Instrukcja RaEZN

Czerwony tekst użyto w celu zwrócenia szczególnej uwagi, kursywy do wyróżnienia nazw użytych na stronach Sterboxa. Linie poziome oddzielają poszczególne tematy.

Aby po kliknięciu w odnośnik powrócić do poprzednio czytanego tematu, użyj klawisza "wstecz" przeglądarki. Możesz również otwierać nowe tematy w zakładkach przeglądarki klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać "otwórz w nowej zakładce".

RaEZN pomaga w prawidłowym rozprowadzeniu okablowania Sterboxa.

Rysunek1: położenie elementów połączeniowych i sygnalizacyjnych RaEZN.


 1. Wejście zasilania +12VDC z zasilacza. Wyjście zasilacza oznaczone "+" łączymy z zaciskiem "+" RaEZN,. Jeśli podłączamy z zasilacz z wtyczką - plus musi być na środku złącza.
 2. Złącze do zasilania Sterboxa. Posiada bezpiecznik 0,5A. Zaciski oznaczone "+" i "G" muszą być odpowiednio dołączone do Sterboxa.
 3. Sześć zacisków masy "G".
 4. Sześć zacisków +12V - bez bezpieczników.
 5. 8 Ledów sygnalizacyjnych. Dołączenie odpowiadającej szpilki w złączu po prawej stronie, do masy powoduje zaświecenie diody. Gdy podłączymy do portu Sterboxa - świeci LED gdy na porcie jest "1".
 6. Na zaciskach wyjście +3,3V 100mA (dla wszystkich wyjść) po prawej stronie na szpilkach napięcie podane poprzez szeregowe rezystory 4700 omów.
 7. Na zaciskach wyjście +5V 100mA (dla wszystkich wyjść) po prawej stronie na szpilkach napięcie podane poprzez szeregowe rezystory 4700 omów.
 8. "Wzmacniacz LED", na szpilkach rgb in wejście (do podłączenia z wyjść PWM modułu RaT16), na zaciskach wyjścia do LED mocy. 
 9. 8 Ledów sygnalizacyjnych. Dołączenie odpowiadającej szpilki w złączu pośrodku ledów, do masy powoduje zaświecenie diody. Gdy podłączymy do portu Sterboxa - świeci LED gdy na porcie jest "1".
 10. Dzielniki - umożliwiają dostosowanie sygnału np 0-10V do standardu wejść analogowych Sterboxa 0-3V.
 11. Pięć wyjść zasilania zabezpieczonych bezpiecznikami 0,5A, posiadającymi wskaźniki i z możliwością wyłączania - zworką.

1. Podłączenie zasilacza.

Wtyk 3802 Gniazdo VZZ  na płytce RaEZN. Na obudowie zasilacza producent zaznacza biegunowość - musi być taka jak na rysunku poniżej.

2. Podłaczenie Sterboxa.

Złącze 3816 - podłączamy "+" z "+" i  "G" z "G".

5 i 9. Lampki LED sygnalizacyjne.

Lampka wskazująca stan wejścia Sterboxa Lampka wskazująca stan wyjścia Sterboxa

6 i 7. Wyjścia napięć 5V i 3,3V oraz wyjścia tych napięć przez rezystory szeregowe.

Wyjście napięcia 3,3V (lub analogicznie 5V). Wyjście napięcia 3,3V poprzez rezystor - przykład zastosowania (lub analogicznie 5V).

Czujnik ciśnienia, posiada osobne końcówki zasilania i wyjścia sygnału.

Fototranzystor - czujnik oświetlenia, posiada dwie końcówki. Podłaczenie z użyciem rezystora na płytce RaEZN.

8. "Wzmacniacz LED".

Wejścia podłączamy do wyjść RaT16 ustawionych jako wyjścia analogowe PWM.
Wejścia podłączamy do wyjść RaT16 ustawionych jako wyjścia analogowe PWM. Do wyjści można podłączyć np. taśmę LED pobierającą dużo prądu. Zasilacz musi być dopasowany do taśmy pod względem wydajnośći prądowej. Prąd pojedynczego kanału 4A.

10. Dzielniki

Podział dzielnika to w przybliżeniu 1/3 - wymaga cyfrowego skalibrowania w Sterboxie