Opis sprzętu X - Sterbox

STERBOX
Przejdź do treści

Opis sprzętu X

Archiwalia
Podłączanie TS35
Podłączanie okablowania do obudowy TS35

  1. WXTC2L, WXTC2H, WXTC48
  2. Budowa portu OC modeli WXTC i WXTD oraz RaT
  3. Wejścia analogowe wszystkich wersji
  4. Łączenie portów szeregowych
  5. RaT8NO, RaT8OC, RaT8Wg
  6. WXTA2L, WXTA2H
  7. WXTA48T
  8. WXTB
  9. Budowa portu OC wersji WXTA, WXTB
 
Obudowa do mocowania na szynie TS30 o szerokości 87,5mm U góry obudowy gniazdo RJ45 do podłączenia sieci LAN. Powyżej gniazdka dioda LED stanu urządzenia. Po prawej stronie cztery LED stanu przekaźników.  

 
Podłączenia dla WXTA2L, WXTA2H, WSTA2L, WSTA2H, WATA2L, WATA2H  
Na jednej ze ścianek urządzenia gniazdo GN do złącz  TBMF3816R-LF (są przedmiotem osobnej dostawy - należy je w razie potrzeby zamawiać osobno).  Na rysunku złącze u góry.
GNIAZDO GN
gniazdo o rozstawie styków 3,81mm
styk sygnał
1 Rx RS232
2 Tx RS232
3 masa sygnałów i zasilania
4 zasilanie urządzenia
5 wyjście ww7 typu OC
6 wyjście ww6 typu OC
7 wyjście ww5 typu OC
8 wyjście ww4 typu OC
9 masa sygnałów i zasilania
10 we/wy ww7 standard TTL
11 we/wy ww6 standard TTL
12 we/wy ww5 standard TTL
13 we/wy ww4 standard TTL
14 we analogowe wa2
15 we analogowe wa1
16 we analogowe wa0
 
DLa wersji 2L, RS232 występuje w odmianie niskonapieciowej LV TTL
Dla wersji 2H, RS232 jest w wersji napieciowej "normalnego RS"
    Złącze GR ja w ponizszym przykładzie  

 
 Podłączenia dla WXTA48T, WSTA48T, WATA48T  
Na jednej ze ścianek urządzenia gniazdo GN do złącz  TBMF3816R-LF (są przedmiotem osobnej dostawy - należy je w razie potrzeby zamawiać osobno).  Na rysunku złącze u góry.
GNIAZDO GN
gniazdo o rozstawie styków 3,81mm
styk sygnał
1 POS RS485
2 NEG RS485
3 masa sygnałów i zasilania
4 zasilanie urządzenia
5 wyjście ww7 typu OC
6 wyjście ww6 typu OC
7 wyjście ww5 typu OC
8 wyjście ww4 typu OC
9 masa sygnałów i zasilania
10 we/wy ww7 standard TTL
11 we/wy ww6 standard TTL
12 we/wy ww5 standard TTL
13 we/wy ww4 standard TTL
14 we analogowe wa2
15 we analogowe wa1
16 we analogowe wa0
 
  Na drugiej ściance gniazdo GR do złącz TBMF5112R-LF (są przedmiotem osobnej dostawy - należy je w razie potrzeby zamawiać osobno).
na rysunku złacze u dołu.
GNIAZDO GR
gniazdo o rozstawie styków 5,1mm
1 Zestyki przekaźnika 1C  wyjścia ww0 styk NC
2 styk NO
3 styk C
4 Zestyki przekaźnika 1C wyjścia ww1 styk NC
5 styk NO
6 styk C
7 Zestyki przekaźnika 1C wyjścia ww2 styk NC
8 styk NO
9 styk C
10 Zestyki przekaźnika 1C wyjścia ww3 styk NC
11 styk NO
12 styk C
 

 
Podłączenia gniazda GR dla wersji WXTB, WSTB, WATB  gniazda GN jak w powyższych rysunkach  
Na drugiej ściance gniazdo GR do złącz TBMF5105R-LF (są przedmiotem osobnej dostawy - należy je w razie potrzeby zamawiać osobno)

UWAGA: zamiast gniazda 5 stykowego może byc zamontowane 12 stykowe, styki od 6 do 12 są nieużywane.
GNIAZDO GR
gniazdo o rozstawie styków 5,1mm
1 Masa sygnałów i zasilania
2 Kolektor tranzystora, wyjście OC ww0
3 Kolektor tranzystora, wyjście OC ww1
4 Kolektor tranzystora, wyjście OC ww2
5 Kolektor tranzystora, wyjście OC ww3
 

 
Połączenie RS232 pomiędzy dwoma Sterboxami (WXTC2LT, WXTD2LT, WXTC2HT, WXTD2HT, WXTA2LT, WXTB2LT) Połączenie w tym stadardzie możliwe tylko pomiedzy dwoma urządzeniami.  
Połączenie RS485 pomiędzy Sterboxami i innymi urządzeniami (WXTC48T, WXTD48T, WXTA48T, WXTB48T) Połączenie RS485 pomiędzy wieloma urządzeniami w strukturze magistrali. Należy pamiętać o włączeniu terminatorów w urządzeniach kończących magistralę.  
Zwora na stykach 3 i 4 terminuje port szeregowy RS485. Opis innych styków.  
Budowa portu wejścia wyjścia OC dla wersji WXTA, WXTB Wejście wewnetrznie połączone z wyjściem o tym samym numerze. Można uzywać zależnie od potrzeb jako wejście lub wyjście, a w niektórych wypadkach w obu rolach. Wejście może być w standardzie napięciowym TTL (0 do 5V). Wyjście do 12V.  
Budowa portu wejścia wyjścia OC dla wersji WXTC, WXTD, RaT8OC, RaT8NO Porty do użytku jako wejście (należy zaznaczyć Tylko wejście w Ustawieniach portów) lub jako wyjście. Porty są przeznaczone do pracy od 0V do 12V. Obciążenie portu dla WXTC, RaT8 do 200mA na port, dla WXTD do 150mA na port.  
Wejścia analogowe wszystkich wersji Wejścia o dużej impedancji (~1M) akceptują napięcia wejściowe 0 do 3V.  

 
Połączenia WXTC2L, WXTC2H, WXTC48  
Porty ww0 do ww3 są tylko wyjściowe, przekaźnikowe typu 1C. Porty ww4 do wwB są typu quasi dwukierunkowego, mogą być albo wejściami albo wyjściami OC.  
GNIAZDO 5112
gniazdo o rozstawie styków 5,1mm
1 Zestyki przekaźnika 1C  wyjścia ww0 styk NC
2 styk NO
3 styk C
4 Zestyki przekaźnika 1C wyjścia ww1 styk NC
5 styk NO
6 styk C
7 Zestyki przekaźnika 1C wyjścia ww2 styk NC
8 styk NO
9 styk C
10 Zestyki przekaźnika 1C wyjścia ww3 styk NC
11 styk NO
12 styk C
GNIAZDO 3816
gniazdo o rozstawie styków 3,81mm
styk sygnał
1 Rx RS232 lub A RS485
2 Tx RS232 lub B RS485
3 masa sygnałów i zasilania
4 zasilanie urządzenia
5 port wwB 
6 port wwA 
7 port ww9 
8 port ww8 
9 masa sygnałów i zasilania
10 port ww7 
11 port ww6 
12 port ww5 
13 port ww4 
14 we analogowe wa2
15 we analogowe wa1
16 we analogowe wa0
 
         

 
Połączenia rozszerzeń RaT8NO, RaT8OC, RaT8Wg  
  TYLKO DLA RaTNO
GNIAZDO 5112
gniazdo o rozstawie styków 5,1mm
1 Wspólny dla R7 i R6  
2 R7  
3 R6  
4 Wspólny dla R5 i R4  
5 R5  
6 R4  
7 Wspólny dla R3 i R2  
8 R3  
9 R2  
10 Wspólny dla R1 i R0  
11 R1  
12 R0  
GNIAZDO 3816
gniazdo o rozstawie styków 3,81mm
styk sygnał
1 wolne
2 wolne
3 masa sygnałów i zasilania
4 zasilanie urządzenia
5 port R7
6 port R6
7 port R5
8 port R4
9 masa sygnałów i zasilania
10 port R3
11 port R2
12 port R1
13 port R0
14 wolne
15 wolne
16 wolne
 
Wróć do spisu treści