Instrukcja RaX1

Czerwony tekst użyto w celu zwrócenia szczególnej uwagi, kursywy do wyróżnienia nazw użytych na stronach Sterboxa. Linie poziome oddzielają poszczególne tematy.

Aby po kliknięciu w odnośnik powrócić do poprzednio czytanego tematu, użyj klawisza "wstecz" przeglądarki. Możesz również otwierać nowe tematy w zakładkach przeglądarki klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać "otwórz w nowej zakładce".

Uwaga ta instrukcja / help przeznaczona jest do RaX2 połączonego ze Sterboxem z firmware wersji co najmniej 4.1.1a .

Moduł RaX1 współpracuje ze sterownikiem Sterbox WZTC i WZTD, służy do bezprzewodowego sterowania oświetleniem LED niskonapięciowym.

Spis treści:

 1. Mechanika, wymiary obudowy, sposób montażu, wiadomości podstawowe.
 2. Zasilanie.
 3. Podłączanie obciążeń: taśm LED i tym podobnych.
 4. Podłączenie do Sterboxa.
 5. Makrocela Efekt RGB.
 6. Makrocela  RaX Porty.
 7. Informacja o podłączonych modułach.
 8. Objaśnienia.

Mechanika, wymiary obudowy, sposób montażu, wiadomości podstawowe.

RaX1

Obudowa o wymiarach Wys. 31,0 mm, Szer. 76,0 mm, Dł. 76,0 mm. 

Montaż swobodny, zapewniający chłodzenie modułu..

Podłączenia w postaci zacisków do przewodów do przekroju 2,5mm2.

Moduł umożliwia przede wszystkim sterowanie niskonapięciowym oświetleniem LED. Można go użyć również do sterowania jakimikolwiek innymi niskonapięciowymi odbiornikami. Również można wykorzystać jako bezprzewodowe wejścia do Sterboxa.Zasilanie.

RaX1 Zasilanie odbywa się napięciem stałym 8 do 15VDC. Pobór prądu na potrzeby własne modułu to 0,4W. Przy włączeniu wszystkich wejść i wyjść nie przekroczy 1W.  Odbiorniki dołączone do wyjść PWM mogą być zasilane napięciem 24VDC.

 Przewód zasilania podłączamy do zacisku  +   złącza Z, masę do zacisku G złącza Z. Może to być ten sam zasilacz który służy do zasilania LED.
 Każde wejście p ma również dla ułatwienia montażu zacisk masy G.
 Wyjścia do sterowania (PWM1, PWM2 i PWM3) obciążeniem są typu OC, bez problemu dołączymy np. taśmę LED RGB o "wspólnej katodzie". Zasilanie taśmy: "plus" dołączamy do "plusa" taśmy, masę do zacisku G złącza PWM i "minusa" danego koloru..
 Złącze "o" to dwa wyjścia OC małej mocy (do 150mA) S4 i S5.
 Złącze "a" służy do podłączenia czujnika temperatury lub oświetlenia.

Pokazano też umiejscowienie anteny modułu. Należy nie zasłaniać jej i umieścić moduł w taki sposób aby łączność z naszym punktem dostępowym Wi-Fi była jak najlepsza. W ustawieniach Sterboxa możemy zobaczyć jaką moc ma odbierany sygnał.
Podłączenie obciążeń.

Obciążeniem modułu może być:
 • taśma LED do 12A.
 • Silnik elektryczny prądu stałego do 12A.
 • Żarówka lub grzejnik elektryczny do prądu maksymalnego 12A.
 • Inne obciążenie o poborze prądu do 12A przystosowane do regulacji PWM.
 • W przypadku nieużywania sterowania PWM - obciążenie o poborze prądu do 12A, nieprzystosowane do regulacji PWM.
Użycie większego obciążenia (o większej mocy) doprowadzi do zniszczenia modułu. Proszę pamiętać o odpowiednim doborze przewodów połączeniowych do płynącego prądu. Przekrój żył nie może być zbyt mały - grozi to pożarem. Proszę instalację powierzyć osobie kwalifikowanej. 
podlaczenie tasmy led Najprostsze podłączenie taśmy LED z pojedynczym zasilaczem. Zamiast jednej taśmy RGB można podłączyć np. trzy taśmy o jednym kolorze świecenia.
W module wszystkie zaciski G są wewnętrznie połączone, lecz bardzo ważne: przewód masy G od strony złącza PWM musi być dołączony do masy zasilacza!.
Proszę pamiętać:
 • zasilacz musi być dobrany do obciążenia, jeśli  dołączamy taśmę 3x12V po 3A na kolor to zasilacz musi dawać napięcie 12V i prąd co najmniej 9A.
 • Zasilacz może być tzw. typu do LED lecz "stałonapięciowy" a nie "stałoprądowy".
 • Należy dobrać odpowiednią średnicę przewodów do płynących przez nie prądów. Do powyższego przykładu można zastosować przewód o średnicy 1,5mm 2. Zbyt mała średnica przewodów może spowodować pożar! Zwróć się do fachowca w celu dokonania instalacji! 
 • Podłączenie włączników z lewej strony rysunku jest przykładowe.
 • Na rysunku widać że taśma jest na 12V, zasilacz też musi być na 12V.
Dwa zasilacze. Proszę zwrócić uwagę na połączenie masy.
Taki układ jest szczególnie zalecany:
 • gdy napięcie zasilania LED jest inne niż zasilania modułu,
 • gdy zasilacz do LED jest o bardzo dużym prądzie - wtedy można po jego stronie pierwotnej (230VAC) zastosować przekaźnik (sterowany z dodatkowego wyjścia na złączu a). Ograniczymy wtedy straty mocy gdy oświetlenie jest wyłączone.
osbne tasmy Osobne taśmy podłączone każda do innego wyjścia. Dodatkowo pokazano podłączenie taśm jedna za drugą. Pamiętajmy że oznacza to połączenie równoległe. Jeśli jedna taśma pobiera np. 1,5A to po takim połączeniu dwie będą pobierały 3A.
 • Na rysunku pokazano charakterystyczną cechę taśm zasilanych 24V - w każdym odcinku taśmy jest 6 diod LED - dlatego pokazano zasilacz 24V. Oczywiście zasilacz może być na inne napięcie - dopasowane do LED.
podlaczenie przekaznika Podłączenie przekaźnika do wyjścia S4 złącza o . W analogiczny sposób można wykorzystać wyjście S5. Wyjścia są typu OC zbudowane tak jak Port cyfrowy Sterboxa. Maksymalny prąd wpływający to 150mA. Nie należy go przekraczać, grozi to trwałym uszkodzeniem!


Podłączenie do Sterboxa

Moduł RaX1 można podłączać do Sterboxów WZTC i WZTD.

1. Znalezienie własnej sieci Wi-Fi.
 • Włączamy zasilanie modułu. Lampka widoczna przez otwory wentylacyjne świeci, okresowo gasnąc na krótko.
 • Uruchamiamy w komputerze, telefonie czy tablecie szukanie nowych sieci Wi-Fi.
 • Zaznaczamy sieć o nazwie rozpoczynającej sie od RaX. Ciąg dalszy nazwy sieci to numer fabryczny modułu.
 • Uruchamiamy przeglądarkę, wpisujemy adres 192.168.4.1
 • Na wyświetlonej stronie wyszukujemy własną sieć Wi-Fi, (gdy jest to sieć ukryta, wpisujemy jej nazwę), podajemy hasło.
 • Proponuję włączyć DHCP, nie ustawiamy wtedy IP, Bramy ani Maski.
 • Nie zamykamy strony przechodzimy do ustawień poniżej.
2. Ustawienie rodzaju modułu.
Wybieramy przeznaczenie modułu:
Inne ustawienia dla RaX1 są niewłaściwe.

3. Klikamy Zastosuj.
Poniżej klawisza Zastosuj znajdują się elementy do testowania modułu RaX. 
4. Wyłączamy zasilanie modułu. Odczekujemy 5 sekund, włączamy zasilanie modułu. Lampka miga szybko. Po połączeniu się z siecią mignięcia są krótkie z dłuższą przerwą.
5. Otwieramy ustawienia Sterboxa - Makrocele.
 • Ustawiamy nową makrocelę RaX:
  • Makrocelę Efekt RGB . To ustawienie powoduje w wypadku utraty łączności radiowej podstawowe działanie.
  • Makrocelę uniwersalną Porty . Tu wszystkim steruje Sterbox. Po utracie łączności radiowej urządzenia nie działają.
  • Inne ustawienia nie są właściwe.
 • Na stronie Moduły rozszerzeń znajdujemy moduł. Opis po kolei: numer modułu, wybrane przeznaczenie, adres IP, poziom odbieranego sygnału Wi-Fi, status.
wybor makroceliDziałanie makroceli EFEKT RGB.

Ten tryb pracy  umożliwia sterowanie z wejśc makroceli naprzemiennie z fizycznymi wejściami modułu. W wypadku utraty połączenia z siecią Wi-Fi, moduł pracuje dalej, sterowanie z fizycznych wejść modułu działa nadal.
W polu  Identyfikator RaX: wskazujemy moduł do współpracy z makrocelą:

Rysunek lewa strona od góry:
 • Wejście On/off makroceli = wejście p1 modułu RaX1. Krótkie podanie 1 na wejście makroceli ( w module RaX1 krótkie zwarcie z masą) powoduje włączenie.
 • Wejście Color makroceli = wejście p2 modułu RaX1. Krótkie podanie jedynki sekwencyjnie przełacza kolory, dłuższe podanie jedynki sekwencyjnie zmienia jasność świecenia (analogicznie w module RaX1).
 • Wejście Flash makroceli = wejście p3 modułu RaX1. Jedynka powoduje miganie według pola Czas migania.
 • Wejście Mode makroceli = wejście p4 modułu RaX1. Jedynka powoduje aktywację wejść analogowych, ustawianie wejściami On/off i Color jest nieaktywne.
 • Wejście Reset makroceli = wejście p5 modułu RaX1. Jedynka kasuje polecenia wpisane On/off i Color.
 • Wejścia analogowe makroceli nie mają fizycznych odpowiedników w module. Podanie wartości od 0 do 3,3 powoduje sterowanie wyjść PWM. Wejście Enable powinno być aktywne. Nie należy uzywać wejść On/Off i Color.
Rysunek prawa strona od góry:
 • Wyjścia makroceli P1 i P2 podają stany odpowiadających fizycznych wejść modułu.
 • Wyjście makroceli Act oraz fizyczne wyjście modułu S4 podaje jedynkę gdy jakiekolwiek wyjście PWM jest aktywne.
 • Wyjścia analogowe R, G, B podają wartości analogowe odpowiadające stanowi na wyjściach modułu PWM R, PWM G i PWM B
 • Wyjście Analog podaje np. temperaturę lub poziom oświetlenia - konieczne jest podłączenie czujnika w module.
Wejścia i wyjścia analogowe makroceli posiadają Formuły które umożliwiaja proste przeliczanie. Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: ao 5 + powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5.
Przykład 2: ao 5 + 100 * powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5 a nastepnie pomnożenie wyniku przez 100.   Można stosować maksylnie 4 argumenty i cztery operatory. Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 5sp+sp100sp* .

Działanie makroceli RaX Porty.

Przy wyborze tego rodzaju makroceli, moduł RaX1 działa tylko we współpracy ze Sterboxem. Przy utracie połączenia radiowego brak możliwości odczytu wejść modułu, brak sterowania wyjściami modułu. Po okresie prób nawiązania połączenia wyjścia zostają wyłączone.

W polu  Identyfikator RaX: wskazujemy moduł do współpracy z makrocelą:

 • Wejścia S1 do S3 makroceli umożliwiają sterowanie wyjściami PWM1 do PWM3 w trybie włącz/ wyłącz modułu RaX1.
 • Wejścia makroceli S4 i S5 umożliwiają sterowanie wyjściami modułu S4 i S5.
 • Za pomocą wejść analogowych makroceli PWM1 do PWM3 można sterować wyjściami modułu S1 do S3 w trybie PWM.
 • Wyjściami PWM1 do PWM3 sterujemy albo PWM (regulacja jasności) albo w trybie  włącz/ wyłącz.
 • Wyjścia wirtualne p1 do p5 powtarzają stan wejść fizycznych w module RaX1.
 • Wyjście Analog podaje np. temperaturę lub poziom oświetlenia - konieczne jest podłączenie czujnika w module.

Uwaga: W module RaX1 wyjście S1 to fizycznie PWM1, S2 to PWM2, S3 to PWM3.
makrocela porty
Wejścia i wyjścia analogowe makroceli posiadają Formuły które umożliwiaja proste przeliczanie. Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: ao 5 + powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5.
Przykład 2: ao 5 + 100 * powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5 a nastepnie pomnożenie wyniku przez 100.   Można stosować maksylnie 4 argumenty i cztery operatory. Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 5sp+sp100sp* .

Informacja o podłączonych modułach.

W ustawieniach Sterboxa w Modułach rozszerzeń  możemy sprawdzić komunikację radiową z modułami typu RaX. Znajduje się ona pod informacją o modułach RaT16. Wyświetlony jest numer kolejny modułu, jego typ, adres przydzielony w sieci oraz poziom odbieranego sygnału.
informacja o modulach

Objaśnienia.

UWAGAZbyt mała średnica przewodów może spowodować pożar! Zwróć się do fachowca w celu dokonania instalacji! Osoba montująca urządzenie powinna zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć jego działanie i sposób podłączenia.

Gdy moduł nie jest podłączony do Sterboxa, nie powinny być ustawione makrocele służące do komunikacji z tym modułem.  

Pamiętajmy że uszkodzenia spowodowane błędnym połączeniem wyłączone są z odpowiedzialności producenta lub dystrybutora. Pozostawiają one trwałe ślady w obwodach urządzenia. 

Diody LED.
"Żarówki LED" czy inaczej mówiąc Ledówki. Zbudowane są one z jednej lub wielu diod i zawierają dodatkowo układ elektroniczny zasilający te diody. Istnieją:
 • taśmy LED:
  • taśma RGB. Jak widać na rysunku taśma jest ze "wspólną anodą" - znak plus przy złączu, na napięcie 12V. Podłączamy do wyjść RGB1 do 3 styki taśmy oznaczone RGB. Plus taśmy do plusa zasilacza LED, oczywiście masę zasilacza podłączamy do styku G złącza RGB. Rozważmy przypadek: taśma 150 LED, 3A na kolor, 12V. Takich taśm do RaX1możemy podłączyć 4. Należy użyć zasilacza 12V 36A. 
  • taśma biała. Tutaj na rysunku nie mamy wprost podanego napięcia zasilania, możemy zorientować się po ilości elementów święcących: 6x - na 24V, 3x na 12V). Takie taśmy możemy podłączyć do każdego kanału RaX1 i dodatkowo "jedną za drugą" = równolegle. Dla przykładu: taśma 600 LED 1,58A 24V. Takich taśm możemy przyłączyć do każdego kanału po 7 (12A / 1,58A = 7,59). Zasilacz (przy wykorzystaniu wszystkich trzech kanałów - 21 taśm): 24V 34A.
  • Jak wspomniano powyżej taśmy składają się z odcinków na które je można ciąć. Jeśli utniemy sobie np. 6 części taśmy 150LED 3A, to prąd pobierany przez odcięty kawałek możemy wyliczyć następująco: odcinek składa się z 3 LED - na odcinek przypada 1/100 prądu całej taśmy = 0,03A. 6 Odcinków = 6 x 0,03A = 0,18A.
  • Spotykane są również taśmy złożone z modułów. Ich tyczą się te same uwagi jakie opisano w punkcie niżej.
 • ledówki na 12V, z bagnetami np G4. Następujące przypadki:
  • proste zasilanie z ograniczeniem prądu na rezystorze - nadają się do ściemniania PWM.
  • zasilacz ze stabilizatorem prądu - nie nadają się do PWM. Taką "żarówkę" rozpoznamy po tym że zamiast ściemniania - będzie nieregularnie migać.
  • dla oszczędnych: taśmy, moduły czy tym podobne które jako ogranicznik prądu mają zwykły rezystor nie są zbyt energooszczędne.
 • Pojedyncze LED mocy. Oprócz samego elementu świecącego nie ma żadnych innych elementów. Jeśli potraficie dodać np. rezystor (należy obliczyć wartość rezystora w omach, oraz obliczyć moc rezystora) to dlaczego nie? 
 • LED tzw COB, jak wyżej.
 • Ledówki na 230VAC - Takich do modułu RaX1 nie można podłączać.
Zwykłe żarówki.
Oczywiście można takie podłączyć. Należy pamiętać tylko aby nie obciążyć wyjść ponad miarę. Trzeba obliczyć prąd z podanej mocy na żarówce I=P/U, no i zastosować zasilacz o odpowiednim prądzie.

Zasilacze.
Zasilacze oznaczone "do zasilania LED" mogą kryć sobie pewne niebezpieczeństwo. Trzeba sprawdzić czy nie są to tzw. "zasilacze prądowe". Takie do zastosowania z modułem RaX1 - nie nadają się! Pamiętajmy też o zapasie prądu, zasilacz powinien mieć wydajność prądową o 5% większą. Np. pobór to 10A, szukamy zasilacza co najmniej 10,5A.
Zasilacz powinien mieć napięcie dostosowane do taśmy LED. Jeśli używamy taśmy na napięcie wyższe niż 12V, trzeba użyć dwóch zasilaczy.
Jeśli użyjemy zasilacza o dużej mocy, proponuję sprawdzić ile "konsumuje" mocy. Jeśli jest ona duża - proponuję użyć dodatkowego wyjścia modułu (wyjście na złączu o, np S4) do sterowania przekaźnikiem który będzie wyłączał zasilacz. Oczywiście wtedy musimy użyć układu dwuzasilaczowego. Dodatkowo za takim rozwiązaniem przemawia fakt że każdy zasilacz ma swoją długość życia, a zasilacze dużej mocy bywają drogie.

Co oznaczają skróty V, VDC, VAC?
Są oznaczeniami jednostki napięcia elektrycznego o nazwie Wolt. V - to sam wolt, VDC to Wolt napięcia stałego a VAC to wolt napięcia przemiennego. Napięciem stałym (12VDC) zasilamy Sterboxa, a napięcie przemienne (230VAC) jest w gniazdach ściennych - energetycznych.

Zasięg urządzeń bezprzewodowych.
Urządzenie korzysta z sieci Wi-Fi w standardzie b/g/n, ISM 2,4GHz (moc nadawania +20dBm) z bezpieczeństwem WPA/WPA2 - WEP/TKIP/AES. Teoretycznie zasięg wynosi 90m w pomieszczeniach. Jednak nie możemy go w żaden sposób zagwarantować. Ściany, materiał z którego są wykonane, decyduje o ograniczeniu zakresu. Pojedyńcza ściana w drodze fal elektromagnetycznych może obniżyć zasięg o połowę! Jeśli moduł będzie pracować w gęstej zabudowie, nasi sąsiedzi również korzystają z tej sieci. Powoduje to zajętość kanałów i dużą ilość zakłóceń. Tak zwane "wzmacniacze Wi-Fi" mogą pomóc lecz gwarancji nie ma! Moduł w przypadku utraty komunikacji realizuje komendy z wejść zgodnie z ustawieniami przesłanymi ze Sterboxa. Nie dotyczy to makroceli uniwersalnej Porty RaX gdzie po utracie połączenia w ciągu paru sekund wyjścia zostaną wyłączone. Brak zasięgu nie jest podstawą do reklamacji.

CE.
Wyrób jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej i spełnia wymagania poniższych norm:
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, EN 61000-4-9:1993 + A1:2001, EN 61000-4-8:1993 +
A1:2001, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005,
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2004, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-
11:2004, EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, Wi-Fi Alliance, EN 300 220-3
I dlatego został oznaczony symbolem CE.