Programowanie algorytmu Sterboxa - Makrocele

Kursywy użyto do wskazania nazw użytych w programie Konfigurator.

Spis treści:

 1. Jak ustawić Sterboxa. Przykład krok po kroku.
 2. Najpierw najkrótszy kurs "cyfrowości": 
  1. poziomy logiczne
  2. bramka OR, Tabelka prawdy.
  3. bufor cyfrowy, negacja, bramka AND,
  4. przerzutnik T, przerzutnik  RS, przerzutnik D, przerzutnik J-K, przerzutnik monostabilny,
  5. obwody czyli jak łączyć elementy z Makrocel.
 3. Zasoby logiki Sterboxa:
  1. co, jak i ile,
  2. nawigacja w Konfiguratorze, zakładce Makrocele czyli jak wdrożyć nasz algorytm.
 4. Komunikacja ze światem zewnętrznym - porty cyfrowe Sterboxa.
 5. Komunikacja ze światem zewnętrznym - porty analogowe Sterboxa.
 6. Trochę bardziej skomplikowane makrocele:
  1. liczniki: binarny, binarny z komparatorem, Johnsona,
  2. rejestry: zatrzask, przesuwający,
  3. kombinacyjne: dekodery i multiplexery,
  4. specjalny przerzutnik T OR MONO, czyli parę prostych razem,
  5. specjalna pamięć z przerzutników T.
  6. makrocela dyskryminatorów długości impulsu.
 7. Teraz to poważne makrocele do komunikacji ze światem zęwnętrznym - Terminale.
 8. Oprócz wysyłania i odbioru wiele operacji modyfikujących tekst.
 9. Zmienne tekstowe i liczbowe.
 10. Komunikacja z użytkownikiem poprzez przeglądarkę
  1. Wyświetlamy na ekranie: klawisze, wskaźniki, wskaźniki wielu wartości, teksty.
  2. Wygląd wyświetlanych elementów: Style CSS.
 11. Różne makrocele: Przetwornik zmiennych, ROM, Obsługa zdarzeń, Silniki krokowe, Serwer TFTP, Formuły, Zegary i kalendarze, Zegar astronomiczny.
 12. Automatyka budynkowa.
  1. Sterownik bram, żaluzji i rolet.
  2. Sterownik oświetlenia i nie tylko. Sceny świetlne.
  3. Makrocela do współpracy z klawiaturą Ratacz.
 13. Makrocele analogowe: bufor, wzmacniacz, komparator, multi i demultiplexer, zadajnik, konwerter RGB.
 14. Obsługa Pendrive.
 15. Objaśnienia.

Programowanie Sterboxa.

Poniżej pokazano realizację prostego zastosowania: każde naciśnięcie przycisku niestabilnego powoduje zmianę stanu przekaźnika. Do realizacji potrzebujemy:

 • Sterownika Sterbox z zasilaniem,
 • przycisku niestabilnego,
 • przekaźnika elektromagnetycznego na 12V napięcia stałego,
 • przewodów połączeniowych.


Fizyczne połączenia sterownika, zasilacza, przycisku i przekaźnika. Przycisk podłączony jest do portu P5, przekaźnik do portu P7. Oba są podłączone zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji.

Oprócz fizycznego połączenia konieczne jest skonfigurowanie sterownika. Użyjemy dwóch makroceli.
1. W programie Konfigurator wybieramy zakładkę Makrocele,
2. Klikamy na:
1.
2.
3. Wybieramy makrocelę portów w której znajdują się P5 i P7:
4. i otrzymujemy następujący widok:
Na rysunku powyżej w łatwy sposób odnajdziemy analogię do rysunku na którym przedstawiono fizyczne połączenia. Proszę zwrócić uwagę że powyżej widzimy "wnętrze Sterboxa". Wszystkie wirtualne przewody podłączone do portów biegną od lewej strony. Konwencja przyjęta w Sterboxie zakłada "przepływ" sygnałów od lewej do prawej. Na powyższym rysunku wszystkie porty są określone jako wyjście, musimy jeden z nich przygotować do przycisku. Zmienimy jego pracę na wejście.
5. Zmiana portu P5 na wejście:
Zmiana na poniższy obraz. Widać że sygnał od gniazda Sterboxa,  port 5 , biegnie na prawo, do "wnętrza" sterownika.
6. Należy nazwać sygnały. Nazwy posłużą do wykonania połączeń:
Czas na użycie drugiej makroceli:
7. Klikamy na znak zakreślony na rysunku na czerwono:
8. I wybieramy 2 makrocelę:
7.
8.
 
9. Wybieramy pożądany typ makroceli:
 10. Uzyskamy wtedy widok Makroceli przedstawiony poniżej. Dla przyspieszenia wpisałem już nazwy obwodów.
 Końcowy efekt prac daje nam poniższy schemat:
 Działanie:
 1. Naciśnięcie przycisku powoduje podanie logicznej "1" na port P5,
 2. Obwód o nazwie "przycisk" wewnątrz Sterboxa zostaje ustawiony na logiczną "1",
 3. Zmiana z "0" na "1" na wejściu przerzutnika T powoduje zmianę na wyjściu "Q" na stan przeciwny, na "1",
 4. Obwód o nazwie "przekazn" jest dołączony do portu P7 i powoduje na nim wysłanie "1" i  w rezultacie uruchomienie przekaźnika.
 5. Puszczenie przycisku powoduje zmianę na obwodzie  "przycisk" na zero logiczne, na tą zmianę przerzutnik T nie reaguje. 
 6. Następne przyciśnięcie przycisku, spowoduję zmianę stanu przerzutnika T: na jego wyjściu stan zmieni się na przeciwny, tym razem na "0" - przekaźnik przejdzie do spoczynku.
 
Jeśli nie rozumiesz, opisy znajdziesz w instrukcji:
Jeśli w dalszy ciągu nie rozumiesz, a samodzielne eksperymenty się nie udają, pozostaje skorzystać z usług naszego serwisu. Zaprogramuje, poda schemat zewnętrznych połączeń i gotowe!

Poziomy logiczne.


Oprócz "wewnętrznych połączeń" w Sterboxie posiada on zaciski portów. Do nich można podłączyć na wejścia: przyciski, przełączniki, wyjścia cyfrowe czujników i urządzeń itd. Na wyjścia natomiast lampki, przekaźniki itd.
Sposób podłączania podano tutaj.

Poziomy sygnałów logicznych na zaciskach portów są umowne. Przyjęliśmy następujące:
 • "0" - zero przez napięcie bliskie 12V. 
 • "1" - jedynka przez napięcie bliskie 0V. 
Dlaczego tak? Wyjaśnienie jest proste gdy podłączymy np. lampkę według sposobu objaśnionego tutaj, podanie 1 logicznej na port wyjściowy Sterboxa spowoduje jej zaświecenie. Jedynka jest synonimem działania i musi spowodować świecenie lampki.
Taka sama logika występuje na wejściach. Naciśnięcie wyłącznika powoduje powstanie logicznej jedynki.

Bramka OR.

Bramka OR o dwóch wejściach. Wejścia elementu umieszczamy zawsze z lewej strony.
Pojedyncze wyjście bramki rozgałęzia się na dwa wyjścia z makroceli. Na dolnym zaznaczeniem okienka Neg wprowadzono negację sygnału.

Na wejściach ustawimy poziomy logiczne zero i zero. Zrobimy to zgodnie z konwencją Sterboxa: =0.
Uwaga: zapis =0 wprowadzony do okienka "wejścia" oznacza stałe wpisanie tego poziomu logicznego. Gdy zamiast tego zapisu umieścimy w tym okienku wymyśloną przez nas nazwę, możemy ją użyć do połączenia z innymi elementami w Sterboxie. Nazwę tą będziemy nazywać w konwencji Sterboxa Obwodem.
Wejście górne 0.
Wejście dolne 0.
Góra: dwa 0 na wejściach dają 0.
Dół: zanegowanie daje nam 1.

Teraz na górnym pozostawimy 0, a na dolnym ustawimy 1.
Wejście górne 0.
Wejście dolne 1.
Góra: choć jedna 1 daje nam 1.
Dół: zanegowanie daje nam 0.
Jak przekonamy się poniżej w bramce OR jedynka na jakimkolwiek wejściu daje nam na wyjściu 1. Oczywiście po zanegowaniu na wyjściu dolnym mamy 0.

Dwa przypadki:
Wejście górne 1.
Wejście dolne 0.
Góra: choć jedna 1 daje nam 1.
Dół: zanegowanie daje nam 0.
Wejście górne1.
Wejście dolne 1.
Góra: dwie 1 też daje nam 1.
Dół: zanegowanie daje nam 0.
Wykorzystujemy to do sprawdzenia czy jedynka jest na wejściu górnym LUB dolnym (dlatego OR - po polsku LUB),. Oczywiście gdy bramka ma więcej wejść - na jakimkolwiek wejściu jest jedynka to na wyjściu też będzie 1.
Również w ten sposób możemy sprawdzić czy na wszystkich wejściach są zera.

Tabelka prawdy.

Dla uproszczenia zamiast rysunków używa się tabelek:
Tabelka podaje reakcję wyjścia na pobudzenia z wejść.
Wejście góra Wejście dół Wyjście
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

 

W jakim celu ta przykładowa bramka ma rozgałęzienie na dwa wyjścia w Makroceli?

Do każdego z wyjść możemy wpisać inną nazwę Obwodu. Ma to na celu danie możliwości wykonywania dodatkowych operacji logicznych na tych Obwodach. Operacje te wykonuje się poprzez wybór na liście Konfigurator, Obwody cyfrowe. Jest to logika połączonych wyjść. Szczegółowy opis tu.
 
Tutaj już nie będziemy używać rysunków z omówieniami lecz użyjemy tylko Tabelek prawdy. Jeśli nie zapoznałeś się z ich ideą wróć do Bramki OR.

Bufor.

Bufor cyfrowy wydaje się że nie robi nic: powtarza sygnał logiczny z wejścia na wyjście co daje to możliwość stworzenia Obwodu o nowej nazwie. W tej bramce  można zanegować sygnał i otrzymać Negację.
wejście wyjście
0 0
1 1

Negacja.

Inaczej nazywana bramką NOT. Na wyjściu neguje stan wejścia. 

wejście wyjście
0 1
1 0

W Makrocelach negację możemy wstawić na każde wejście i wyjście makroceli zaznaczając pole Neg:

Negacja (jako kółko) po lewej stronie - na wejściu

Negacja na wyjściu - po prawej stronie

Bramka AND.


Wejście góra Wejście dół Wyjście
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0


Bramka XOR.

Wejście góra Wejście dół Wyjście
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0


Wszystkie bardziej skomplikowane (przerzutniki, liczniki itd.) elementy można zbudować z bramek. W Sterboxie są one już gotowe i wystarczy je tylko wykorzystać.

Przerzutnik T.

Ma jedno wejście i jedno wyjście.  Zwróćmy uwagę na wejście. Jest ono na rysunku (symbolu) oznaczone trójkątem. To oznaczenie sygnalizuje nam specjalny rodzaj wejścia - synchroniczny.
Wejście synchroniczne powoduje że jest ono wrażliwe na zmianę sygnału, konkretnie na sam króciuteńki moment zmiany z 0 na 1. Trwałe utrzymywanie stanu nie zmienia nic. Tak samo zmiana z 1 na 0.
Przerzutnik ma jeszcze inną nazwę: flip - flop. Zwróćmy uwagę że jego działanie jest dzieleniem sygnału wejściowego przez 2. Na wyjściu otrzymujemy dwa razy mniej zmian niż na wejściu.
wejście wyjście
0 -> 1 stan przeciwny
1 -> 0 brak zmian

Przerzutnik RS.

Oprócz wejścia znanego z T posiada dwa wejścia bez cechy synchroniczności (czyli asynchroniczne). Jedno ustawia 1 na wyjściu drugie ją kasuje. Jak wynika z poniższej tablicy maja one nadrzędne działanie w stosunku do wejścia synchronicznego.
wejście T ustawianie kasowanie wyjście
1 stan nieistotny 0 1 0
2 stan nieistotny 1 0 1
3 0 -> 1 0 0 stan przeciwny
4 1 ->0 0 0 brak zmian
5 stan nieistotny 1 1 stan nie do ustalenia

Przerzutnik D.

Stan wejścia D jest przepisywany zboczem narastającym wejścia CK.
Połączenie zanegowanego wyjścia przerzutnika z wejściem D daje przerzutnik typu T.
wejście D wejście CK ustawianie kasowanie wyjście
1 stan dowolny stan dowolny 0 1 0
2 stan dowolny stan dowolny 1 0 1
3 1 0 -> 1 0 0 1
4 stan dowolny 1 ->0 0 0 brak zmian
5 0 0 -> 1 0 0 0
6 stan dowolny stan dowolny 1 1 stan nie do ustalenia

Przerzutnik J-K.

Ma najmniej 3 wejścia J, K i CK. W czasie zbocza narastającego sygnału CK (zmiany "0" -> "1")  następuje przepisanie sygnału z wejść J lub K na wyjście. Gdy J i K = "1" stan wyjścia zmienia się na przeciwny.
wejście J wejście K wejście CK ustawianie kasowanie wyjście Q
1 1 0 0 -> 1 0 0 1
2 0 1 0 -> 1 0 0 0
3 1 1 0 -> 1 0 0 stan przeciwny do poprzedniego
4 stan dowolny stan dowolny 1 ->0 0 0 brak zmian
5 stan dowolny stan dowolny stan dowolny 0 1 0
6 stan dowolny stan dowolny stan dowolny 1 0 1
7 stan dowolny stan dowolny stan dowolny 1 1 stan nie do ustalenia

Przerzutnik monostabilny.

Od innych przerzutników różni je dodatkowy parametr: czas. Wyzwolenie powoduje ustawienie 1 na wyjściu na określony czas.
Przerzutniki uruchamiane na wejściach i wyjściach makroceli, mogą mieć ustawione dwa czasy:
 1. najpierw generowanego stanu "0". Jeśli go nie chcemy to w ustawienia czasu t0 wpisujemy zero.
 2. Następnie generowanej "1" t1.

Gdy wejście wyzwalające jest synchroniczne:
wejście wyjście
0 0
0-> 1 wyzwala odliczanie t1 i t2,
przez t1 na wyjściu 0, przez t2 na wyjściu 1
1-> 0 nie powoduje zmian 

Gdy wejście jest asynchroniczne. Rysunki:
 • górny: sygnał "1" na wejściu jest dłuższy niż czas odliczany przez przerzutnik monostabilny.
 • Dolny: sygnał na wejściu skraca czas odliczany przez  przerzutnik monostabilny.
wejście wyjście
0 0
1 0 przez czas t1 i 1 przez czas t2 
0 zeruje t1 i t2 i ustawia 0 na wyjściu


Obwody.

Aby wywołać działanie Sterboxa należy połączyć wejścia elementów logicznych z Makrocel z wyjściami innych elementów logicznych. Służą do tego Obwody.
Łączenie elementów  w Sterboxie dokonuje się wpisując tą sama nazwę w pola: wejście (kolumna Obwody wejściowe) i wyjście (kolumna Obwody wyjściowe) makroceli . Nazwa powinna mieć do 8 znaków. Nie używajmy w nazwie spacji. Unikajmy też znaków specjalnych i symboli. Litery wielkie i małe są rozróżniane. Uwaga: łączyć ze sobą można wejścia i wyjścia jednego rodzaju: analogowe z analogowymi, cyfrowe (logiczne) z cyfrowymi.
Typ obwodu jest sygnalizowany na linii Obwodu wejściowego lub wyjściowego:
 • analogowy oznaczeniem AN,
 • analogowy RGB oznaczeniem RGB - specjalny sygnał analogowy do sterowania oświetlenia RGB,
 • analogowy PWM oznaczeniem PWM - sygnał cyfrowy o kształcie prostokątnym z ustawianym wypełnieniem. Umożliwia na cyfrowych portach Sterboxa emulację sygnału analogowego. Do sterowania oświetleniem - regulacja jasności, do silników - regulacja prędkości obrotowej itd.
 • cyfrowy brakiem oznaczenia.
Uwaga: wpis zaczynający się od znaku równości "="  jest zarezerwowany do ustawiania stałego poziomu na wejściach.

Uwaga: Łączyć ze sobą można tylko jeden rodzaj obwodów! Cyfrowe z cyfrowymi, a analogowe z analogowymi!
Obwody cyfrowe i analogowe. W wyjście wpisano nazwę "w1", na wejściu innego elementu wpisano tą samą nazwę. Stworzono połączenie pomiędzy tymi elementami. Będzie ono widoczne w zakładce obwody cyfrowe. Pamiętajmy aby nazwy nie zawierały na końcu spacji! Nie zauważymy ich a połączenie nie będzie działać!
Dla wejść cyfrowych gdy chcemy podać na wejście stały poziom logiczny 1 lub 0 wpisujemy zamiast nazwy obwodu"=1" lub "=0". 
Po prawej widać najprostsze połączenie jednego wejścia i jednego wyjścia.
Można łączyć jedno wyjście z dowolną ilością wejść. Obwody cyfrowe i analogowe.
Dla obwodów cyfrowych: Logika łączenia "na drucie" AND. Wyjścia o tej samej nazwie dają funkcję AND na drucie. Jakiekolwiek 0 na wyjściach elementów  wymusza 0 na wyjściu wirtualnej bramki AND. Rodzaj logiki dla konkretnego "wirtualnego przewodu" ustawiamy w logice obwodu w zakładce Obwody cyfrowe.
Dla obwodów cyfrowych: Logika łączenia "na drucie" OR. Wyjścia o tej samej nazwie dają funkcję OR na drucie. Jakakolwiek 1 na wyjściach elementów wymusza 1 na wyjściu wirtualnej bramki OR. Rodzaj logiki dla konkretnego "wirtualnego przewodu" ustawiamy w logice obwodu w zakładce Obwody cyfrowe.
Dla obwodów analogowych: Można łączyć wyjścia w zakładce Obwody analogowe uzyskując:
 1. DEF przy tym ustawieniu nie należy wykorzystywać równolegle połączonych wyjść.
 2. MIN zostanie użyte wyjście o najniższej wartości.
 3. MAX zostanie użyte wyjście o najwyższej wartości.
 4. AVE wartości ze wszystkich połączonych wyjść dadzą średnią arytmetyczną.
 5. SUM wartości ze wszystkich połączonych wyjść dadzą sumę.
 6. PRO wartości ze wszystkich połączonych wyjść dadzą iloczyn.
Łączenie obwodów pomiędzy Sterboxami.
Ważne: zapamiętajmy że odmiennie niż w obrębie pojedynczego Sterboxa gdzie sygnał "wyjścia" np. bramki stale i bez przerwy wpływa na stan dołączonego "wejścia", w wypadku dwóch odrębnych Sterboxów, przesyłany jest fakt każdorazowej zmiany stanu. Istnieje możliwość że ten fakt na wskutek braku połączenia (np. awarii sieci) zostanie nie dostarczony.
Ustawiamy:
 1. Ustawieniach generalnych, Podstawowych, Aliasach: rodzaj połączenia (RS, email, IP) dla 7 aliasów. Uwaga: Stary protokół  służy do połączeń z WPTx. Dla email należy ustawić parametry  Poczty.
 2. Obwodach cyfrowych lub analogowych  dla danego Obwodu czy ma zostać użyty alias od 1 do 7.

Logika Sterboxa.

Sterbox jest programowany metodą bloków funkcjonalnych FBD. W tym celu posiada:
 • 128 makrocel, w każdej pojedynczy blok funkcjonalny lub więcej prostych elementów jak bramki lub przerzutniki,
 • każda makrocela ma 8 wejść i wyjść które obsługują pojedynczy blok funkcjonalny lub są podzielone pomiędzy prostsze elementy.
 • na każdym wejściu i każdym wyjściu w makroceli można ustawić dodatkowe funkcje logiczne:
  • negację,
  • przerzutnik monostabilny,
  • przerzutnik T,
  • generator,
 • dodatkowo obwody służące do łączenia wejść i wyjść makrocel mogą realizować funkcjr logiczne OR, AND i XOR.
W makrocelach możemy ustawić cyfrowe:
 • proste elementy jak bramki OR,AND, EXOR, przerzutniki, elementy kombinacyjne, liczniki, rejestry itp.
 • elementy funkcjonalne:
  • nadajniki i odbiorniki tekstu który jest wysyłany lub odbierany z:
   • do przeglądarki WWW,
   • portu szeregowego,
   • portu ethernet  w postaci pakietów TCP/IP,
   • poczty email,
   • pamięci Sterboxa lub na pendrive,
   • na wyświetlacz (o ile jest) Sterboxa,
  • na tekście można prowadzić operację: wycinania, dodawania, dołączania wartości, rozpoznawania tekstu. Obrobiony tekst może być zapisany do rejestrów Sterboxa, wysłany po innym medium itd.
  • zegary sterujące w tym zegar astronomiczny,
  • prognoza pogody z serwera pogody,
  • elementy do wyświetlania w przeglądarce WWW oraz odbierające z niej rozkazy:
   • klawisze ekranowe,
   • wskaźniki ekranowe (dowolny obrazek),
   • wskaźniki wskazówkowe lub stworzone z dowolnych obrazków,
  • formuły - umożliwiające prowadzenie obliczeń, modyfikację wartości liczbowych, zapis i odczyt rejestrów liczbowych Sterboxa,
  • serwer FTP (TFTP) umożliwiający zapis i odczyt plików z pendrive,
  • makrocele ułatwiające budowę inteligentnego budynku.

Makrocele.

Położenie w konfiguratorze. Na rysunku widać wybór pierwszej makroceli. Jest ona pusta.
pusta makrocela
Klawiszem Typ makroceli wybieramy rodzaj zawartości do umieszczenia pod Numerem makroceliNumerem makroceli wybieramy jedną z 128 dostępnych.

Poniżej  opis ustawień w makroceli:
Animacja ustawień makrocel

Wybór makroceli. Jeśli pozycja jest zajęta - wyświetla się nazwa użytego typu makroceli. Uwaga: na zajętej pozycji użycie klawisza Typ makroceli i wybór innego typu - zmienia dotychczasową makrocelę!
Po kliknięciu na nazwie obwodu wejściowego  lub  wyjściowego otwiera się okno pokazujące łączenie z innymi wejściami i wyjściami makrocel.
Od góry w oknie wyświetlany jest numer i rodzaj Obwodu:
 • tylko numer - dla obwodu cyfrowego,
 • Numer i litery AN - dla obwodu analogowego.
 • Numer i litery RGB - dla obwodu analogowego RGB. 
 • Numer i litery PWM - dla obwodu wyjściowego analogowego PWM.
Wyświetlana jest logika obwodu:
 • dla cyfrowych OR, AND, XOR. Jest to sposób na uzyskanie dodatkowych elementów logicznych poprzez wielokrotne użycie obwodów wyjściowych. Wyboru rodzaju logiki wyjść odbywa się w Obwodach cyfrowych.
 • dla analogowych DEF, MIN, MAX, AVE, SUM, PRO.  W ten sposób wykonujemy na wartościach wyjść dodatkowych operacji na sygnałach anaologowych.  Wyboru rodzaju logiki wyjść odbywa się w Obwodach analogowych.

Porty cyfrowe.

W opisie Sterboxa pokazano budowę i sposób podłączania do Sterboxa: klawiszy, przekaźników, lampek itp. Tutaj zajmiemy się portem cyfrowym tak jakbyśmy przenieśli się do środka Sterboxa.
Kierunek:
wejście ze Sterboxa do świata zewnętrznego wyjście ze świata zewnętrznego do Sterboxa


Wybór kierunku, w środkowej kolumnie na zakładce  Podstawowe.
W okienku pobór mocy można wpisać moc którą pobiera podłączone do wyjścia urządzenie. Moc z poszczególnych wejść zostanie zsumowana i pokazana w postaci zużycia energii.
Opis portu  to tylko informacja dla obsługi.
Wybór kierunku, w środkowej kolumnie na zakładce  Podstawowe. Włączony domyślnie tłumik powoduje likwidację krótkich impulsów mogących zakłócić działanie.
Opis portu  to tylko informacja dla obsługi.
Wejścia. Tryb szybki, liczniki.
Niektóre porty mają możliwość ustawienia w tryb szybki, który umożliwia rejestrację poniższych zdarzeń dla sygnałów szybko zmiennych:
 1. wykrywanie zbocza narastającego (z "0" -> "1"), opadającego (z "1" na "0") lub dowolnego. 
 2. Wykrycie warunku z punktu 1 powoduje:
  • ustawienie przerzutnika RS, kasowanie z wejścia makroceli.
  • Przedłużenie impulsu przez przerzutnik monostabilny (inaczej monoflop).
  • Zmianę stanu w przerzutniku typu T.
  • Zliczanie impulsów licznikiem w oparciu o wskazaną zmienną "\zx"
Wyjścia. Tryb PWM:

Niektóre porty mają możliwość ustawienia pracy PWM - Porty cyfrowe z opcją PWM. Wejście takiego portu z cyfrowego zamienia się na analogowe. Wartość analogowa na takim porcie jest oddawana jako wypełnienie impulsu od 0% do 100%. 

Porty analogowe.


Wejścia znajdują się w Sterboxie i modułach rozbudowy RaT
Układ pomiaru napięcia zasilającego. Przykład na rysunku z makroceli w Sterboxie NT. Na porcie 6 napięcie zasilające, na porcie 7 napięcie podtrzymujące RAM
Pomiar temperatury procesora, w °C.
Parametry Ogólne, Filtr, Wzmocnienie, Offset i Formuła wyjścia makroceli.
 • Filtr uśrednia wartość, zmniejsza fluktuację. 
 • Wzmocnienie: Uwy = Uwe * wzmocnienie.
 • Offset: Uwy = Uwe + offset.
 • Formuła wyjścia makroceli umożliwia przeliczenie odczytanej wartości w dowolny sposób. Formułę zapisujemy w odwrotnej notacji polskiej.
Porty analogowe do przetworników DS18B20, DHT itd.:
 • Tryb pracy: wybór dołączonego przetwornika. Sposób dołączenia przetworników .
 • okresie pomiarowym ustalamy okres przetwornika w zdalnym czujniku. Nie należy odczytywać go zbyt często. Przetwarzanie podgrzewa czujnik, fałszuje to wyniki.
 • Adres umożliwia odczyt czujnika. 
Porty analogowe wyjściowe:
Porty cyfrowe z opcją PWM.  Wejście takiego portu z cyfrowego zamienia się na analogowe. Wartość analogowa na takim porcie jest oddawana jako wypełnienie impulsu od 0% do 100%. Patrz: reprezentacja wartości analogowej.
Wyjścia analogowe DMX, 
 • DMX, przypisz do kanału należy przypisać do kanału ustawionego w urządzeniu DMX.
 • Formuły wyjścia umożliwia przeliczenie wartości w dowolny sposób.
 • Transmisja DMX jest realizowana na porcie szeregowym RS-485.

Liczniki i rejestry, elementy kombinacyjne.

Licznik (niektóre rejestry) może pracować na rejestrze wewnętrznym lub na zmiennej. Wyboru dokonuje się okienkiem Licznik w środkowej kolumnie pod obrazkiem makroceli. 

Licznik binarny.

Licznik binarny dwukierunkowy. Podanie 1 na wejście 1+ (UP) przy jednoczesnej stałej 1 na wejściu 2+ (czyli drugie wejście służy do tzw. bramkowania) powoduje zmianę stanu licznika na Q+1 (inkrementację).  Jednocześnie na chociażby jednym wejściu - (DOWN) musi być 0.
i Natomiast podanie 1 na wejście 1- (DOWN) przy jednoczesnej stałej 1 na drugim wejściu powoduje zmianę stanu licznika na Q-1 (dekrementację). Jednocześnie na chociażby jednym wejściu + (UP) musi być 0.

Podanie 1 na kasowanie powoduje zmianę stanu licznika na Q=0.

Wejście MODE =0 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + powoduje zmianę na Q=0.
Wejście MODE =1 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + nie powoduje żadnych zmian licznik zatrzymuje się.
Odpowiednio działa to przy zliczaniu w dół, licznik zależnie od MODE zmienia stan (MODE=1) z Q=0 na Q=max lub nie (MODE=0).

Bezwzględna wartość maksymalna (pojemność, Q=max) licznika wynosi 255 (heksadecymalnie inaczej szesnastkowo \FF), minimalna to 0 (Q=0) (heks \00).


Licznik binarny z komparatorem.


Licznik binarny dwukierunkowy. Podanie 1 na wejście 1+ (UP) przy jednoczesnej stałej 1 na wejściu 2+ (czyli drugie wejście służy do tzw. bramkowania) powoduje zmianę stanu licznika na Q+1 (inkrementację).  Jednocześnie na chociażby jednym wejściu - (DOWN) musi być 0.
i Natomiast podanie 1 na wejście 1- (DOWN) przy jednoczesnej stałej 1 na drugim wejściu powoduje zmianę stanu licznika na Q-1 (dekrementację). Jednocześnie na chociażby jednym wejściu + (UP) musi być 0.

Podanie 1 na kasowanie powoduje zmianę stanu licznika na Q=0.

Wejście MODE =0 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + powoduje zmianę na Q=0.
Wejście MODE =1 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + nie powoduje żadnych zmian licznik zatrzymuje się.
Odpowiednio działa to przy zliczaniu w dół, licznik zależnie od MODE zmienia stan (MODE=1) z Q=0 na Q=max lub nie (MODE=0).

Wyjścia licznika Q są podłączone do komparatora. Porównuje on stan licznika z wartością zadaną {r} .
Wyjścia komparatora:
 • Q=MIN  ustawia 1 gdy licznik osiągnie wartość maksymalną wpisaną w opcjonalne ustawienia  makroceli .
 • Q=MAX  ustawia 1 gdy licznik osiągnie wartość minimalną wpisaną w opcjonalne ustawienia  makroceli .
 • Q=r1  do Q=r6 ustawiają 1 gdy odpowiednia wartość zadana {r} będzie równa wyjściu licznika Q. Wartość zadana {r} podaje się w opcjonalne ustawienia  makroceli .
Bezwzględna wartość maksymalna (pojemność) licznika wynosi 32 bity, minimalna to 0.


Licznik Johnsona.

Zmianą do powyżej opisanych liczników jest zachowanie wyjść. W odpowiedzi na pobudzenie wejścia, po wyjściach wędruje "1". Po pierwszym pobudzeniu przesuwa się z "Q1" na "Q2". Potem na "Q3" itd.


Rejestr zatrzask.

Zmiana stanu z 0 na 1 na wejściu ładującym CK powoduje zapisanie  (zapamiętanie) stanu wejść D1 do D6 w rejestrze i przekazanie tego stanu na wyjścia. Gdy stan CK jest 0 żadne zmiany na wejściach nie wpływają na stan wyjścia.

Rejestr przesuwający.

Wejścia:
 • przy podaniu "1" dokonywany jest wpis zawartości wejścia  na wyjście Q0,
 • następne pobudzenie powoduje:
  • przesuniecie zawartości z Q0 na Q1,
  • wpis zawartości wejścia  na wyjście Q0,
  • itd. zgodnie ze wskazówkami zegara
 • przesuwa działa analogicznie, przesuwając przeciwnie do wskazówek zegara.
Kasowanie  Reset ustawia wszystkie wyjścia w stan 0.

INH  "1" dezaktywuje wyjścia.

Dekoder.

Dekoder zamienia słowo dwójkowe podane na wejścia ADRES  na jedną 1 na wyjściach Q.
ADRES wejścia bramkujące Q
A B C INH 0 1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
x x x 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Multiplexer.

Multiplekser Wybiera jedno wejście według adresów (A0 i A1) i przekazuje je na wyjście.

Przerzutnik T OR MONO.

Połączenie wielu podstawowych elementów. Rysunek przedstawia nie tylko schemat wewnętrzny ale przykład zastosowania.

Z użyciem tej makroceli można zrealizować np: układy oświetlenia i inne.
Sterowanie oświetleniem:
Włącznik chwilowy (niebieski) włącza i wyłącza światło po każdym naciśnięciu. Dodatkowo przerzutnik monostabilny t1 odlicza czas maksymalnego włączenia oświetlenia jeśli w obrębie czujnika nie jest wykrywany ruch. Dodatkowo istnieje ostrzeżenie przed wyłączeniem światła poprzez sygnalizator akustyczny.


Przerzutnik T z pamięcią.

Przerzutniki po włączeniu zasilania Sterboxa ustawiają swoje wyjścia na stan "0". Ten specjalny przerzutnik T po włączeniu zasilania ustawia się w stan w którym się znajdował przed wyłączeniem napięcia. W Sterboxie używamy też nazwy Pamięć stanu.
.
Przykład wykorzystania przerzutników do zapamiętania użycia klawisza przez okres braku zasilania.
Nadzór przerzutników z Pamięci stanu.
Wejście w makroceli Alerty służy do zerowania całej ósemki przerzutników. Przyporządkowanie wejść jest następujące: pierwsze wejście od góry kasuje pierwsze występowanie makroceli Przerzutników z podtrzymaniem , drugie wejście drugie występowanie itd.

Na przykładzie makrocela 6 jest pierwszym występowaniem Przerzutników  T z podtrzymaniem. Za jej kasowanie odpowiedzialne jest pierwsze (licząc od góry) wejście makroceli (w pierwszym jej występowaniu) Alerty. Następna makrocela Przerzutników  T z podtrzymaniem znajduje się na 15 miejscu i jest powiązana z drugim wejściem makroceli Alerty. 
W Sterboxie można ustawić osiem makroceli z takimi przerzutnikami. Ich stan jest pamiętany przez dowolny okres wyłączenia zasilania.
Uwaga: dopuszczalne jest zdarzenie w którym sygnał na wejściu zmienia się w momencie wyłączania zasilania a przerzutnik nie zapamięta właściwego stanu.

Dyskryminator PM.

Układ do rozpoznawania długich i krótkich impulsów.

Wejście górne krótki impuls -> zmienia stan Q1 na przeciwny

Wejście górne długi impuls -> zmienia stan Q2 na przeciwny


Wejście dolne krótki impuls -> zmienia stan Q2 na przeciwny

Wejście dolne długi impuls zmienia stan Q1 na przeciwny

 

Zakresy czasowe dla długości trwania impulsów podajemy pod obrazkiem makroceli.
 

Obliczenia i systemowe.

Przetwornik zmiennych.

Służy do wymiany informacji pomiędzy zmiennym numerycznymi a elementami logicznymi i funkcjonalnymi. UWAGA: wejście i wyjście przetwornika (Ix i Ox) są od siebie całkowicie niezależne!
Sygnały binarne z Wejść są zamieniane na liczbę szesnastkową zgodnie z tabelką:
Wartość binarna
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0
 Wartość szesnastkowa
(heksadecymalna)
Wartość dziesiętna
0  0  0  0  0  0  0  0 \00 0
0  0  0  0  0  0  0  1 \01 1
0  0  0  0  0  0  1  0 \02 2
... ... ...
0  0  0  0  1  0  0  1 \09 9
0  0  0  0  1  0  1  0 \0A 10
... ... ...
1  1  1  1  1  1  1  0 \FE 254
1  1  1  1  1  1  1  1 \FF 255

Pamięć ROM.

Makrocela  zamienia słowo wejściowe, traktowane jako liczba szesnastkowa, na zdefiniowane słowo szesnastkowe i podaje je na wyjście.
W Definicji  należy podać ciąg 256 liczb szesnastkowych np: "02550AFF..." itd. Pierwsze 128 w polu 0x00...0x7F następne 128 w polu 0x80...0xFF. Niepodanie wartości powoduje przyjęcie wartości 00

Podanie na wejście oktetu "00000000" = "00" adresuje pierwszą liczbę z ciągu. Jeśli weźmiemy przykładowy "02550AFF..." ciąg, na wyjściu zostanie wystawione: "02" = "00000010 ".

Obsługa błędów, zdarzeń.

Od strony wejść makrocela realizuje kasowanie Pamięci stanu  Wyjścia realizują funkcję wybieraną z listy Błąd lub zdarzenie.

Silniki krokowe.


Sterowanie silników krokowych w trybach pełnokrokowym i półkrokowym. Wybór kierunku i zadane ilości kroków wraz z prędkościami.

Serwer TFTP.

Umożliwia zapis i odczyt plików na podłączonym do Sterboxa pendrive. Uruchomienie makroceli zakłada foldery:
 • Events - tu zapisywane będą zdarzenia użytkownika z Nadajnika tekstu gdy ustawianym przeznaczeniem jest pendrive.
 • Sys - zarezerwowany, proszę nie używać.
 • Html  - miejsce na strony www i arkusze CSS.
 • Text - wpisy z Nadajnika tekstu
 • DB - miejsce na bazę danych.
Makrocela posiada autoryzację dostępu do usługi TFTP..
Wejścia 2 lub 3 lub 4 + 1, odblokowują serwe. Odczyt z lini komend:
tftp -i adres_Sterboxa get /text/2023_08_TEXT.CSV 
 gdzie pokazano jak odczytać tekst zapisywany na pendrajwie z Nadajnika tekstu. Te wpisy umieszczane są w folderze /tekst/ w plikach miesięcznych oznaczonych rokiem i miesiącem.
Uruchomienie serwera TFTP np w linii komend:
 dism /online /enable-feature /featurename:TFTPClient

Wyjścia WR - wskazuje na zapis, a RD na odczyt.

Formuły.

Wejścia START umożliwiają uruchomienie przeliczania formuły przy zmianie sygnału na wejściu z 0 na 1.
Wyjścia uaktywniają się (stan 1) dla formuł warunkowych.

Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: 2 5 + powoduje wykonanie operacji dodawania 2 plus 5.
Przykład 2: 2 5 + 100 * powoduje  2 dodać 5 a następnie pomnożenie wyniku przez 100.  
Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 2sp5sp+sp100sp* .
Przykład 3: z0 2 + powoduje dodanie do zawartości rejestru z0 liczby 2.
Przykład 4: z0 ? z1 2 5 * =z0 jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 -> rezultat jest prawdą -> ustawienie wyjścia na 1 logiczną, następnie  mnożone jest 2 razy pięć i wpisywane do rejestru z0.
Dozwolone operacje i ich zapis:
+ dodawanie
- odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie
& iloczyn logiczny
| suma logiczna
^ suma modulo 2

Dozwolony format zapisu liczb:
0 liczba dziesiętna
12 liczba dziesiętna
0xFA liczba szesnastkowa (heksadecymalna)
x11 liczba szesnastkowa (heksadecymalna)
0b1000 liczba dwójkowa (binarna)
b1000 liczba dwójkowa (binarna)
Rozszerzenia względem notacji polskiej: Zapis do zmiennej
1 2 + =z1 =z2
do 1 zostanie dodane 2, 
a wynik zostanie zapisany do zmiennej z1 oraz z2
1 2 + =z1 3 * =z2
do 1 zostanie dodane 2, wynik zostanie zapisany do zmiennej z1, 
następnie całość zostanie przemnożona przez 3,
a ostateczny wynik zostanie zapisany do z2
z1 =z2
skopiuj zawartość zmiennej z1 do zmiennej z2
Rozszerzenia względem notacji polskiej: Rezultat funkcji: prawda, ustawia wyjście na 1 logiczną
1 ?= 1
jeżeli lewa strona będzie równa prawej to rezultat funkcji będzie prawdą. 
1=1 Więc wyjście zostanie ustawione na 1 logiczną.
z0 ?!= 1
jeżeli lewa strona będzie różna od prawej to rezultat funkcji będzie prawdą. 
Gdy zawartość zmiennej z0 nie jest równa 1 wyjście zostanie ustawione na 1 logiczną.
z0 ? z1 2 5 * =z0
jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 to rezultat funkcji będzie 
prawdą następnie 2 zostanie przemnożone z 5, a wynik zapisany w zmiennej z0
Dozwolone warunki i ich zapis:
? równe
?= równe
?== równe
?!= różne
?<> różne
?> większe
?>= większe lub równe
?< mniejsze
?<= mniejsze lub równe
Ograniczenia dla powyższych warunków: prawa strona może być tylko wartością liczbową lub zmienną, lewa strona wynikiem obliczeń. Umiejscowienie warunku w dowolnym miejscu formuły, jeżeli jest więcej, ważny jest ostatni po prawej stronie.
Wykonanie warunkowe:
z0 #= z1 { 5 = z5}
jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 to zostanie wykonana operacja w nawiasach klamrowych
z5 #> 5 { 1 2 + = z2 } 8 = z8
jeżeli zmienna z5 jest większa od pięciu to zostanie wykonana operacja w nawiasach klamrowych
Dozwolone warunki i ich zapis:
# równe
#= równe
#== równe
#! różne
#<> różne
#> większe
#>= większe lub równe
#< mniejsze
#<+ mniejsze lub równe
Ograniczenia dla wykonań warunkowych: prawa strona może być tylko wartością liczbową lub zmienną, lewa strona wynikiem obliczeń. Nie ma możliwości zagnieżdżania warunków. Wyrażenie musi być umieszczone zaraz za deklaracją warunku i ograniczone nawiasami {}. Może być w dowolnym miejscu formuły i dowolną ilość razy.

Zakres obliczeń może przyjmować wartości 32 bitów ze znakiem . Sposób przedstawiania wartości (napięcia, temperatury, czasu itd).

Terminale.

Terminale cyfrowe i analogowe obsługują urządzenia:
 • podłączone poprzez RS485 lub LAN TCP/IP.
 • MODBUS ASCII lub RTU.
Przykład 1: RaME5ar patrz instrukcja.  

MODBUS przykłady urządzeń i ich ustawień, oraz dołączenie liczników energii elektrycznej MODBUS

Obsługa tekstów.

Makrocele Nadajnik tekstu oraz Odbiornik tekstu oprócz zadań o których mówią ich nazwy posiadają możliwość przetwarzania tekstu. Temat przetwarzania silnie łączy się z zasobami Sterboxa które są poza makrocelami: Zmiennymi liczbowymi i Zmiennymi tekstowymi. Omówione są w następnym rozdziale.
Odbiornik tekstu:
Źródłem dla Odbiornika tekstu może być:
 • email,
 • port szeregowy RS-485,
 • LAN TCP,
 • wejście "analogowe" do przetworników w RaT   ustawione do odczytu DS1990.
Jeśli tekst (albo jego niepodzielna część) jest zgodny z wzorcem wpisanym w opcjonalne ustawienia makroceli zmienia stan wyjścia Q na przeciwny. Kasowanie odbywa się z odpowiadającego Obwodu wejściowego. 
Objaśnienia:
 • Tekst do rozpoznania maksymalnie 32 znaki.
 • E-mail  zaznaczenia korespondują z Ustawienia generalne, Poczta przychodząca.
 • Port szeregowy wybiera pomiędzy portami w Sterboxie i RaT.
 • Połączenia TCP koresponduje z Ustawienia generalne, Połączenia sieciowe.
 • DS1990: należy wskazać z którego wejścia w którym RaT NT ma akceptować odczyt.
 • Bufor i  Zapis patrz maskowanie znaków, poniżej.
Znaki specjalne, odbiornik.
Pewne znaki nie posiadają reprezentacji graficznej (dla znaków ASCII *) podajemy ich kod ASCII szesnastkowo * po \$
Przykład:  abcd\$0D\$0A        - tekst zostanie rozpoznany gdy przyjdzie abcd + CR + LF

Maskowanie znaków, odbiornik.

Istnieje możliwość zastąpienia znaku specjalną maską:

 • \?    - dowolny znak ( litera lub cyfra )
 • \d    - dowolna cyfra ( dziesiętna )
 • \h    - dowolna cyfra ( hex )
 • \c    - dowolna mała litera
 • \C    - dowolna duża litera
 • \*    - dowolna litera
 • \\    - znak "\"
 • \D    - dowolny numer ( dziesiętny )            UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
 • \H    - dowolny numer ( hex )                     UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji    
 • \w    - dowolne słowo ( małe litery )           UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
 • \W    - dowolne słowo ( duże litery )          UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
 • \~    - dowolne słowo                                UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
 • \z    - dowolna cyfra ( dziesiętna oraz znak + i - ) i zapisz do zmiennej
 • \x    - dowolna cyfra ( hex) i zapisz do zmiennej Zapis - konieczne wskazanie zmiennej Bufor.
 • \t    - dowolna litera i zapisz do zmiennej Zapis - konieczne wskazanie zmiennej Bufor.
 • \#    - dowolna litera lub cyfra i zapisz do zmiennej Zapis - konieczne wskazanie zmiennej Bufor.
 • \^    - dowolna znak i zapisz do zmiennej Zapis - konieczne wskazanie zmiennej Bufor.
 • \Z    - dowolna liczba ( dziesiętny oraz znak + i -  ) i zapisz do zmiennej  Zapis - konieczne wskazanie zmiennej Bufor.   UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
 • \X    - dowolna liczba ( hex ) i zapisz do zmiennej  UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
 • \T    - dowolne słowo i zapisz do zmiennej   UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
 • \.    - dowolny znak i zapisz do zmiennej jako kod hex
 • \$AA    - znak hex o kodzie AA

Uwaga: do powyższych niektórych działań należy zadeklarować zmienną tekstową jako Bufor i miejsce dla wyniku operacji - Zapis.


Nadajnik tekstu wysyła tekst w czasie zmiany na wejściu makroceli z 0 na 1.

Wysyła tekst z tekst do nadania:
 • jako e-mail, zaznaczenia korespondują z Ustawienia generalne, Poczta wychodząca. Tekst jest w temacie e-maila. Ograniczenie ilości znaków.
 • jako e-mail w treści - trzeba zaznaczyć Pozostałe, treść. Ograniczenie ilości znaków.
 • na port szeregowy RS-485 w Sterboxie i modułach RaT do wyboru.
 • do LAN: Połączenia TCP koresponduje z Ustawienia generalne, Połączenia sieciowe.
 • do generowanej strony sterowania WWW - Ekran. Można uzyskać inny wygląd tekstów zmieniając Klasę. Zaznaczenie HTML i www. Pozycja na ekranie przeglądarki poprzez pozycja X Y ?.  
 • na Wyświetlacz Sterboxa NT i RaT NT. Ustawieniem tekstu na wyświetlaczu, wielkością czcionki itp. sterujemy zmieniając Klasę.\
 • na wyświetlacz Ratacz. 
 • do rejestru zdarzeń w Sterboxie, na pendrive
Operacje na tekście, nadajnik. Wstawienie specjalnych ciągów znaków, przedstawionych poniżej powoduje wykonanie operacji na tekście:
ciąg znaków opis
\xx
zamienia wartość szesnastkową na znak ASCII (np: test \0D - wysyła znak CR po tekście test, na ekran, RS, mail itd)
\\ wstawia backslash
\{tn}
wstawia zawartość zmiennej tekstowej  tn ->np t0
\{zn}
wstawia zawartość zmiennej liczbowej  zn ->np z0
\zg wstawia aktualną datę i godzinę
\zd wstawia aktualną datę
\zt wstawia aktualną godzinę
\sa0
wstawia godzinę świtu astro wg pierwszej makroceli połowy górnej
\sa1
wstawia godzinę świtu astro wg pierwszej makroceli połowy dolnej
\ka0
wstawia godzinę kulminacji wg pierwszej makroceli połowy górnej
\ka1
wstawia godzinę kulminacji wg pierwszej makroceli połowy dolnej
\za0
wstawia godz zachodu astro wg pierwszej makroceli połowy górnej
\za1
wstawia godz zachodu astro wg pierwszej makroceli połowy dolnej
\sc0
wstawia godz świtu cywilnego wg pierwszej makroceli połowy górnej
\sc1
wstawia godz świtu cywilnego wg pierwszej makroceli połowy dolnej
\zc0
wstawia godz zachodu cywilnego wg pierwszej makroceli połowy górnej
\zc1
wstawia godz zachodu cywilnego wg pierwszej makroceli połowy górnej
\#tim[zn]
czas w postaci hh:mm:ss działa do 24h
\nm wstawia nazwę sterboxa
\#len[tn]
rozmiar tekstu w zmiennej
\#len[zn,tn]
zapisuje rozmiar tekstu ze zmiennej tn do zmiennej zn
\#rep[i,nazwa_obwodu,stan_on,stan_off]
podmienia tekst zależnie od stanu obwodu po lewej stronie makroceli na teksty:
stan_on  gdy obwód = 1,
stan_off  gdy obwód = 0.
\#rep[o,nazwa_obwodu,stan_on,stan_off]
 jak wyżej dla obwodu po prawej stronie makroceli
\#frm[zn,dokładność,cyfry_całkowite,cyfry_ułamkowe]
formatuj zmienną numeryczną zn np z0,
"dokładność" dla wartości liczbowej wstaw "1", dla czasu
wstaw "100", dla wartości analogowej "10000",
"cyfry_całkowite" - ilość wyświetlanych cyfr całkowitych,
"cyfry_ułamkowe"- ilość wyświetlanych cyfr po przecinku.
Np:
Temperatura \#frm[z3,10000,2,1]*C wyświetli temperatura 11,5*C
\#frm[i,dokładność,cyfry_całkowite,cyfry_ułamkowe]
oddaje sformatowaną wartość obwodu analogowego 
po lewej stronie makroceli
\#frm[o,dokładność,cyfry_całkowite,cyfry_ułamkowe]
oddaje sformatowaną wartość obwodu analogowego 
po prawej stronie makroceli
\#cpy[tn,pozycja,ilość_znaków]
kopiuje (wycina) ze zmiennej tekstowej zn, 
od pozycji określoną ilość znaków.
pozycja - zmienna numeryczna lub stała,
ilość_znaków - zmienna numeryczna lub stała.
\#cpy[tn_cel,tn_źródło,pozycja,ilość_znaków 
wpisuje do zmiennej tn_cel, wycięty fragment 
ze zmiennej tn_źródło od pozycji,
określoną ilość_znaków
\#pos[tn_tekst_źródłowy,tekst_do_wyszukania]
wstawia do zmiennej tn_tekst_źródłowy 
pozycję początku tekstu_do_wyszukania.
tekst_do_wyszukania - zmienna lub stała tekstowa.
\#pos[zn,tekst_źródłowy,tekst_do_wyszukania]
wstawia do zmiennej zn pozycję początku 
tekstu_do_wyszukania z tekst_źródłowy.
tekst_do_wyszukania - zmienna lub stała tekstowa.
tekst_źródłowy - zmienna tekstowa.
\#dig[tn]
znajdź pozycję pierwszej cyfry w zmiennej tekstowej
\#dig[zn,tn]
znajdź pozycję pierwszej cyfry w zmiennej tekstowej i 
zapisz ją do zmiennej numerycznej.
\#chr[tn]
znajdź pozycję pierwszej litery w zmiennej tekstowej
\#chr[zn,tn]
znajdź pozycję pierwszej litery w zmiennej tekstowej i 
zapisz ją do zmiennej numerycznej
\#del[tn,pozycja,ilość_znaków]
usuń znaki w tekst_źródłowy od pozycja. 
Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia
na ekranie wyniku
\#ins[tn,tekst_do_wstawienia,pozycja_wstawienia]
do zmiennej tn wstawia tekst_do_wstawienia 
od pozycji_wstawienia.
tekst_do_wstawienia - zmienna lub stała tekstowa
pozycji_wstawienia - zmienna lub stała numeryczna
Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na
ekranie wyniku.
\#add(tn,tekst_do_dodania_1,tekst_do_dodania_2] 
Dodaje do zmiennej tn, teksty ze stałych lub zmiennych. 
Tekst 2 jest opcjonalny. Uwaga: instrukcja
nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#trl[tn] 
Usuń spacje z lewej strony. Uwaga: instrukcja nie 
spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#trr[tn]
Usuń spacje z prawej strony. Uwaga: instrukcja 
nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#trm[tn]
Usuń spacje z lewej i prawej strony. 
Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia
na ekranie wyniku.
\#num[zn,tn,s_zn,s_zn,s_zn]
Przetwórz tekst ze zmiennej źródłowej na wartość numeryczną od określonej pozycji zadaną ilość znaków i zapisz w zmiennej
\#cal[s_tn]
przelicz wyrażenie numeryczne
\ma MODBUS tryb ASCII np: \ma000102030\xa   tylko do RS485, suma kontrolna jest  obliczana i dodawana przez Sterbox.
\xa
\mb MODBUS tryb binarny np: \mb\01\05\00\00\FF\00\xb   tylko do RS485, suma kontrolna jest  obliczana i dodawana przez Sterbox.
\xb
\yc Z makroceli Dostęp wstawia \yc - ilość znaków, \yb - bufor ze znakami
\yb

Gdzie:
zn zmienna numeryczna (liczbowa) np: z0
tn zmienna tekstowa np: t0
sn stała numeryczna
s_zn stała lub zmienna numeryczna
s_tn stała lub zmienna tekstowa

Liczby i teksty.

W Sterboxie znajdują się miejsca na liczby i teksty.
 • Liczby zwane zmiennymi numerycznymi:
  • ilość 64,
  • nazwy zmiennych od \z0 do \z63,
  • zachowanie bez zasilania, około 20h.
  • zastosowanie przykłady:
   • w licznikach, umożliwiają np. odczyt stanu licznika,
   • w nadajnikach tekstu można wykorzystać do wyświetlenia, wysłania zawartości zmiennej,
   • w odbiornikach tekstu umożliwia zapis odebranej liczby (może to być do zmiennej,
   • w makrocelach analogowych Przetworniki umożliwiają zamianę na wartość analogową i odwrotnie,
   • w makrocelach przerzutnika monostabilnego i T-OR-MONO umożliwia użycie zmiennej zamiast stałej wartości czasu.
  • zmienne przechowują liczby 32 bitowe.
 • Teksty zwane zmiennymi tekstowymi:
  • ilość 64,
  • nazwy od \t0 do \t63,
  • zmienne \t0 do \t13 są zachowywane bez zasilania,
  • zastosowanie przykłady:
   • do nadajników tekstu gdzie mogą być: wyświetlane, wysyłane itd.
   • w nadajnikach tekstu można dokonywać na nich operacji wycinania, łączenia itd.
   • w odbiornikach tekstu można je porównywać z odebranym tekstem,
   • w odbiornikach tekstu można ładować je odebranym tekstem lub jego fragmentami.
  • zmienne przechowują 256 znaków.
 • Stałe są to wartości używane w makrocelach do np: ustawiania czasu, tekstów wysyłanych z nadajnika itp. W Liczbach i Tekstach są one wymienione dla ich przeglądu.
 • Ilość zużytych zmiennych i stałych jest wymieniona Zasobach.
Należy pamiętać o interpretacji wartości zmiennej numerycznej, przy zastosowaniu z wartościami analogowymi również czasem są stosowane te zasady.

Przeglądarka WWW.

Sterbox generuje dla przeglądarki internetowej predefiniowane (można je zastąpić własnymi) strony sterowania - zawierające przyciski do włączania, wskaźniki cyfrowe i analogowe, teksty. W makrocelach możemy określić ich położenie.
Każda makrocela umożliwiająca wyświetlanie w przeglądarce internetowej posiada zakładkę Ekran,  pomiędzy okienkami do wpisu pozycji znajduje się przycisk ?.
Kliknięcie w ten przycisk powoduje wyświetlenie Edytora rozmieszczenia:


Zajęta pozycja sygnalizowana jest kolorem, wskazanie jej myszą podaje numer makroceli i numer wiersza który zajmuje tą pozycję.
Ekran przeglądarki, Strona główna, podzielony jest na 8 wierszy i 8 kolumn. W każdej pozycji można umieścić:
 • tekst, link, obraz (Nadajnik tekstu) zaznaczenie okienka WWW powoduje wyświetlanie na stronie. Zaznaczenie okienka HTML powoduje wysłanie np.: tekstu opakowanego w sposób zrozumiały dla przeglądarki, w przeciwnym wypadku będzie wysyłany "surowy" tekst. Nazwa klasy zmienia wygląd.
 • klawisz (klawisze ekranowe) zaznaczenie okienka, WWW powoduje wyświetlanie na stronie, Styl zmienia wygląd klawisza.
 • obrazek z funkcją klawisza (wskaźnik ekranowy), WWW powoduje wyświetlanie na stronie.
 • wskaźniki analogowe i cyfrowe.

Nazwa klasy (styl) umożliwia zmianę grafiki klawisza, koloru i wielkości tekstu. Korzystamy z arkusza CSS który można wyświetlić http://adres_sterboxa/00.css. Można tworzyć własne arkusze styli CSS i wczytać je do Sterboxa.
Dodatkowo użytkownik może zamienić fabryczne strony opisane jako Strony 1 do 6. Zmiany dokonuje się wgrywając (Konfigurator, Pliki.) własne strony www, własne obrazy JPG lub GIF, własne arkusze CSS.
Osobnym miejscem jest zakładce Opisy i Linki  można zmienić zawartość Menu wyświetlanego po lewej stronie ekranu wywoływanego ikoną .  Jeśli chcemy umieścić tam link do innego Sterboxa lub jakiejkolwiek strony, należy użyć Nadajnika tekstu i wpisać go zgodnie z zasadami HTML. Uwaga w tym wypadku zaznaczamy WWW i ne zaznaczamy HTML. Tekst wpisujemy do zakładki Tekst do nadania:
<a href="http://www.sterbox.com">instrukcje</a>  gdzie tekst instrukcje będzie wyświetlany w menu.
 .

 Klawisze ekranowe.

Każdy klawisz po kliknięciu myszką (ten termin oznacza również dotknięcie palcem na ekranie dotykowym) wysyła na wyjście zmianę sygnału na przeciwny. Wygląd klawisza jest sterowany sygnałem z wejścia. Dzięki temu można z wyglądu zorientować się czy sterowany obwód zadziałał czy nie.  Można uzyskać inny wygląd klawiszy podając styl z arkusza CSS. Miejsce wyświetlania klawisza wybieramy pozycją X, Y przy pomocy Edytora rozmieszczenia. Niezaznaczenie pola www powoduje niewyświetlanie klawisza. W polach Nazwa wpisujemy wyświetlany tekst na klawiszu. Po zaznaczeniu Form/link i wpisaniu Odnośnika możliwe jest użycie klawisza jako linku do innej strony WWW.
Na przykładowym rysunku najprostsze użycie klawisza ze wskazaniem stanu.

Wskaźnik ekranowy.

Wskaźnik po kliknięciu myszką (ten termin oznacza również dotknięcie palcem na ekranie dotykowym) wysyła na wyjście zmianę sygnału na przeciwny. Wygląd wskaźnika jest sterowany sygnałem z wejścia. Dzięki temu można z wyglądu zorientować się czy sterowany obwód zadziałał czy nie.  Można uzyskać inny wygląd wskaźników deklarując inne obrazki (załadowane przez użytkownika do Sterboxa lu z dowolne z sieci - Obrazek), oraz zmieniając Styl. Miejsce wyświetlania wskaźnika wybieramy pozycją X, Y przy pomocy Edytora rozmieszczenia. Niezaznaczenie pola www powoduje niewyświetlanie wskaźnika. Form/link powinien być niezaznaczony.

Wskaźnik cyfrowy i analogowy (kolejnej wartości) .

Cyfrowy pokazuje kolejny obrazek po pobudzeniu "1" kolejnego wejścia. Analogowy po przekroczeniu kolejnej wpisanej wartości. Miejsce na ekranie przeglądarki wybieramy przy pomocy Edytora rozmieszczenia. Jeśli chcemy każdy obrazek (dla każdego pobudzenia) może być wyświetlany w jednym lub w różnych miejscach. Nie zapomnijmy o zaznaczeniu www


Arkusz styli CSS.

Nazwę stylu wpisujemy do okienka Ekran, Nazwa klasy.
Zgodnie z wymaganiami wyglądem  wyświetlanego ekranu w przeglądarce steruje się arkuszami styli. Korzystamy z arkusza CSS który można wyświetlić http://adres_sterboxa/00.css. Można tworzyć własne arkusze styli CSS i wczytać je do Sterboxa.
Fabryczny styl "bt", nie potrzeba wpisywać C=bt C=kwadrat C=st-up C=st-down C=kolko C=kwad
Sterbox dopisuje klasy włączonych  i wyłączonych klawiszy _on i _off.
Podobnie dla innych wyświetlanych wskaźników i tekstu:
C=kwad
Wskaźnik
C=ob-czys
Wskaźnik
C=ob-czys_off
Kolejna wartość
C=kol-czer
Nadajnik tekstu
C=kl-24
Nadajnik tekstu
brak deklaracji
klasy
Nadajnik tekstu

Powyżej podano przykłady użycia klas, które zostały zdefiniowane w fabrycznym arkuszu. Nie wszystkie tam zdefiniowane klasy zostały użyte w przykładach. Aby obejrzeć arkusz należy w przeglądarce (na stronie sterowania) uruchomić "pokaż źródło strony", następnie odszukać link do arkusza (np: 00.css) i wyświetlić go. Gdy zadeklarowane tam klasy nie wystarczą, można stworzyć własne umieszczając je w tekście strony użytkownika lub umieszczając link do serwera na którym umieściliście Państwo swój arkusz.  Zachęcam do obejrzenia tego dokumentu.

Wyświetlacz Sterboxa, sterowanie wyświetlaniem.

Tekst wysyłamy nadajnikiem tekstu zaznaczając Wyświetlacz. Sterowanie wyglądem tekstu na wyświetlaczu w Sterboxie lub RaTNT przy pomocy Ekran, Nazwa klasy:

znak wpisany do Nazwa klasy Efekt
w Ekran zostaje wyczyszczony z poprzedniej treści.
s Zmniejszona czionka
r Wyrównaj do prawej
l Wyrównaj do lewej
c Centruj w poziomie
t Wyrównaj do góry
b Wyrónaj do dołu
m Centruj w pionie
brak wpisu Wycentrowany w pionie i poziomie. Nadpisuje poprzedni tekst.

Czas wyświetlania tekstu w Ustawienia generalne, Parametry, Powrót ekranu. Wartość 0 powoduje ciągłe wyświetlanie.

Zegary.

Zegary ustawiają aktywne wyjście gdy spełnione zostają warunki:
 • aktualna godzina mieści się w podanych granicach . Czas może być zadany w zmiennej numerycznej. Patrz przedstawienie czasu w wartościach analogowych.
 • Bieżący dzień tygodnia jest zgodny  z zaznaczonym.
 • Aktualny dzień miesiąca jest zgodny z zaznaczonym.
 • Miesiąc jest zgodny z zaznaczonym.
Poprzez ustawienie funkcji AND z powyższych zegarów i kalendarzy możemy wybrać sekundę z konkretnej daty, co roku.

Zegar astronomiczny.

Podaje czasy wschodu i zachodu słońca dla wskazanego miejsca na ziemi, przez podaną długość i szerokość geograficzną.
Można podać własną korekcję  na plus i minus danego czasu, włączając je wejściami makroceli.

Prognoza pogody.

Podaje prognozę pogody w oparciu wskazany serwer pogodowy i wskazanego miejsca na ziemi, przez podaną długość i szerokość geograficzną.
Można ustawić pożądane odpowiedzi serwera jako wartości analogowe: temperaturę, wilgotność itd. Można również ustawić wartości progowe które ustawią wyjścia cyfrowe makroceli.
Do działania potrzebny jest Klucz logowania który uzyskujemy po rejestracji na serwerze pogody.

Inteligentny dom.

Zestaw makrocel ułatwiający budowę automatyki budynkowej. Opisy funkcji wejść i wyjść pojawiają się po wskazaniu myszką w Konfiguratorze.

Dom.

Makrocela Dom jest nadrzędna w stosunku do makrocel: Pokój i Ogród. Lecz aby wykorzystać te makrocele nie ma konieczności ustanowienia makroceli Dom.
Wszystkie wejścia i wyjścia po wskazaniu kursorem myszy wyświetlają podpowiedzi ich użycia. Makrocela umożliwia ustawienie:
  • Zakresu czasowego ogrzewania - dla całego domu.
  • Domyślnych temperatur.
  • Pomiaru zużywanej lub produkowanej energii elektrycznej.
  • Pomiaru zapełnienia zbiornika nieczystości i alarmu niechcianego wypływu.
  • Regulacji wentylacji mechanicznej.
  • Kontroli zamknięcia okien, żaluzji (rolet), drzwi.
  • Kontroli zużycia wody, uszkodzenia rur/ zaworów czystej wody.
  • Stanów alarmowych np. zbyt szybkiego wzrostu temperatury.


Pokój: Oświetlenie.

Wszystkie wejścia i wyjścia po wskazaniu kursorem myszy wyświetlają podpowiedzi ich użycia.
W składowych pokoju  jest 6  świateł. Każde posiada trzy wyjścia dwustanowe (do załączania sekcji oświetlenia)  i wyjście RGB do sterowania analogowo jasnością i kolorem oświetlenia. Każde w zakładce Światło, Tryb pracy można ustawić:
 1. Tryb 1 - prosty wyłącznik. Wejście ON/OFF w czasie zmiany na "1" włącza lub wyłącza wszystkie wyjścia. Wejścia ON, OFF załączają lub wyłączają wszystkie wyjścia.
 2. Tryb 2 - dwie lampy. Wejście ON/OFF w czasie pierwszej zmiany na "1" włącza wyjście A, w czasie drugiej wyjście B, trzeciej - wyłącza A, czwartej - wyłącza B. Wejścia ON, OFF załączają lub wyłączają wszystkie wyjścia. Długie użycie ON/OFF wyłącza wszystkie wyjścia.
 3. Tryb 3 - trzy lampy z wyłączeniem. Analogicznie jak tryb wyżej tylko dla 3 wyjść.
 4. Tryb 4 -  trzy lampy z przełączeniem. Jak wyżej, zmiana:  Długie użycie ON/OFF zmienia wszystkie wyjścia na stan przeciwny. Wejścia ON, OFF załączają lub wyłączają wszystkie wyjścia.
 5. Tryb 5 - sekwencja wędrującego światła - Po  krótkim pobudzeniu ON/OFF powoduje przejście: włączenie A, czas, włączenie B, czas, włączenie C, czas, wyłączenie A, czas, wyłączenie B, czas, wyłączenie C. Czas przejścia ustawiany w okienku Czas. Wejścia ON, OFF załączają lub wyłączają wszystkie wyjścia.
 6. Tryb 6 - sekwencja wędrującego punktu - Po  krótkim pobudzeniu ON/OFF powoduje przejście: włączenie A, czas, wyłączenie A, włączenie B, czas, wyłączenie B, włączenie C, czas, wyłączenie C. Czas przejścia ustawiany w okienku Czas. Wejścia ON, OFF załączają lub wyłączają wszystkie wyjścia.
 7. Tryb 7 - regulator jasności analogowy, wyjście RGB zachowuje się jak podające zwykły sygnał analogowy. Kolejne krótkie ustawienie ON/OFF powoduje kolejno zwiększanie jasności a następnie zmniejszanie. Przytrzymanie ON/OFF zeruje wyjście RGB. Wejścia ON, OFF załączają lub wyłączają wszystkie wyjścia.
 8. Tryb 8 - regulator RGB, wyjście podaje zintegrowany sygnał do oświetlenia kolorowego (obejrzeć składowe można po podłączeniu go do konwertera "A <-> RGB"). Długie ustawienie ON/OFF (około 1s) zmienia ustawiany kolor, krótkie powoduje kolejno wzrost i spadek jasności. Przytrzymanie ON/OFF zeruje wyjście RGB. Wejścia ON, OFF załączają lub wyłączają wszystkie wyjścia.
Wyjście oznaczone gwiazdką jest ustawione (1) gdy jakiekolwiek inne wyjście podaje "1" logiczną.
Dla danej makroceli Pokój w Zarządzaniu  jest wejście wyłączające światła w tej makroceli: Wyłączenie wszystkich świateł. Również można podobny wejściem włączyć całe oświetlenie.
Do sprawdzenia czy w pokoju jest włączone jakiekolwiek światło służy wyjście Pokój, Zarządzanie - Włączone światło.
Wszystkie światła w całym Sterboxie (Wszystkich makrocelach w dziale inteligentny dom) można wyłączyć aktywując wejście Wyłączenie wszystkich świateł w makroceli DOM, Kontrola domu. Wejście oznaczone gwiazdką, OFF i symbolem żarówki.

Pokój: Roleta.

Wszystkie wejścia i wyjścia po wskazaniu kursorem myszy wyświetlają podpowiedzi ich użycia.
W składowych pokoju są 4 rolety. Działanie jest analogiczne do działania makroceli Sterownik rolet.  Natomiast rolety w makroceli pokój mają dodatkowe właściwości:
 • W Pokój, Zarządzanie znajdują się wejścia do otwierania i zamykania rolet w całym pokoju.
 • W Pokój, Zarządzanie znajduje się wyjście które sygnalizuje jakąkolwiek podniesioną roletę.
 • W Dom, Kontrola domu znajdują się wejścia do otwierania i zamykania rolet w całym domu.
 • W Dom, Kontrola domu znajduje się wyjście które sygnalizuje jakąkolwiek podniesioną roletę w całym domu.

Pokój: Ogrzewanie i klimatyzacja.

Wszystkie wejścia i wyjścia po wskazaniu kursorem myszy wyświetlają podpowiedzi ich użycia.
 • Ustawienie temperatury  w dzień i nocy: w zakładce Grzanie i chłodzenie.
 • Zmiany tych temperatur poprzez:
  • zmiany w tej zakładce,
  • wejściami dla przycisków (oznaczonych symbolami + i - z rysunkiem termometru) po zezwoleniu na odblokowaniu tych wejść (oznaczonych symbolem SET z rysunkiem termometru).
  • wejściami analogowymi na Wejściach pomiarowych (oznaczonych rysunkiem słońca, księżyca i termometru.
 • Warunki uruchomienia ogrzewania:
  • temperatura na Wejściach pomiarowych z wejścia Czujnik pomiarowy
  • To czy pożądana temperatura zostanie pobrana z Temperatury na dzień czy noc zależy w  Ogrzewaniu i klimatyzacji od wejścia Temperatura na dzień (1) / noc (0) .
  • Możliwa jest też ustawienie temperatury Eco w makroceli dom. Jej wybór w Ogrzewaniu i klimatyzacji  wejściem Temperatura ECO. Do wykorzystania np. dla uruchomienia trybu wakacyjnego.
  • Bezwładność włączenia grzania jest odejmowana od wartości wpisanej do Temperatury na dzień (noc). Uruchomienie grzania nastąpi po obniżeniu temperatury poniżej tej wartości.
 • Wyłączenie ogrzewania nastąpi jeśli:
  • temperatura mierzona przekroczy wartość Temperatury na dzień (noc) + Bezwładność wyłączenia.
  • Czas grzania przekroczył Minimalny czas grzania w zakładce Ustawienia grzania i chłodzenia.
  • Gdy nastąpił gwałtowny spadek temperatury (np. po otwarciu okna). Czas przez który będzie wyłączone ogrzewanie  i spadek temperatury konieczny do tego wyłączenia, ustawiany w zakładce Ustawienia grzania i chłodzenia.
Ustawienia klimatyzacji (chłodzenia) dokonuje się analogicznie. Proszę uważać ponieważ nie jest kontrolowana poprawność ustawień temperatur i możliwe jest jednoczesne włączenie grzania i chłodzenia. Brak kontroli jest celowy - aby można było użyć tej makroceli w sposób niestandardowy.

Pokój.

Inne funkcje:
 • Pokój, Wejścia pomiarowe - tu podłączamy obwody od czujników: temperatury, wilgotności, oświetlenia i poziomu dwutlenku węgla. Również tutaj znajdują się wejścia którymi, między innymi sposobami, można ustawić pożądaną temperaturę w Pokój, Ogrzewanie i klimatyzacja.
 • Pokój, Zarządzanie:
  • Kontrola otwartych okien: z fizycznych czujników oraz gwałtowne obniżenie temperatury z Ustawienia grzania i chłodzenia, Czas wyłączenia po gwałtownym obniżeniu temperatury.
  • Włączanie i wyłączanie wszystkich świateł w pokoju. Wyjście sygnalizujące jakiekolwiek włączone światło.
  • Otwieranie i zamykanie wszystkich rolet w pokoju. Wyjście sygnalizujące jakąkolwiek podniesioną roletę.
  • Zezwolenia na ogrzewanie lub chłodzenie (wentylowanie) pokoju.
  • Wyjście wskazujące na gwałtowną, niebezpieczną temperaturę. Ustawienia z Ustawienia grzania i chłodzenia, Czas wyłączenia po gwałtownym wzroście temperatury.Ogród.

Podlewanie, furtki, bramy, oświetlenie.Sterownik oświetlenia - sceny świetlne.

Tryb 1
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET Opis
NEXT 1->0 następny stan binarny 0 powoduje binarne zliczanie na Q1, Q2, Q3
NEXT 1 ponad 200ms 0 0 0 1 powoduje wpis "0" na Q1, Q2, Q3 i na wyjściu RESET
I1 0->1 zmiana bz bz 0 zmiana Q1 na przeciwny
I2 0->1 bz zmiana bz 0 zmiana Q2 na przeciwny
I1 and I2 0->1 bz bz zmiana 0 jednocześnie na obu wejściach  zmiana Q3 na przeciwny
RESET 1 0 0 0 1  
 
Tryb 2
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET Opis
NEXT 1->0 następny stan binarny 0 powoduje binarne zliczanie na Q1, Q2, Q3
NEXT 1 ponad 200ms 0 0 0 1 gdy jakiekolwiek Q=1 powoduje wpis "0" na Q1, Q2, Q3 i na wyjściu RESET 1
NEXT 1 ponad 200ms 1 1 1 0 gdy wszystkie Q=0 powoduje wpis "1" na Q1, Q2, Q3
I1 0->1 zmiana bz bz 0 zmiana Q1 na przeciwny
I2 0->1 bz zmiana bz 0 zmiana Q2 na przeciwny
I1 and I2 0->1 bz bz zmiana 0 jednocześnie na obu wejściach  zmiana Q3 na przeciwny
RESET 1 0 0 0 1  
 
Tryb 3
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET Opis
I1 0->1 przesuwanie się "1" w prawo przesuwanie się "1" w prawo na wyjściach Q1, Q2, Q3, RESET
I2 0->1 przesuwanie się "1" w lewo przesuwanie się "1" w lewo na wyjściach RESET, Q3, Q2, Q1
NEXT 0->1 zmiana na wszystkich wyjściach zmienia stan na "1" i następnym razem na "0"
 
Tryb 4
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET opis
I1 0->1 nasuwanie się "1" w prawo nasuwanie się "1" w prawo na wyjściach Q1, Q2, Q3, RESET
I2 0->1 nasuwanie się "1" w lewo nasuwanie się "1" w lewo na wyjściach RESET, Q3, Q2, Q1
NEXT 0->1 zmiana na wszystkich wyjściach zmienia stan na "1" i następnym razem na "0"

Sterownik żaluzji, rolet, bramy.

Do sterowania bramą, żaluzjami lub podobnym sprzętem. W zależności od ustawienia wejścia Mode ustawiamy interfejs wejściowy jedno (mode =1) lub dwu przyciskowy (mode =0).
Impuls na wejściach G lub D powoduje włączenie "1" na wyjściach G lub D przez czas góra lub dół. Drugi krótki impuls na tych wejściach kasuje wyjścia. Impuls na wejściu stop (do wyłączników krańcowych) zatrzymuje natychmiast ruch. Dłuższy sygnał na wejściach G lub D powoduje utrzymanie sygnału na wyjściu  tylko przez czas podawania 1 na wejście.
 Gdy nie używamy wyłączników krańcowych (wejście stop na stałe podłączone do 0), czas góra i czas dół powinien dobrany dokładnie do czasu ruchu. Wyjście ERR sygnalizuje wtedy osiągnięcie jakiejkolwiek pozycji krańcowej.
Wyłączniki krańcowe powinny być tak podłączone aby osiągniecie jakiejkolwiek pozycji skrajnej podawało 1 na wejście stop. (Wyłącznik górny i dolny połączone razem). Wtedy czasy G i D powinny być podane z zapasem. W takiej sytuacji wyjście ERR zasygnalizuje błąd zbyt długiego przemieszczania się żaluzji (bramy).
W przypadku żaluzji możliwy jest również ruch lamelek.

Dla bram konieczne jest użycie wyłączników krańcowych, na wejście Stop podajemy sygnał z bariery optycznej lub wyłącznika przeciążeniowego.

W przypadku interfejsu jedno przyciskowego do uruchamiania ruchu w obu kierunkach używa się wejścia G.

Klawiatura Ratacz.

Klawiatura posiada adres który trzeba ustawić w makroceli. Sposób ustawiania adresu w instrukcji.
Obwód wejściowy steruje lampką pod przyciskiem. Włącza czerwoną lampkę pod klawiszem.
Obwód wyjściowy jest typu cyfrowego. "1" Utrzymuje się przez czas dotykania klawisza.
Dwa zera (00) na wejściach cyfrowych - cisza. Inne stany generują sygnalizację akustyczną.
Podświetlenie. Wejściowy sygnał jest typu analogowy -RGB. Można użyć Konwertera obwodów analogowych <-> obwód RGB, do wysterowania sygnału wejściowego, aby podświetlić moduł. Można też wartość RGB (podpatrzoną w konwerterze wartość wpisać bezpośrednio na to wejście. 
Wyjście analogowe miernika temperatury. Działa tylko wyjście 8.

Makrocele analogowe.

Dotychczas omawialiśmy makrocele które przetwarzały przede wszystkim sygnały cyfrowe (obwody cyfrowe). Przyjmowały one tylko dwie wartości "0" i "1".
Teraz omówimy makrocele przetwarzające sygnały analogowe które są w stanie przenieść informacje o każdej wartości fizycznej.

Porty analogowe Sterboxa.


Z obrazka makroceli łatwo zorientować się o źródle i działaniu wyjść:
 1. wyjście z zacisku portu 1 analogowego.
 2. Wyjście z zacisku portu 2 analogowego.
 3. Wyjście z zacisku portu 3 analogowego.
 4. Wyjście po operacji p4AN = p1AN - p3AN
 5. Wyjście po operacji p5AN =p2AN - p3AN
 6. Pomiar napięcia zasilającego Sterboxa.
 7. Pomiar napięcia podtrzymującego zegarek

Makrocela umożliwia dodatkowe operacje na wartościach z wejść.

Porty analogowe RaTNT.

Porty 9 do 16.

Wejścia makroceli sterują wysyłaniem DMX portem szeregowym RaTNT.
W zakładce DMX podajemy numer skojarzenia obwodów AN1 do AN8 z
kanałem DMX1 do DMX255.
Wzmocnienie, offset, Formuły.
Wyjścia makroceli odbierają sygnały z:
 1. Z gniazda portów analogowych RaTNT, pierwszego z lewej.
 2. Z gniazda portów analogowych RaTNT, drugiego od lewej.
 3. Z gniazda portów analogowych RaTNT, trzeciego od lewej.
 4. Z gniazda portów analogowych RaTNT, czwartego od lewej.
 5. Różnicy p5AN = p1AN - p2AN.
 6. Różnicy p6AN = p3AN - p4AN.
 7. Podaje wartość zasilania modułu.
 8. Podaje temperaturę mikrokontrolera.
Wzmocnienie, offset, Formuły.
MC_SHIFTER

Porty 17 do 24 do przetworników.

Wejścia makroceli sterują wysyłaniem DMX portem szeregowym RaTNT.
W zakładce DMX podajemy numer skojarzenia obwodów AN1 do AN8 z
kanałem DMX1 do DMX255.
Wzmocnienie, offset, Formuły.
Wyjścia makroceli odbierają wartości z przetworników. Sposób dołączenia przetworników.
 • Porty cyfrowe, tryb pracy wybiera rodzaj dołączonego przetwornika.
 • Porty cyfroweokres pomiarowy podajemy okres wykonywania pomiaru. Czujniki "nie lubią" częstych pomiarów - grzeją się.
 • Porty cyfroweAdres dla np. DS18B20.
Dlaczego z pojedynczego zacisku odbierane są dwie wartości analogowe?:
 • Można podłączyć np. dwa DS18B20.
 • Niektóre jak DHT22 z jednego wyjścia dają temperaturę a z drugiego względną wilgotność.
Wzmocnienie, offset, Formuły.

Bufory analogowe.

Przelicza wartość analogową wg. ustawień:.w pole wzmocnienie wpisujemy mnożnik, a w pole offset  wartość do dodania. Można nim rozdzielić obwody analogowe (dla uzyskania nowej nazwy obwodu lub dla wykonania działań na połączonych wyjściach).

Wzmacniacz operacyjny.

Przelicza wartości liczbowe zgodnie ze wzorem: Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie)  + offset
Gdzie:
 • Uwy -> wartość liczbowa na wyjściu,
 • Uplus -> wartość liczbowa na wejściu +,
 • Uminus -> wartość liczbowa na wejściu -, 
 • Wzmocnienie -> liczba wpisana w wzmocnienie,
 • Offset -> liczba wpisana w offset.

Na rysunku pokazano dla przykładu: na wejściu +  podłączenie obwodu analogowego o nazwie "wa0". Na wejściu - podana jest stała wartość (wskazana znakiem równości "=").

Komparator analogowy.

Porównuje dwie wartości liczbowe. Gdy na wejściu oznaczonym plusem wartość jest większa niż na wejściu -, wyjście (cyfrowe, dwustanowe) przyjmuje wartość "1". W innych wypadkach na wyjściu jest stan "0".
Na rysunku pokazano dla przykładu: na wejściu +  podłączenie obwodu analogowego o nazwie "wa0". Na wejściu - podana jest stała wartość (wskazana znakiem równości "="). Dla każdego komparatora podajemy wartość histerezy  w celu ochrony przed szumem, który w przeciwnym wypadku mógłby powodować ciągłe przełączanie między dwoma przeciwnymi stanami w sytuacji, gdy sygnał wejściowy oscyluje wokół poziomu progowego. Przykład: podanie histerezy = 0,2 dla wartości przełączania 2 powoduje przełączanie przy wartościach 1,8 i 2,2.

Komparator okienkowy.

Umożliwia kontrolę wartości i ustawia wyjście cyfrowe (środkowe) na '1" gdy wartość wejściowa mieści się pomiędzy zadanymi wartościami (jest w "oknie"). Dla każdego komparatora podajemy wartość histerezy  w celu ochrony przed szumem, który w przeciwnym wypadku mógłby powodować ciągłe przełączanie między dwoma przeciwnymi stanami w sytuacji, gdy sygnał wejściowy oscyluje wokół poziomu progowego. Przykład: podanie histerezy = 0,2 dla wartości przełączania 2 powoduje przełączanie przy wartościach 1,8 i 2,2.
Wzmocnienie, offset, Formuły.

Wzmacniacz korekcyjny.

Przelicza wartości liczbowe zgodnie ze wzorem:
1: do wartości ustawionej w punkcie korekcji 1: Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie)
2: pomiędzy punktem korekcji 1  a punktem korekcji 2: Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie1 * wzmocnienie)  + offset1
3: pomiędzy punktem korekcji 2  a punktem korekcji 2: Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie2 * wzmocnienie)  + offset2
N: I tak dalej dla kolejnych przedziałów
Gdzie:
 • Uwy -> wartość liczbowa na wyjściu,
 • Uplus -> wartość liczbowa na wejściu +,
 • Uminus -> wartość liczbowa na wejściu -, 
 • Wzmocnienie -> liczba wpisana w wzmocnienie,
 • Offset -> liczba wpisana w offset.

Przetwornik gradientowy.

Przetwornik gradientowy umożliwia wychwycenie zmian w sygnale analogowym. Wzrostu lub opadania wartości.
Wykorzystanie do wykrycia np: otwarcia okna w pomieszczeniu w zimie, gwałtownego wzrostu temperatury - ogień, gwałtownego podmuchu wiatru, sterowania nadmuchem z kominka, ograniczania przepływu cieczy, wykrywania ślizgania się pasków klinowych itd.
Wyjście górne jest wyjściem analogowym którego wartość określa tendencję zmian.
Trzy wyjścia cyfrowe poniżej umożliwiają reakcję na zadane parametry.
Wzmocnienie, offset, Formuły.

"Przetwornik analogowo - cyfrowy".

Wpisuje wartość analogową obwodu do zmiennej. Wzmocnienie, offset, Formuły.

"Przetwornik  cyfrowo - analogowy".

Wpisuje w czasie zmiany sygnału wejściowego z 0 na 1 zawartość zmiennej do obwodu analogowego. Pomiędzy wpisami wartość analogowa jest utrzymywana na wartości z ostatniego wpisu. Wzmocnienie, offset, Formuły.

Multiplekser analogowy.

Łączy jedno z wejść analogowych z wyjściem analogowym. Połączenie sterowane wejściami adresowymi (cyfrowymi).
Wzmocnienie, offset, Formuły.

Demultiplexer analogowy.

Łączy wyjście analogowe z jednym z ośmiu wejść analogowych. To które wejście jest aktywne zależy od wejść (cyfrowych) adresowych.  A0, A1 i A2. Wyjście niezaadresowane podaje wartość poprzednią.
Wzmocnienie, offset, Formuły.
Adres wyjście
A0 A1 A2  
0 0 0 A
1 0 0 B
0 1 0 C
1 1 0 D
0 0 1 E
1 0 1 F
0 1 1 G
1 1 1 H

Zadajnik analogowy.

Ustawienie 1 logicznej na wejściu cyfrowym pierwszym od góry makroceli powoduje ustawienie obwodu analogowego na zapisaną w tabeli w pozycji Formuła F11. Gdy na wejściu cyfrowym jest 0 logiczne, podawana jest wartość analogowa zapisana w F10. Dla drugiego wejścia : F21 i F20 itd. 
Powyższe zmiany mogą być wprowadzone wg. Wartość i efekt:
 • Formuła  - bezpośrednio.
 • RGB - według tabeli RGB.
Dodatkowo oprócz natychmiastowej zmiany, można zastosować Efekt przejścia.

Konwerter  Analog <-> RGB.

W celu zmniejszenia ilości wejść w makrocelach zamieniamy trzy sygnały analogowe na jeden RGBWzmocnienie, offset, Formuły.
Układ zamieniający trzy sygnały analogowe na jeden RGB. W makroceli znajdują się dwa takie układy.
Zamienia RGB na trzy sygnały analogowe. W makroceli znajdują się dwa takie układy.

Obliczenia w makrocelach analogowych. Filtry i opisy.

Wzmocnienie mnoży wartość wejściową portu przez wpisaną wartość.
Offset dodaje podaną wartość do wartości wejściowej.
Operacje te można zapisać Wy = (Pwe * Wzmocnienia) + Offset. Przykład: wartość=0,5 wzmocnienie=10 wartość liczbowa podana na wyjście będzie równa 5.

Formuły wyjścia makroceli umożliwiają bardziej skomplikowane obliczenia w odwrotnej notacji polskiej. Aby okienka Wzmocnienie i Offset nie miały wpływu na obliczenia powinny mieć wpis 1 i 0.

Porty wejściowe  analogowe posiadają na każdym wejściu Filtr. Służy on do likwidacji fluktuacji wartości sygnału:
 • FDG najbardziej "inteligentnie" działający, likwiduje szumy wejścia, szybko wychwytuje gwałtowne zmiany sygnału.
 • AV  uśrednienie wartości o różnym stopniu ilości próbek.
 • F  prosty filtr o różnym stopniu skuteczności.
Opis portu jest informacją dla użytkownika.

Pendrive.

Pendrive podłączamy do gniazda mikro USB w Sterboxie. Pojemność do 32GiB, format FAT32.
Na pendrive można:
 • przechowywać strony WWW, pliki CSV oraz obrazy,PENDRIVE
 • logi pracy Sterboxa,
 • pliki z informacjami wysyłanymi z makroceli Nadajnik tekstu.
 • pliki można odczytywać i zapisywać protokołem TFTP.
Wszystkie podkatologi założone przez Sterboxa znajdują się w głównym katalogu o nazwie Sterbox:
 1. Strony WWW, grafika do nich powinny być umieszczone w podkatalogu Html. Sterbox przeszukuje najpierw pamięć wewnętrzną a potem pendrive w poszukiwaniu pliku.
 2. Logi z pracy Sterboxa (zapisywane z nadajnika tekstu z zakładki Pozostałe zakreśleniem Zapisz zdarzenie i Pendrive) umieszczane są w podkatalogu Event, widoczne sa w Konfiguratorze (stamtąd klawiszem Zapisz możemy zapisać zdarzenia jako CSV na komputerze), lub na stronie głównej w przeglądarce internetowej w Menu.
 3. Pliki z nadajnika tekstu (oznaczone w nadajniku na zakładce Pozostałe zakreśleniem Pendrive) w podkatalogu Text . Każdy wpis zakończony jest znakami CR, LF. Wpisy znajdują się w pliku RRRR_MM_TEXT.CSV. Po upływie bieżącego miesiąca tworzy się nowy plik.
 4. Baza danych jest opracowywana.
Wszystkie pliki można zapisywać i odczytywac poprzez usługę TFTP z użyciem makroceli Serwer TFTP.
Wszystkie katologi i pliki oznaczone są nieistotną datą.
Uwaga: zastrzegamy że nie każdy pendrive będzie pracował poprawnie. Należy przetestować poprawną pracę. Należy zwrócić uwagę na to że mogą zdarzyć się pendrive pracujące poprawnie przez jakiś czas a następnie zawieszające się.  Nie jesteśmy w stanie wskazać poprawnie pracujących z powodu olbrzymiej ilości sprzętu na rynku i  ciągłych zmian. Zwracam uwagę na fakt że ciągły zapis niewielkich porcji danych powoduje o wiele szybsze zużycie pendrive.

Objaśnienia.

Cyfrowe.

Wartości cyfrowe są reprezentowane binarnie i mogą przyjmować wartości logiczne 0 i 1 (zero i jeden). Takie wartości są przesyłane Obwodami cyfrowymi w Sterboxie. Gdy wychodzą i wchodzą do Sterboxa jego portami cyfrowymi zamieniają sie na reprezentowanie wartością napięcia:
 • "0" logiczne to wartość napięcia bliska zeru woltów - przykład: podłączony przekaźnik lub lampka działają,
 • "1" logiczna to wartość napięcia bliska napięciu zasilania 12V - przykładowe lampka i przekaźnik nie działają.

Analogowe.

Wartości analogowe są reprezentowane przez liczbę 32 bitową ze znakiem. Dla przykładu:
 • zero woltów podane na wejście da reprezentację liczbową 0,
 • 3,3V podane na wejście da nam 33000, 
 • PWM:
  • 33000 wysłane na port PWM da nam wypełnienie 100% co spowoduje że np. podłączona żarówka będzie się w pełni świecić,
  • wartość większa niż 33000 wysłana na port PWM nic nie wniesie, wypełnienie = 100%,
  • 0 da wypełnienie 0%,
 • RGB:
  • dla łatwego sterowania oświetleniem kolorowym wprowadzono reprezentację na jednym Obwodzie analogowym
  • każdy kolor jest kodowany 256 skalą jasności,
  • dla ułatwień przeliczenia służy specjalna makrocela.
 • Temperatura (temperatura procesora wewnątrz, z Ratacz, z DS18B20 itd) 1ºC = 10000,
 • Wilgotność (np. z DHT22) 1%RH = 10000,
 • Czas (ta wielkość również jest przesyłana w Sterboxie jako analogowa):
Dlaczego przyjęto zakres napięć wejściowych od 0V do 3,3V a nie wartości gdzie indziej spotykane: 0V do 10V, 4 do 20mA itd. Bo istnieje wiele TANICH czujników z tym zakresem napięcia oraz niezwykle łatwo uzyskać ten zakres z 10V (wystarczy dzielnik) jak również z zakresu prądowego 4-20mA.

Notacja polska.

Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: 2 5 + powoduje wykonanie operacji dodawania 2 plus 5.
Przykład 2: 2 5 + 100 * powoduje  2 dodać 5 a następnie pomnożenie wyniku przez 100.  
Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 2sp5sp+sp100sp* .
Przykład 3: z0 2 + powoduje dodanie do zawartości rejestru z0 liczby 2.
Przykład 4: z0 ? z1 2 5 * =z0 jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 -> rezultat jest prawdą -> ustawienie wyjścia na 1 logiczną, następnie  mnożone jest 2 razy pięć i wpisywane do rejestru z0.

Wikipedia

W instrukcji użyto linków i obrazów z Wikipedii na zasadzie CC BY-SA 3.0 i 4.0 © Źródło: wikipedia, licencja: [CC BY-SA 3.0 Deed] (link do: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/