Programowanie algorytmu Sterboxa v6 -Makrocele.

W Konfiguratorze wchodzimy poprzez zakładkę Makrocele.  Ustawianie algorytmu odbywa się za pomocą wybrania typu Makroceli realizującej pożądaną logikę i połączenia jej z innymi makrocelami za pomocą "wirtualnych przewodów": obwodów które posiadają unikalne nazwy. Obwody te oprócz połączeń wewnątrz Sterboxa można wyprowadzić na zewnątrz:
 • portami wejściowo - wyjściowymi, reprezentowanymi poprzez fizyczne zaciski Sterboxa.
 • Linkami do innych Sterboxów: Aliasami, które łączą ze sobą dowolną ilość Sterboxów poprzez sieć.
 • interfejsami: MODBUS, TCP/IP, HTML GET, HTML POST, email, portem szeregowym itd. Umożliwiają komunikację z zewnętrznymi urządzeniami lub aplikacjami innych producentów.
 Sterbox zawiera 128 makrocel, każda z nich może zawierać do 8 elementów logicznych o różnym stopniu skomplikowania. Każda makrocela posiada do 8 wejść i 8 wyjść . Na każdym z nich można ustawić dodatkowe funkcje logiczne. Łącznie daje to minimum 17408 elementów logicznych do wykorzystania. Nie wliczono możliwości budowania funkcji logicznych na obwodach wyjściowych.

Uwaga dotycząca Sterboxów WZTx z firmwarem w wersji 6.x.x - pewne makrocele ze względu na inny sprzęt są inne. Dotyczy to portów wejścia- wyjścia. Zmiany wprowadzono w ustawieniach: Pogoda, Ratacz, Dom, Pokój, Ogród. 
wylacz makrocele Porty Terminale Przetwarzanie tekstu Bramki logiczne Przerzutniki Liczniki i rejestry Elementy kombinacyjne Zegary i pogoda Elementy ekranowe Inteligentny dom Analogowe Obliczenia i systemowe Silniki krokowe Zdalne moduły
"Pusty" Sterbox, pusta makrocela: Numer makroceli wskazuje tylko jej numer kolejny. pusta makrocela
Wybór rodzaju makroceli zawiera od 1 do 4 etapów. W kolumnie Wybierz kategorię makroceli  kliknij na wierszu aby przeczytać opis. wybór typu mkroceli

Wyjaśnienie sposobu działania podstawowych elementów logicznych znajduje się w dziale Działanie funkcji logicznych. Bardziej skomplikowane i charakterystyczne funkcje w konkretnych opisach makrocel.

Ustawienia makroceli.

Wskaż miejsce, odczytaj informacje, kliknij na interesującym fragmencie i przejdź do szczegółów.Poniższy animowany rysunek pokazuje najważniejsze elementy Ustawień makrocel:
Animacja ustawień makrocel

Wybór makroceli. Jeśli pozycja jest zajęta - wyświetla się nazwa użytego typu makroceli. Uwaga: na zajętej pozycji użycie klawisza Typ makroceli i wybór innego typu - zmienia dotychczasową makrocelę!

Wybór typu makroceliUwaga: na zajętej pozycji użycie klawisza Typ makroceli i wybór innego typu - zmienia dotychczasową makrocelę!
Pole do wpisania nazwy obwodu dla pierwszego wejścia. Nazwa  liczy do 8 znaków liter, cyfr, znaków -_. Nie należy używać spacji! Znak = jest zarezerwowany dla ustalania stałych poziomów cyfrowych "=1" i "=0". Dla obwodów analogowych po znaku równości wpisuje się wartość.

Nazwy obwodów w następnych wejściach podaje się analogicznie jak dla pierwszego. Kliknięcie    umożliwia wybór z już użytych nazw.
Po kliknięciu na nazwie obwodu wejściowego  lub  wyjściowego otwiera się okno pokazujące łączenie z innymi wejściami i wyjściami makrocel.
Od góry w oknie wyświetlany jest numer i rodzaj Obwodu:
 • tylko numer - dla obwodu cyfrowego,
 • Numer i litery AN - dla obwodu analogowego.
 • Numer i litery RGB - dla obwodu analogowego RGB.
 • Numer i litery PWM - dla obwodu wyjściowego analogowego PWM.
Wyświetlana jest logika obwodu:
 • dla cyfrowych OR, AND, XOR. Jest to sposób na uzyskanie dodatkowych elementów logicznych poprzez wielokrotne użycie obwodów wyjściowych. Wyboru rodzaju logiki wyjść odbywa się w Obwodach cyfrowych.
 • dla analogowych DEF, MIN, MAX, AVE, SUM, PRO.  W ten sposób wykonujemy na wartościach wyjść dodatkowych operacji. Wyboru rodzaju logiki wyjść odbywa się w Obwodach analogowych.

Nazwa Obwodu.

Pola podłączone wejścia i wyjścia wyświetlają listę wejść i wyjść makrocel w których została użyta ta sama nazwa obwodu. Kliknięcie na niej przenosi nas do wskazanej makroceli i obwodu.

Obszar w którym wpisujemy dodatkowe parametry wejść lub wyjść. Dla obwodów analogowych ważnymi są nagłówki Wzmocnienie i Offset. Wykonują operacje na wartości analogowej: Wzmocnienie jest mnożnikiem, a Offset jest dodawany do tej wartości obwodu.

Obszar w którym wpisujemy dodatkowe parametry wejść lub wyjść. Dla obwodów cyfrowych ważnymi są nagłówki Sync, Zbocze, Funkcja:
 • Funkcja wybiera dodatkową operację logiczną na pojedynczym wejściu . Do wyboru przerzutniki monostabilne, przerzutnik T, generator. Elementy działają według ogólnych zasad, opis tutaj. Dla układów czasowych wpisujemy Czas t1 i Czas t2. Symbol wybranej operacji wyświetlany jest na wejściu lub wyjściu makroceli, Dodatkowo w kratce Neg możemy ustawić zanegowanie sygnału.
 • Sync pozwala na zmianę reakcji na sygnał pochodzący z obwodu
W tych miejscach - przed i za rysunkiem wnętrza makroceli, znajduje się informacja o pracy wyjścia lub wejścia:
 • dla cyfrowych OR, AND, XOR. Jest to sposób na uzyskanie dodatkowych elementów logicznych poprzez wielokrotne użycie obwodów wyjściowych. Wyboru rodzaju logiki wyjść odbywa się w Obwodach cyfrowych.
 • dla cyfrowych symbol operacji logicznej na wejściu lub wyjściu. Wybiera się ją w obszarze  Parametry wejść lub wyjść. Do wyboru przerzutniki monostabilne, przerzutnik T, generator. Elementy działają według ogólnych zasad, opis tutaj. Dodatkowo w kratce Neg możemy ustawić zanegowanie sygnału. Dla wyjść cyfrowych nawet przy braku operacji logicznej, wyświetlany jest symbol bufora wskazujący przy wyjściach połączonych "wewnątrz" rysunku makroceli możliwość użycia różnych nazw obwodów bez obawy o ich "zwarcie".
 • dla analogowych DEF, MIN, MAX, AVE, SUM, PRO.  W ten sposób wykonujemy na wartościach wyjść dodatkowych operacji. Wyboru rodzaju logiki wyjść odbywa się w Obwodach analogowych.

Obszar właściwości makroceli, którego zawartość zależy od typu makroceli. Wpisy i ustawienia w opisach konkretnych makrocel.

Makrocela wyłączona.

Nie ma żadnej zawartości - gdy jest niepotrzebna, powinna być wyłączona.

Porty wejściowo - wyjściowe.


Porty mogą być:
 1. cyfrowe: występują na nich tylko dwa stany "0" lub "1". Uwaga 
 2. Analogowe: w zakresie napięć od 0-3,3V. Reprezentacja w Sterboxie.
 3. Analogowe do przetworników: do czujników wartości fizycznych np. temperatury, wilgotności posiadających własne przetworniki A/C. Reprezentacja w Sterboxie.
 4. Wyjściowe PWM które odzwierciedlają wartość analogową wypełnieniem przebiegu cyfrowego. Taki port można przedstawić jako wyjście analogowe.
Porty znajdują się w macierzystym Sterboxie i podłączonych rozszerzeniach.  Łączenie obwodów.


Kierunek
Port wyjściowy. Port wejściowy.
port wyjściowy
Sygnał przechodzi od obwodów wejściowych w kierunku fizycznego wyjścia. Złącza i numeracja zacisków.
port wejściowy
Sygnał przechodzi od fizycznego wejścia do obwodów wyjściowych. Złącza i numeracja zacisków.
ustawianie kierunku wyjściowego
Wybór kierunku, w środkowej kolumnie na zakładce  Podstawowe.
W okienku pobór mocy można wpisać moc którą pobiera podłączone do wyjścia urządzenie. Moc z poszczególnych wejść zostanie zsumowana i pokazana w postaci zużycia energii.
Opis portu  to tylko informacja dla obsługi.
ustawianie kierunku wejściowego
Wybór kierunku, w środkowej kolumnie na zakładce  Podstawowe. Włączony domyślnie tłumik powoduje likwidację krótkich impulsów mogących zakłócić działanie.
Opis portu  to tylko informacja dla obsługi.

Wejścia. Tryb szybki, liczniki.
Niektóre porty mają możliwość ustawienia w tryb szybki, który umożliwia rejestrację poniższych zdarzeń dla sygnałów szybko zmiennych:
 1. wykrywanie zbocza narastającego (z "0" -> "1"), opadającego (z "1" na "0") lub dowolnego. 
 2. Wykrycie warunku z punktu 1 powoduje:
  • ustawienie przerzutnika RS, kasowanie z wejścia makroceli.
  • Przedłużenie impulsu przez przerzutnik monostabilny (inaczej monoflop).
  • Zmianę stanu w przerzutniku typu T.
  • Zliczanie impulsów licznikiem w oparciu o wskazaną Zmienną "zx"
Wyjścia. Tryb PWM.
Niektóre porty mają możliwość ustawienia pracy PWM - Porty cyfrowe z opcją PWM. Wejście takiego portu z cyfrowego zamienia się na analogowe. Wartość analogowa na takim porcie jest oddawana jako wypełnienie impulsu od 0% do 100%. Patrz: Reprezentacja wartości analogowej.
Porty analogowe.
Porty analogowe wejściowe (dołączone do Obwodów wyjściowych) przetwarzają fizyczne wartości: napięcia, temperatury itd na wartość analogową  Patrz: Reprezentacja wartości analogowej.  Porty:
 • analogowe akceptujące napięcia od 0V do 3,3V:  w Sterboxie NT porty wejściowe od 1 do 3. W modułach RaT NT po cztery w każdym: pierwszy porty od 9 do 12, drugim od 25 do 28, trzecim od 41 do 44.
 • do przetworników z wartości fizycznych (np.: temperatury, wilgotności itd.) posiadających własny ADC - w każdym RaT NT po cztery zaciski umożliwiające odczyt z dwóch ADC: porty od 17 do 24, od 33 do 40 i od 49 do 56.
 • wejścia z urządzeń wewnątrz Sterboxa i RaT: temperatura procesora, napięcie zasilania.
Porty analogowe wyjściowe (dołączone do Obwodów wejściowych)  do wysyłania:
 • wartości na magistralę DMX z portów analogowych w RaT NT.
 • zmiana portu cyfrowego na wyjście PWM.
Jak łączyć obwody ?  Co daje łączenie wyjść analogowych?

Porty analogowe akceptujące napięcia od 0V do 3,3V:  w Sterboxie NT porty wejściowe od 1 do 3. W modułach RaT NT po cztery w każdym: pierwszy porty od 9 do 12, drugim od 25 do 28, trzecim od 41 do 44. Patrz: Reprezentacja wartości analogowej.
Złącza i numeracja zacisków na rysunku jak dla RaT NT pierwszego.
Funkcja tworząca z wejść fizycznych wartość będącą różnicą napięć, na rysunku Uwy5 = Uwe1 - Uwe2
 • Sterbox: wyjście 4 - różnica z wyjścia 1 i 3, wyjście 5 różnica z wyjść 1 i 2.
 • RaT NT:  wyjście 5 - różnica z 1 i 2 wyjścia, port 6 - różnica z wyjść 3 i 4.
Układ pomiaru napięcia zasilającego. Przykład na rysunku z makroceli w Sterboxie NT. Na porcie 6 napięcie zasilające, na porcie 7 napięcie podtrzymujące RAM.
Pomiar temperatury procesora, w °C.
Parametry Ogólne, Filtr, Wzmocnienie, Offset i Formuła wyjścia makroceli.
 • Filtr uśrednia wartość, zmniejsza fluktuację. 
 • Wzmocnienie: Uwy = Uwe * wzmocnienie.
 • Offset: Uwy = Uwe + offset.
 • Formuła wyjścia makroceli umożliwia przeliczenie odczytanej wartości w dowolny sposób. Formułę zapisujemy w odwrotnej notacji polskiej.
Porty analogowe do przetworników.
Filtr, Wzmocnienie, Offset, Formuła wyjścia działają dokładnie tak samo jak opisano powyżej w tabelce.
 • Tryb pracy: wybór dołączonego przetwornika. Sposób dołączenia przetworników .
 • W okresie pomiarowym ustalamy okres przetwornika w zdalnym czujniku. Nie należy odczytywać go zbyt często. Przetwarzanie podgrzewa czujnik, fałszuje to wyniki.
 • Adres umożliwia odczyt czujnika. Procedura odczytu, następnie wpisujemy odczytany adres tutaj . 
Porty analogowe wyjściowe.
Porty cyfrowe z opcją PWM.  Wejście takiego portu z cyfrowego zamienia się na analogowe. Wartość analogowa na takim porcie jest oddawana jako wypełnienie impulsu od 0% do 100%. Patrz: Reprezentacja wartości analogowej.

Wyboru dokonuje się pod rysunkiem makroceli w Kierunku.
wybór PWM na wyjściu cyfrowym
Wyjścia analogowe DMX, podłączenie urządzeń wyjaśniono tu.
 • DMX, przypisz do kanału należy przypisać do kanału ustawionego w urządzeniu DMX.
 • Formuły wyjścia umożliwia przeliczenie wartości w dowolny sposób. Formułę zapisujemy w odwrotnej notacji polskiej.
wyjście DMX


Terminale.


Terminale cyfrowe i analogowe obsługują urządzenia:
 • podłączone poprzez RS485 lub LAN TCP/IP.
 • MODBUS ASCII lub RTU.
Terminale cyfrowe.
Tryb, Tryb pracy, SERIAL lub TCP/IP : do współpracy np.: RaME5ar.  Podłączanie do RS-485.
Dla MODBUS można ustawić dla obwodów wejściowych i wyjściowych: adres, rejestry i Numer bitu. ustawienia MODBUS
Terminale analogowe.
Tryb, Tryb pracy, SERIAL lub TCP/IP. Podłączanie do RS-485.
Dla MODBUS można ustawić dla obwodów wejściowych i wyjściowych: adres, rejestry Interpretacje.
 • Formuły wejścia  i wyjścia umożliwia przeliczenie odczytanej wartości w dowolny sposób. Formułę zapisujemy w odwrotnej notacji polskiej.
ustawienia MODBUS

Przetwarzanie tekstu.

Odbiornik tekstu.
Źródłem dla Odbiornika tekstu może być:
 • email,
 • port szeregowy RS-485,
 • LAN TCP,
 • wejście analogowe do przetworników w RaT   ustawione do odczytu DS1990.
Odbiera tekst, jeśli zgodny z wzorcem wpisanym w opcjonalne ustawienia makroceli zmienia stan wyjścia Q. Kasowanie odbywa się z odpowiadającego Obwodu wejściowego
 • Tekst do rozpoznania maksymalnie 32 znaki.
 • E-mail  zaznaczenia korespondują z Ustawienia generalne, Poczta przychodząca.
 • Port szeregowy wybiera pomiędzy portami w Sterboxie i RaT.
 • Połączenia TCP koresponduje z Ustawienia generalne, Połączenia sieciowe.
 • DS1990 należy wskazać z którego wejścia w którym RaT NT ma akceptować odczyt.
 • Bufor i  Zapis patrz maskowanie znaków, poniżej.
odbiornik tekstu
Znaki specjalne, odbiornik.
Pewne znaki nie posiadają reprezentacji graficznej (dla znaków ASCII *) podajemy ich kod ASCII szesnastkowo * po \$
Przykład:  abcd\$0D\$0A        - tekst zostanie rozpoznany gdy przyjdzie abcd + CR + LF

Maskowanie znaków, odbiornik.
Istnieje możliwość zastąpienia znaku specjalną maską:
?    - dowolny znak ( litera lub cyfra )
                            \d    - dowolna cyfra ( dziesiętna )
                            \h    - dowolna cyfra ( hex )
                            \c    - dowolna mała litera
                            \C    - dowolna duża litera
                            \*    - dowolna litera
                            \\    - znak "\"
                            \D    - dowolny numer ( dziesiętny )            UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
                            \H    - dowolny numer ( hex )                     UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji    
                            \w    - dowolne słowo ( małe litery )           UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
                            \W    - dowolne słowo ( duże litery )          UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
                            \~    - dowolne słowo                                UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
                            \z    - dowolna cyfra ( dziesiętna oraz znak + i - ) i zapisz do zmiennej
                            \x    - dowolna cyfra ( hex) i zapisz do zmiennej
                            \t    - dowolna litera i zapisz do zmiennej
                            \#    - dowolna litera lub cyfra i zapisz do zmiennej
                            \^    - dowolna znak i zapisz do zmiennej
                            \Z    - dowolny numer ( dziesiętny oraz znak + i -  ) i zapisz do zmiennej    UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
                            \X    - dowolny numer ( hex ) i zapisz do zmiennej                                    UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
                            \T    - dowolne słowo i zapisz do zmiennej                                               UWAGA !!! to nie może być ostatnia pozycja w definicji
                            \.    - dowolny znak i zapisz do zmiennej jako kod hex
                            \$AA    - znak hex o kodzie AA
Uwaga: do powyższych działań należy zadeklarować zmienną tekstową jako Bufor i miejsce dla wyniku operacji - Zapis.
Nadajnik tekstu

 wysyła tekst z tekst do nadania:
 • jako e-mail, zaznaczenia korespondują z Ustawienia generalne, Poczta wychodząca. Tekst jest w temacie e-maila.
 • na port szeregowy RS-485 w Sterboxie i modułach RaT do wyboru.
 • do LAN: Połączenia TCP koresponduje z Ustawienia generalne, Połączenia sieciowe protokół RAW. Nadajnik wysyła niezmieniony tekst a odpowiedź trafia do Odbiornika tekstu.
 • LAN: HTTP GET, HTTP POST, w Połączeniach sieciowych wybrać odpowiedni protokół  GET lub POST:
  • GET

   Po wysłaniu przez nadajnik tekstu komunikatu następuje próba połączenia z serwerem.

   Po połączeniu zostaje wysłana następująca sekwencja :

   GET opcjonalny adres zasobu z konfiguracji tekst z nadajnika HTTP/1.1

   Host: www.host.pl

   Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

   Odpowiedź serwera trafia do Odbiornika tekstu.

  • POST

   Po wysłaniu przez nadajnik tekstu komunikatu następuje próba połączenia z serwerem.

   Po połączeniu zostaje wysłana następująca sekwencja :

   POST adres zasobu z konfiguracji HTTP/1.1

   Host: www.host.pl

   Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

   Content-Length: obliczona długość tekstu

    

   tekst z nadajnika

    

   Odpowiedź serwera trafia do Odbiornika tekstu.

 • do generowanej strony sterowania WWW - Ekran. Można uzyskać inny wygląd tekstów zmieniając Styl.
 • na wyświetlacz Ratacz.
 • na wyświetlacz Sterboxa NT i RaT NT. Uwaga: czas powrotu do standardowej zawartości wyświetlaczy w Ustawieniach generalnychParametry, Wyświetlacz.
 • do rejestru zdarzeń w Sterboxie, na pendrive w zakładce Pozostałe. 

Oprócz wysyłania tekstu makrocela realizuje złożone operacje na nim.
opis
\{tn}
wstawia zawartość zmiennej 
\{zn}
wstawia zawartość zmiennej
\sa0
wstawia godzinę świtu astronomicznego wg pierwszej ustawionej makroceli czasu astronomicznego - górnej połowy.
\sa1
wstawia godzinę świtu astronomicznego wg pierwszej ustawionej makroceli czasu astronomicznego - dolnej połowy.
\ka0
wstawia godzinę kulminacji wg pierwszej ustawionej makroceli czasu astronomicznego - górnej połowy.
\ka1
wstawia godzinę kulminacji wg pierwszej ustawionej makroceli czasu astronomicznego - dolnej połowy.
\za0
wstawia godzinę zachodu astronomicznego wg pierwszej ustawionej makroceli czasu astronomicznego - górnej połowy. 
\za1
wstawia godzinę zachodu astronomicznego wg pierwszej ustawionej makroceli czasu astronomicznego - dolnej połowy. 
\sc0
wstawia godzinę świtu cywilnego wg pierwszej ustawionej makroceli czasu astronomicznego - górnej połowy. 
\sc1
wstawia godzinę świtu cywilnego wg pierwszej ustawionej makroceli czasu astronomicznego - dolnej połowy. 
\zc0
wstawia godzinę zachodu cywilnego wg pierwszej ustawionej makroceli czasu astronomicznego - górnej połowy. 
\zc1
wstawia godzinę zachodu cywilnego wg pierwszej ustawionej makroceli czasu astronomicznego - dolnej połowy. 
\#tim[zn]
wyświetla czas w postaci hh:mm:ss (ponieważ w zmiennej mamy ilość sekund, uwaga, działa tylko do maksymalnie 24 godzin).
\#len[tn]
zwróć rozmiar tekstu ze zmiennej tn, np t0.
\#len[zn,tn]
zapisuje rozmiar zmiennej tn w zn.
\#rep[i,nazwa_obwodu,stan_on,stan_off]
podmienia tekst dla stanów obwodu wejściowego , nazwa_obwodu maksymalnie 8 znaków.
i, nazwa_obwodu, stan_on i Stan_off są stałymi
stan_on - tekst który wyświetli się dla obwodu o stanie "1"
stan_off - tekst który wyświetli się dla obwodu o stanie "0".
\#rep[o,nazwa_obwodu,stan_on,stan_off]
podmienia tekst dla stanów obwodu wyjściowego, patrz wyżej.
\#frm[zn,dokładność,cyfry_całkowite,cyfry_ułamkowe]
formatuj zmienną numeryczną zn np z0, 
"dokładność" dla wartości liczbowej wstaw "1", dla czasu wstaw "100", dla wartości analogowej "10000",
"cyfry_całkowite" - ilość wyświetlanych cyfr całkowitych,
"cyfry_ułamkowe"- ilość wyświetlanych cyfr po przecinku.
Np:
Temperatura \#frm[z3,10000,2,1]*C wyświetli temperatura 11,5*C
\#frm[i,dokładność,cyfry_całkowite,cyfry_ułamkowe]
oddaje sformatowaną wartość obwodu wejściowego analogowego "i"
\#frm[o,dokładność,cyfry_całkowite,cyfry_ułamkowe]
oddaje sformatowaną wartość obwodu wyjściowego analogowego "o"
\#cpy[tn,pozycja,ilość_znaków]
kopiuje (wycina) ze zmiennej tekstowej zn, od pozycji określoną ilość znaków.
pozycja - zmienna numeryczna lub stała,
ilość_znaków - zmienna numeryczna lub stała.
\#cpy[tn_cel,tn_źródło,pozycja,ilość_znaków 
wpisuje do zmiennej tn_cel, wycięty fragment ze zmiennej tn_źródło od pozycji, określoną ilość_znaków
\#pos[tn_tekst_źródłowy,tekst_do_wyszukania]
wstawia do zmiennej tn_tekst_źródłowy pozycję początku tekstu_do_wyszukania.
tekst_do_wyszukania - zmienna lub stała tekstowa.
\#pos[zn,tekst_źródłowy,tekst_do_wyszukania]
wstawia do zmiennej zn pozycję początku tekstu_do_wyszukania z tekst_źródłowy. 
tekst_do_wyszukania - zmienna lub stała tekstowa.
tekst_źródłowy - zmienna tekstowa.
\#dig[tn]
znajdź pozycję pierwszej cyfry w zmiennej tekstowej.
\#dig[zn,tn]
znajdź pozycję pierwszej cyfry w zmiennej tekstowej i zapisz ją do zmiennej numerycznej.
\#chr[tn]
znajdź pozycję pierwszej litery w zmiennej tekstowej.
\#chr[zn,tn]
znajdź pozycję pierwszej litery w zmiennej tekstowej i zapisz ją do zmiennej numerycznej.
\#del[tn,pozycja,ilość_znaków]
usuń znaki w tekst_źródłowy od pozycja. Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#ins[tn,tekst_do_wstawienia,pozycja_wstawienia]
do zmiennej tn wstawia tekst_do_wstawienia od pozycji_wstawienia.
tekst_do_wstawienia - zmienna lub stała tekstowa
pozycji_wstawienia - zmienna lub stała numeryczna
Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#add(tn,tekst_do_dodania_1,tekst_do_dodania_2] 
Dodaje do zmiennej tn, teksty ze stałych lub zmiennych. Tekst 2 jest opcjonalny. Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#trl[tn] 
Usuń spacje z lewej strony. Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#trr[tn]
Usuń spacje z prawej strony. Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#trm[tn]
Usuń spacje z lewej i prawej strony. Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#num[zn,tn,s_zn,s_zn,s_zn]
Przetwórz tekst ze zmiennej źródłowej na wartość numeryczną od określonej pozycji zadaną ilość znaków i zapisz w zmiennej
\#cal[s_tn] przelicz wyrażenie numeryczne
Gdzie:
zn zmienna numeryczna (liczbowa) np: z0
tn zmienna tekstowa np: t0
sn stała numeryczna
s_zn stała lub zmienna numeryczna
s_tn stała lub zmienna tekstowa

Liczniki i Rejestry.

Zatrzask
Zmiana stanu z 0 na 1 na wejściu ładującym CK powoduje zapisanie  (zapamiętanie) stanu wejść D1 do D6 w rejestrze i przekazanie tego stanu na wyjścia. Gdy stan CK jest 0 żadne zmiany na wejściach nie wpływają na stan wyjścia.
Rejestr przesuwający
r przy zmianie sygnału wej prawo wpisuje na wyjście Q0 stan z wejścia,  jednocześnie przesuwa sygnały kolejno: z Q0  na Q1 ,  z Q1  na Q2  itd.
Wej lewo przesuwa bity w kierunku przeciwnym.

Kasowanie  ustawia wszystkie wyjścia w stan 0.

INH  "1" dezaktywuje wyjścia

Aktualnie zliczona liczba znajduje się w Rejestrze rejestru. Aby wysłać (lub załadować) wartość licznika należy użyć zmiennej.
Licznik porównujący
Licznik binarny dwukierunkowy. Podanie 1 na wejście 1+ (UP) przy jednoczesnej stałej 1 na wejściu 2+ (czyli drugie wejście służy do tzw. bramkowania) powoduje zmianę stanu licznika na Q+1 (inkrementację).  Jednocześnie na chociażby jednym wejściu - (DOWN) musi być 0.
i
Natomiast podanie 1 na wejście 1- (DOWN) przy jednoczesnej stałej 1 na drugim wejściu powoduje zmianę stanu licznika na Q-1 (dekrementację). Jednocześnie na chociażby jednym wejściu + (UP) musi być 0.

Podanie 1 na kasowanie powoduje zmianę stanu licznika na Q=0.

Wejście MODE =0 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + powoduje zmianę na Q=0.
Wejście MODE =1 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + nie powoduje żadnych zmian licznik zatrzymuje się.
Odpowiednio działa to przy zliczaniu w dół, licznik zależnie od MODE zmienia stan (MODE=1) z Q=0 na Q=max lub nie (MODE=0).

Wyjścia licznika Q są podłączone do komparatora. Porównuje on stan licznika z wartością zadaną {r} .
Wyjścia komparatora:
 • Q=MIN  ustawia 1 gdy licznik osiągnie wartość maksymalną wpisaną w opcjonalne ustawienia  makroceli .
 • Q=MAX  ustawia 1 gdy licznik osiągnie wartość minimalną wpisaną w opcjonalne ustawienia  makroceli .
 • Q=r1  do Q=r6 ustawiają 1 gdy odpowiednia wartość zadana {r} będzie równa wyjściu licznika Q. Wartość zadana {r} podaje się w opcjonalne ustawienia  makroceli .
Bezwzględna wartość maksymalna (pojemność) licznika wynosi XXX, minimalna to 0.
Aktualnie zliczona liczba znajduje się w Rejestrze licznika. Aby wysłać (lub załadować) wartość licznika należy użyć zmiennej.
Licznik programowalny
Wejścia MODE A i MODE B  konfigurują licznik:
 MODE A MODE B tryb pracy opis
0 0 licznik Johnsona wiki
1 0 licznik 1 z n (wędrująca jedynka po wyjściach Q)
0 1 licznik LFSR wiki
1 1 licznik BCD (kodowanie dziesiętne za pomocą liczb binarnych) wiki

Licznik dwukierunkowy. Podanie 1 na wejście 1+ (UP) przy jednoczesnej stałej 1 na wejściu 2+ (czyli drugie wejście służy do tzw. bramkowania) powoduje zmianę stanu licznika na Q+1 (zliczanie w górę, inkrementację).  Jednocześnie na chociażby jednym wejściu - (DOWN) musi być 0.
Natomiast
podanie 1 na wejście 1- (DOWN) przy jednoczesnej stałej 1 na drugim wejściu powoduje zmianę stanu licznika na Q-1 (zliczanie w dół, dekrementację). Jednocześnie na chociażby jednym wejściu + (UP) musi być 0.

Podanie 1 na kasowanie powoduje zmianę stanu licznika na Q=0.

Wejście MODE =0 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + powoduje zmianę na Q=0.
Wejście MODE =1 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + nie powoduje żadnych zmian licznik zatrzymuje się.
Odpowiednio działa to przy zliczaniu w dół, licznik zależnie od MODE zmienia stan (MODE=1) z Q=0 na Q=max lub nie (MODE=0).

Aktualnie zliczona liczba znajduje się w Rejestrze licznika. Aby wysłać (lub załadować) wartość licznika należy użyć zmiennej.
Licznik binarny
Licznik binarny dwukierunkowy. Podanie 1 na wejście 1+ (UP) przy jednoczesnej stałej 1 na wejściu 2+ (czyli drugie wejście służy do tzw. bramkowania) powoduje zmianę stanu licznika na Q+1 (inkrementację).  Jednocześnie na chociażby jednym wejściu - (DOWN) musi być 0.
i
Natomiast podanie 1 na wejście 1- (DOWN) przy jednoczesnej stałej 1 na drugim wejściu powoduje zmianę stanu licznika na Q-1 (dekrementację). Jednocześnie na chociażby jednym wejściu + (UP) musi być 0.

Podanie 1 na kasowanie powoduje zmianę stanu licznika na Q=0.

Wejście MODE =0 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + powoduje zmianę na Q=0.
Wejście MODE =1 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + nie powoduje żadnych zmian licznik zatrzymuje się.
Odpowiednio działa to przy zliczaniu w dół, licznik zależnie od MODE zmienia stan (MODE=1) z Q=0 na Q=max lub nie (MODE=0).

Bezwzględna wartość maksymalna (pojemność, Q=max) licznika wynosi 255 (heksadecymalnie inaczej szesnastkowo \FF), minimalna to 0 (Q=0) (heks \00).

Aktualnie zliczona liczba znajduje się w Rejestrze licznika. Aby wysłać (lub załadować) wartość licznika należy użyć zmiennej.
Licznik BCD
Kodowanie dziesiętne za pomocą liczb binarnych.
Licznik BCD dwukierunkowy. Podanie 1 na wejście 1+ (UP) przy jednoczesnej stałej 1 na wejściu 2+ (czyli drugie wejście służy do tzw. bramkowania) powoduje zmianę stanu licznika na Q+1 (inkrementację).  Jednocześnie na chociażby jednym wejściu - (DOWN) musi być 0.
Natomiast podanie 1 na wejście 1- (DOWN) przy jednoczesnej stałej 1 na drugim wejściu powoduje zmianę stanu licznika na Q-1 (dekrementację). Jednocześnie na chociażby jednym wejściu + (UP) musi być 0.

Podanie 1 na kasowanie powoduje zmianę stanu licznika na Q=0.

Wejście MODE =0 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + powoduje zmianę na Q=0.
Wejście MODE =1 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + nie powoduje żadnych zmian licznik zatrzymuje się.
Odpowiednio działa to przy zliczaniu w dół, licznik zależnie od MODE zmienia stan (MODE=1) z Q=0 na Q=max lub nie (MODE=0).

Aktualnie zliczona liczba znajduje się w Rejestrze licznika. Aby wysłać (lub załadować) wartość licznika należy użyć zmiennej.
Licznik z kodem dziesiętnym

Elementy kombinacyjne.

Dekoder zamienia słowo dwójkowe podane na wejścia ADRES  na jedną 1 na wyjściach Q.

ADRES wejścia bramkujące Q
A B C INH 0 1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
x x x 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplekser Wybiera jedno wejście według adresów (A0 i A1) i przekazuje je na wyjście .

ADRES wejście bramkujące wyjście
A0 A1 INH stan z wejścia
0 0 0 A
1 0 0 B
0 1 0 C
1 1 0 D
x x 1 -

Zegary i pogoda.

Zegar sterujący, kalendarz sterujący.
Zegar godzinowy, Kalendarz dzienny, Kalendarz tygodniowy,Kalendarz miesięczny można uzyskać dowolny przedział czasowy poprzez łączenie wyjść poszczególnych zegarów i kalendarzy (wykorzystując bramki lub funkcję łączenia wyjść). Na przykład jeśli chcemy uzyskać stan 1 w każdy piątek trzynastego w kalendarzu tygodniowym zaznaczamy piątek, w kalendarzu dni miesiąca 13 i w ich wyjścia wpisujemy tą samą nazwę. W Obwodach cyfrowych odnajdujemy tą nazwę i w Logice obwodu ustawiamy funkcję AND.
Zegar astronomiczny.
Długość i szerokość podajemy w konwencji stopnie, minuty, sekundy.
Korekcje podajemy w sekundach np: -120  minus przed wartością oznacza odjęcie wskazanej ilości sekund od wartości wyliczonej. Wejście ustawione na jedynkę logiczną aktywuje korektę.
Wyjścia makroceli umożliwiają ustawienie jedynki logicznej czasu pomiędzy świtem a zmierzchem astronomicznym lub cywilnym.

Pogoda. Odbiornik aktualnej lub prognoza.
Umożliwia połączenie z serwerem pogodowym i ściągnięcie aktualnej prognozy.
Wyjścia (od góry): pierwsze podaje wartość prognozowanej temperatury (analogową), drugie i trzecie są wyjściami analogowymi ustawianymi.
Cztery wyjścia ustawiają logiczną jedynkę dla ustawionych wartości. Należy wyróżnić ustawienie Dane pogodowe aktualne informujące o aktualnych i prawidłowych danych na wyjściach.

Serwer pogody należy zadeklarować, w opisie dla przykładu, podano  dostępny bezpłatny serwis pogodowy, należy uzyskać z niego klucz logowania.

Elementy ekranowe.

Te makrocele wysyłają do przeglądarki internetowej na  stronę sterowania:
Pozycję na stronie sterowania określa się wpisując Pozycję X i Pozycję Y lub wskazując ją na  Edytorze rozmieszczenia.
Ekran przeglądarki podzielony jest na 8 wierszy i 8 kolumn. W każdej pozycji można umieścić dowolny z powyżej przedstawionych elementów.
Dodatkowo użytkownik może zamienić fabryczne strony opisane jako Strony 1 do 6. Zmiany dokonuje się wgrywając (Konfigurator, Pliki.) własne strony www.
Szczegóły w punkcie Strona sterowania.

Klawisze ekranowe.
Każdy klawisz po kliknięciu myszką (ten termin oznacza również dotknięcie palcem na ekranie dotykowym) wysyła na wyjście zmianę sygnału na przeciwny. Wygląd klawisza jest sterowany sygnałem z wejścia. Dzięki temu można z wyglądu zorientować się czy sterowany obwód zadziałał czy nie.  Można uzyskać inny wygląd klawiszy podając styl z arkusza CSS. Miejsce wyświetlania klawisza wybieramy pozycją X, Y przy pomocy Edytora rozmieszczenia. Niezaznaczenie pola www powoduje niewyświetlanie klawisza.
Na przykładowym rysunku najprostsze użycie klawisza ze wskazaniem stanu.
Wskaźnik ekranowy.
Każdy wskaźnik po kliknięciu myszką (ten termin oznacza również dotknięcie palcem na ekranie dotykowym) wysyła na wyjście zmianę sygnału na przeciwny. Wygląd wskaźnika jest sterowany sygnałem z wejścia. Dzięki temu można z wyglądu zorientować się czy sterowany obwód zadziałał czy nie.  Można uzyskać inny wygląd wskaźników deklarując inne obrazki (załadowane przez użytkownika do Sterboxa lu z dowolne z sieci - Obrazek), oraz zmieniając Styl. Miejsce wyświetlania wskaźnika wybieramy pozycją X, Y przy pomocy Edytora rozmieszczenia. Niezaznaczenie pola www powoduje niewyświetlanie wskaźnika.
Wskaźnik cyfrowy - kolejnej wartości.
Pozwala na wyświetlenie ośmiu wartości w postaci bargrafu, wskaźnika wskazówkowego itp. według załadowanych obrazków. Standardowo jest to wskaźnik wskazówkowy.
Wygląd dla "0" na wszystkich wejściach ... wejście 4="1", reszta="0" ... wejście 8="1", reszta="0"
Dla predefiniowanych obrazków w Ekran najlepiej ustawić tą samą pozycję X, Y. Zaznaczenie www powoduje wyświetlenie. Można uzyskać inny wygląd wskaźników deklarując inne obrazki (załadowane przez użytkownika do Sterboxa lu z dowolne z sieci - Obrazek), oraz zmieniając Styl.
Wskaźnik ekranowy - z wejściem analogowym.
Poziomy wyzwolenia - wpisujemy kolejne wartości analogowe wyzwalające pojawienie kolejnego wskazania. Pozwala na wyświetlenie ośmiu wartości w postaci bargrafu, wskaźnika wskazówkowego itp. według załadowanych obrazków. Standardowo jest to wskaźnik wskazówkowy. Dla predefiniowanych obrazków w Ekran najlepiej ustawić tą samą pozycję X, Y. Zaznaczenie www powoduje wyświetlenie. Można uzyskać inny wygląd wskaźników deklarując inne obrazki (załadowane przez użytkownika do Sterboxa lu z dowolne z sieci - Obrazek), oraz zmieniając Styl.

Inteligentny dom.

Sceny świetlne.
Tryby pracy
Tryb 1
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET Opis
NEXT 1->0 następny stan binarny 0 powoduje binarne zliczanie na Q1, Q2, Q3
NEXT 1 ponad 200ms 0 0 0 1 powoduje wpis "0" na Q1, Q2, Q3 i na wyjściu RESET
I1 0->1 zmiana bz bz 0 zmiana Q1 na przeciwny
I2 0->1 bz zmiana bz 0 zmiana Q2 na przeciwny
I1 and I2 0->1 bz bz zmiana 0 jednocześnie na obu wejściach  zmiana Q3 na przeciwny
RESET 1 0 0 0 1
Czas w sekundach - czas po którym układ zostanie zresetowany, wartość zero daje brak resetowania.

Tryb 2
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET Opis
NEXT 1->0 następny stan binarny 0 powoduje binarne zliczanie na Q1, Q2, Q3
NEXT 1 ponad 200ms 0 0 0 1 gdy jakiekolwiek Q=1 powoduje wpis "0" na Q1, Q2, Q3 i na wyjściu RESET 1
NEXT 1 ponad 200ms 1 1 1 0 gdy wszystkie Q=0 powoduje wpis "1" na Q1, Q2, Q3
I1 0->1 zmiana bz bz 0 zmiana Q1 na przeciwny
I2 0->1 bz zmiana bz 0 zmiana Q2 na przeciwny
I1 and I2 0->1 bz bz zmiana 0 jednocześnie na obu wejściach  zmiana Q3 na przeciwny
RESET 1 0 0 0 1
Czas w sekundach - czas po którym układ zostanie zresetowany, wartość zero daje brak resetowania.

Tryb 3
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET Opis
I1 0->1 przesuwanie się "1" w prawo przesuwanie się "1" w prawo na wyjściach Q1, Q2, Q3, RESET
I2 0->1 przesuwanie się "1" w lewo przesuwanie się "1" w lewo na wyjściach RESET, Q3, Q2, Q1
NEXT 0->1 zmiana na wszystkich wyjściach zmienia stan na "1" i następnym razem na "0"
Czas w sekundach - czas przesuwania się "1" na pojedynczym wyjściu.

Tryb 4
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET opis
I1 0->1 nasuwanie się "1" w prawo nasuwanie się "1" w prawo na wyjściach Q1, Q2, Q3, RESET
I2 0->1 nasuwanie się "1" w lewo nasuwanie się "1" w lewo na wyjściach RESET, Q3, Q2, Q1
NEXT 0->1 zmiana na wszystkich wyjściach zmienia stan na "1" i następnym razem na "0"
Czas w sekundach - czas przesuwania się "1" na pojedynczym wyjściu.
Sterownik rolet,  żaluzji, bramy itd.
Do sterowania bramą, żaluzjami lub podobnym sprzętem. W zależności od ustawienia wejścia Mode ustawiamy interfejs wejściowy jedno (mode =1) lub dwu przyciskowy (mode =0).
Impuls na wejściach G lub D powoduje włączenie "1" na wyjściach G lub D przez czas góra lub dół. Drugi krótki impuls na tych wejściach kasuje wyjścia. Impuls na wejściu stop (do wyłączników krańcowych) zatrzymuje natychmiast ruch. Dłuższy sygnał na wejściach G lub D powoduje utrzymanie sygnału na wyjściu  tylko przez czas podawania 1 na wejście.
 Gdy nie używamy wyłączników krańcowych (wejście stop na stałe podłączone do 0), czas góra i czas dół powinien dobrany dokładnie do czasu ruchu. Wyjście ERR sygnalizuje wtedy osiągnięcie jakiejkolwiek pozycji krańcowej.
Wyłączniki krańcowe powinny być tak podłączone aby osiągniecie jakiejkolwiek pozycji skrajnej podawało 1 na wejście stop. (Wyłącznik górny i dolny połączone razem). Wtedy czasy G i D powinny być podane z zapasem. W takiej sytuacji wyjście ERR zasygnalizuje błąd zbyt długiego przemieszczania się żaluzji (bramy).

W przypadku interfejsu jedno przyciskowego do uruchamiania ruchu w obu kierunkach używa się wejścia G.
Klawiatura dotykowa RaTacz 2.
Obwód wejściowy steruje lampką pod przyciskiem. Jest typu analogowy - RGB. Steruje jasnością i kolorem klawisza. wejście klawisza
Obwód wyjściowy jest typu cyfrowego. "1" Utrzymuje się przez czas dotykania klawisza. wyjscie klawisza
Dwa zera (00) na wejściach cyfrowych - cisza. Inne stany generują sygnalizację akustyczną.
Podświetlenie. Wejściowy sygnał jest typu analogowy -RGB. Można użyć Konwertera obwodów analogowych <-> obwód RGB, do wysterowania sygnału wejściowego, aby podświetlić moduł. Można też wartość RGB (podpatrzoną w konwerterze wartość wpisać bezpośrednio na to wejście. podswietlenie
Wyjścia analogowe:
 • czujnika temperatury w Ratacz w °C.
 • Czujnika oświetlenia w Ratacz.
 • Nastawy dokonanej przez użytkownika w %. 
Podłączenie wyjść według ustawień.
wyjscia temperatury, oświetlenia i nastawy recznej
Dom.
Makrocela złożona ze składowych. Oprócz ustawień w samej makroceli brane są pod uwagę Ustawienia generalne, Parametry i zakładki Pokoje. Dodatkowo makrocele składowe są powiązane ze sobą.
Ustawienia wspólne w makroceli Dom:
 • Grzanie od, Grzanie do - cztery strefy czasowe uruchamiające ogrzewanie maksymalne.
 • Temperatura "eco" - dwie temperatury np. dla pory wakacyjnej.
 • Zużycie i produkcja energii - wejście z licznika energii elektrycznej. Przeliczenie impulsów na 1kWh.
 • Czujnik wody - wejścia dla wodomierzy domowego i ogrodowego. Przeliczenie impulsów na 1litr.
Poniżej przedstawione są składowe makroceli.
Wentylacja.
Obwody wyjściowe oznaczone symbolem wentylatora i numerem kolejnym są cyfrowe i służą do sterowania ilością lub w posiadających odczepy - mocą silnika. Czwarte wyjście jest analogowe i może służyć do sterowania np. inwertera silnika. wentylacja
Kontrola domu.
Wejścia: (od góry)
 • wyłącza wszystkie światła.
 • Otwiera wszystkie rolety, żaluzje.
 • Zamyka wszystkie rolety, żaluzje.
 • Z czujników okien.
 • Z czujników drzwi.
Wyjścia:
 • Uwaga: okno otwarte.
 • Zapalone światło.
 • Otwarta żaluzja lub roleta.
 • Otwarte drzwi.

kontrola domu
Woda.
Wejścia:
 1. Zakręć wodę.
 2. Czujnik wypływu wody.
 3. Czujnik wypływu wody.
 4. Zerowanie licznika wody 1.
 5. Zerowanie licznika wody 2.
 6. Zerowanie wypełnienia szamba.
 7. Z czujnika poziomu szamba, wejście analogowe.
Wyjścia:
 1. Do siłownika zaworu wody.
 2. Alarm, wypływ wody.
 3. Alarm, wypływ wody.
 4. Analogowe wyjście zużycia wody, wodomierz 1.
 5. Analogowe wyjście zużycia wody, wodomierz 2.
 6. Aktualne, chwilowe zużycie wody, wodomierz 1, wyjście analogowe.
 7. Aktualne, chwilowe zużycie wody, wodomierz 2, wyjście analogowe.
 8. Zapełnienie szamba, wyjście analogowe.
administrowanie wodą
Energia.
Wejścia:
 • Analogowe, moc chwilowa - zużywana..
 • Impulsy z licznika energii zużywanej.
 • Zerowanie zliczania energii zużywanej.
 • Impulsy z licznika wyprodukowanej energii.
 • Wejście analogowe chwilowej produkowanej mocy.
 • Zerowanie licznika produkowanej energii.
Wyjścia:
 • Analogowe, moc chwilowa.
 • Analogowe, zużyta energia.
 • Analogowe, chwilowa produkowana moc.
 • Analogowe, wyprodukowana energia.
Energia zużyta i wyprodukowana.
Ogrzewanie i klimatyzacja.
Wejścia:
 • Czujnik czasu pracy kotła.
 • Zerowanie czasu pracy kotła.
 • Czujnik Czasu pracy klimatyzacji.
 • Zerowanie czasu pracy klimatyzacji.
 • Czujnik czasu pracy wentylacji.
 • Zerowanie czasu pracy wentylacji.
Wyjścia:
 • Ogrzewanie pracuje.
 • Analogowe, czas pracy kotła.
 • Analogowe, czas pracy klimatyzacji.
 • Analogowe, czas pracy wentylacji.
 • Ustawiona temperatura, dzień.
 • Ustawiona temperatura, noc.
Ogrzewanie i klimatyzacja.
Alarmy.
Wejścia:
 • Czujnik wypływu gazu.
 • Czujnik analogowy wypływu gazu.
 • Włączanie alarmu.
 • Przełączanie trybu praca / wakacje.
Wyjścia:
 • Alarm, wypływ gazu.
 • Alarm włączony.
 • Alarm wyłączony.
 • Tryb wakacyjny.
 • Alarm niebezpiecznie wysoka temperatura.
 • Alarm zbyt niska temperatura.
Alarmy
Pokój.
Makrocela złożona ze składowych. Oprócz ustawień w samej makroceli brane są pod uwagę Ustawienia generalne, Parametry i zakładki Pokoje. Dodatkowo makrocele składowe są powiązane ze sobą.
Ustawienia wspólne w makroceli Pokój:
 • Światło - tryb pracy oświetlenia:
  • 1 -
  • 2 -
  • 3 -
  • 4 -
  • 5 -
  • 6 -
  • 7 -
  • 8 -
 • Roleta - tryb pracy:
  • 1 -
  • 2 -
 • Temperatura na dzień i noc.
 Poniżej przedstawione są składowe makroceli.  Makroceli Pokój może być więcej niż jedna.
Światło.
W pokoju można uruchomić 6 źródeł światła, każdy o trzech osobno włączanych źródłach światła (lub mocy) oraz wyjściem analogowym do regulacji jasności. Tryby pracy opisano powyżej w Pokój.

Wejścia:
 • Impuls włącza lub wyłącza.
 • Włączenie.
 • Wyłączenie.
Wyjścia:
 • Poziom 1.
 • Poziom 2.
 • Poziom 3.
 • Włączone oświetlenie - sygnalizacja.
 • Sterowanie analogowe oświetleniem
Oswietlenie.
Roleta.
W pokoju można sterować niezależnie 4 roletami (lub żaluzjami), tryby pracy ustawiamy w ustawieniach głównych makroceli Pokój.

Wejścia:
 1. Podnoszenie.
 2. Opuszczanie.
 3. Jak 1.
 4. Jak 2.
Wyjścia:
 1. Sterowanie ruchem w górę.
 2. Sterowanie ruchem w dół.
 3. Informacja o otwarciu.
 4. Informacja o zamknięciu.
rolety
Ogrzewanie i klimatyzacja.
Ustawienia dla konkretnego pokoju. Niektóre wartości pobierane są z makroceli  Dom (Temperatura dzień i noc)  i z Ustawień generalnych, parametrów.
Wejścia:
 1. Podnieś temperaturę o 1°C.
 2. Obniż  temperaturę o 1°C.
 3. Zwiększ wentylację.
 4. Zmniejsz wentylację.
 5. Przełącz temperaturę na nocną.
 6. Przełącz temperaturę na ECO.
 7. Kolejno zmieniaj moc wentylacji.
 8. Przełącz na predefiniowaną temperaturę.
Wyjścia:
 1. Włącz ogrzewanie (do zaworu lub przekaźnika).
 2. Włącz klimatyzację.
 3. Pierwszy stopień wentylacji.
 4. Drugi stopień wentylacji.
 5. Trzeci stopień wentylacji.
 6.  
 7.  
 8. Analogowe wyjście ustawionej ręcznie ustawionej temperatury (z aplikacji).
Ogrzewanie i klimatyzacja
Alarmy.
Wejścia:
 • Czujnik gazu, wejście cyfrowe.
 • Czujnik gazu, wejście analogowe.
 • Włączenie alarmu.
 • Tryb dni robocze/ wakacje.
Wyjścia:
 • Wypływ gazu.
 • Włączone.
 • Wyłączone.
 • Tryb wakacyjny.
 • Alarm - wysoka temperatura. P. Ustawienia generalne, Ogrzewanie, Pokoje, Temperatura.
 • Alarm bardzo niska temperatura. P. Ustawienia generalne, Ogrzewanie, Pokoje, Temperatura.
Pokoj - alarmy
Ogród.
Makrocela złożona ze składowych. Oprócz ustawień w samej makroceli brane są pod uwagę Ustawienia generalne, Parametry, Podlewanie ogrodu. Dodatkowo makrocele składowe są powiązane ze sobą.
Ustawienia wspólne w makroceli Ogród:
Furtka, Garaż, Brama: Tryb pracy, czas pracy:
 1.  
 2.  
 3.   
Podlewanie, godzina wyzwolenia,  czas rozpoczęcia podlewania, ustalenie czasu trwania podlewania w strefach.
Furtka, garaż, brama.
Sterowanie dowolnym zamykanym wejściem lub wjazdem.

Wejścia:
 1. Cyfrowe, impuls powoduje otwarcie.
 2. Cyfrowe, impuls powoduje zamknięcie.
 3. Z "krańcówki", czujnik całkowitego otwarcia.
 4. Z "krańcówki", czujnik całkowitego zamknięcia.
 5. Cyfrowe, impuls powoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchu.
Wyjścia:
 1. Wyjście do elektrorygla lub silnika napędu w kierunku otwieranie.
 2. Wyjście do silnika napędu w kierunku zamykanie.
 3. Sygnalizacja otwartego wejścia lub wjazdu. 
 4. Sygnalizacja zamkniętego wejścia lub wjazdu.
Sterowanie furtka, brama, garazowa
Światło.
Wejścia:
 • Włącz lub wyłącz oświetlenie.
 • Z czujnika ruchu do załączania oświetlenia oraz informowania o intruzie.
Wyjścia:
 • Włączanie oświetlenia.
Oswietlenie ogrodu
Podlewanie.
Godziny wyzwalania podlewania i czas trwania w strefach w generalnych parametrach makroceli.

Wejścia:
 1. Ręczne wyzwolenie podlewania w strefie.
 2. Ręczne wyzwolenie podlewania w strefie.
 3. Ręczne wyzwolenie podlewania w strefie.
 4. Ręczne wyzwolenie podlewania w strefie.
 5. Ręczne wyzwolenie podlewania w strefie.
 6. Ręczne wyzwolenie podlewania w strefie.
 7. Zakaz podlewania.
 8. Następna strefa.
Wyjścia:
 1. Elektrozawór strefy.
 2. Elektrozawór strefy.
 3. Elektrozawór strefy.
 4. Elektrozawór strefy.
 5. Elektrozawór strefy.
 6. Elektrozawór strefy.
 7. -
 8. Podlewanie aktywne.
podlewanie.
Zarządzanie.
Wejścia:
 1. Zamknij wszystkie bramy.
 2. Wyłącz całe oświetlenie.
 3. Wejścia analogowe termometru zewnętrznego.
 4. Wejście analogowe higrometru zewnętrznego.
 5. Wejście analogowe czujnika wilgotności gleby.
Wyjścia:
 1. Jakakolwiek brama otwarta.
 2. Jakiekolwiek światło włączone.
Zarzadzanie ogrodem.
Kontrola dostępu.
Makrocela sterująca elektrozamkami i alarmem domowym.
Przerzutnik T + OR + monostabilny.
Z użyciem tej makroceli można zrealizować np: układy oświetlenia i inne. Sterowanie oświetleniem.
Włącznik chwilowy (niebieski) włącza i wyłącza światło po każdym naciśnięciu. Dodatkowo przerzutnik monostabilny t1 odlicza czas maksymalnego włączenia oświetlenia jeśli w obrębie czujnika nie jest wykrywany ruch. Dodatkowo istnieje ostrzeżenie przed wyłączeniem światła poprzez sygnalizator akustyczny.

Analogowe.

Bufor analogowy.
Przelicza wartość analogową wg. ustawień:.w pole wzmocnienie wpisujemy mnożnik, a w pole offset  wartość do dodania. Można nim rozdzielić obwody analogowe (dla uzyskania nowej nazwy obwodu lub dla wykonania działań na połączonych wyjściach).
Przykład 1: wartość=0,5 wzmocnienie=10 wartość liczbowa podana na wyjście będzie równa 5.
Przykład 2: wartość=0,5 wzmocnienie=-10 wartość liczbowa podana na wyjście będzie równa -5.
Przykład 3: wartość=0,5 offset=10 wartość liczbowa podana na wyjście będzie równa 10,5.
Przykład 4: wartość=0,5 offset=-10 wartość liczbowa podana na wyjście będzie równa -9,5.
Wzmacniacz operacyjny.
Przelicza wartości liczbowe zgodnie ze wzorem: Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie)  + offset
Gdzie:
 • Uwy -> wartość liczbowa na wyjściu,
 • Uplus -> wartość liczbowa na wejściu +,
 • Uminus -> wartość liczbowa na wejściu -, 
 • Wzmocnienie -> liczba wpisana w wzmocnienie  w Opcjonalne ustawienia makroceli ,
 • Offset -> liczba wpisana w offset w Opcjonalne ustawienia makroceli.

Na rysunku pokazano dla przykładu: na wejściu +  podłączenie obwodu analogowego o nazwie "wa0". Na wejściu - podana jest stała wartość (wskazana znakiem równości "=").
Wzmacniacz korekcyjny.
Przelicza wartości liczbowe zgodnie ze wzorem:
do wartości ustawionej w punkcie korekcji 1:
Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie)
pomiędzy punktem korekcji 1  a punktem korekcji 2:
Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie1 * wzmocnienie)  + offset1
pomiędzy punktem korekcji 2  a punktem korekcji 2:
Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie2 * wzmocnienie)  + offset2

I tak dalej dla kolejnych przedziałów
Gdzie:
 • Uwy -> wartość liczbowa na wyjściu,
 • Uplus -> wartość liczbowa na wejściu +,
 • Uminus -> wartość liczbowa na wejściu -, 
 • Wzmocnienie -> liczba wpisana w wzmocnienie  w Opcjonalne ustawienia makroceli ,
 • Offset -> liczba wpisana w offset w Opcjonalne ustawienia makroceli.
Komparator analogowy.
Porównuje dwie wartości liczbowe. Gdy na wejściu oznaczonym plusem wartość jest większa niż na wejściu -, wyjście (cyfrowe, dwustanowe) przyjmuje wartość "1". W innych wypadkach na wyjściu jest stan "0".
Na rysunku pokazano dla przykładu: na wejściu +  podłączenie obwodu analogowego o nazwie "wa0". Na wejściu - podana jest stała wartość (wskazana znakiem równości "="). Dla każdego komparatora podajemy wartość histerezy  w celu ochrony przed szumem, który w przeciwnym wypadku mógłby powodować ciągłe przełączanie między dwoma przeciwnymi stanami w sytuacji, gdy sygnał wejściowy oscyluje wokół poziomu progowego. Przykład: podanie histerezy = 0,2 dla wartości przełączania 2 powoduje przełączanie przy wartościach 1,8 i 2,2.
Komparator okienkowy.
Umożliwia kontrolę wartości i ustawia wyjście cyfrowe (środkowe) na '1" gdy wartość wejściowa mieści się pomiędzy zadanymi wartościami (jest w "oknie"). Dla każdego komparatora podajemy wartość histerezy  w celu ochrony przed szumem, który w przeciwnym wypadku mógłby powodować ciągłe przełączanie między dwoma przeciwnymi stanami w sytuacji, gdy sygnał wejściowy oscyluje wokół poziomu progowego. Przykład: podanie histerezy = 0,2 dla wartości przełączania 2 powoduje przełączanie przy wartościach 1,8 i 2,2.
Przetwornik gradientowy.
Przetwornik gradientowy umożliwia wychwycenie zmian w sygnale analogowym. Wzrostu lub opadania wartości.
Wykorzystanie do wykrycia np: otwarcia okna w pomieszczeniu w zimie, gwałtownego wzrostu temperatury - ogień, gwałtownego podmuchu wiatru, sterowania nadmuchem z kominka, ograniczania przepływu cieczy, wykrywania ślizgania się pasków klinowych itd.
Wyjście górne jest wyjściem analogowym którego wartość określa tendencję zmian.
Trzy wyjścia cyfrowe poniżej umożliwiają reakcję na zadane parametry.
"Przetwornik analogowo - cyfrowy".
Wpisuje wartość analogową obwodu do zmiennej.
Przez wartość Wzmocnienie jest mnożona wartość z wejścia i wpisywana do wskazanej zmiennej.
"Przetwornik  cyfrowo - analogowy".
Wpisuje w czasie zmiany sygnału wejściowego z 0 na 1 zawartość zmiennej do obwodu analogowego. Pomiędzy wpisami wartość analogowa jest utrzymywana na wartości z ostatniego wpisu.
Formuła: Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Multiplekser analogowy.
Łączy jedno z wejść analogowych z wyjściem analogowym. Połączenie sterowane wejściami adresowymi (cyfrowymi).
Demultiplexer analogowy.
Łączy wyjście analogowe z jednym z ośmiu wejść analogowych. To które wejście jest aktywne zależy od wejść (dwustanowych) adresowych.  A0, A1 i A2. Wyjście niezaadresowane podaje wartość poprzednią.
Adres wyjście
A0 A1 A2  
0 0 0 A
1 0 0 B
0 1 0 C
1 1 0 D
0 0 1 E
1 0 1 F
0 1 1 G
1 1 1 H
Zadajnik analogowy.
Ustawienie 1 logicznej na wejściu cyfrowym pierwszym od góry makroceli powoduje ustawienie obwodu analogowego na zapisaną w tabeli w pozycji Formuła F11. Gdy na wejściu cyfrowym jest 0 logiczne, podawana jest wartość analogowa zapisana w F11. Dla drugiego wejścia : F21 i F20 itd.  Proszę przeczytać o reprezentacji analogowej w Sterboxie.
Powyższe zmiany mogą być wprowadzone wg. Wartość i efekt:
 • Formuła  - bezpośrednio.
 • RGB - według tabeli RGB.
 • Formuła i RGB - tabela RGB przeliczona przez Formułę.
Dodatkowo oprócz natychmiastowej zmiany, można zastosować Efekt przejścia.
Konwerter  Analog <-> RGB.

W zastosowaniu home automation często używa się kolorowego oświetlenia RGB. W celu zmniejszenia ilości wejść w makrocelach zamieniamy trzy sygnały analogowe na jeden RGB. Proszę przeczytać o reprezentacji analogowej w Sterboxie.
Układ zamieniający trzy sygnały analogowe na jeden RGB. W makroceli znajdują się dwa takie układy.
Zamienia RGB na trzy sygnały analogowe. W makroceli znajdują się dwa takie układy.

Obliczenia i systemowe.

Formuły.
Wejścia START umożliwiają uruchomienie przeliczania formuły przy zmianie sygnału na wejściu z 0 na 1.
Wyjścia uaktywniają się (stan 1) przy sprawdzeniu że formuła jest prawdziwa.

Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: 2 5 + powoduje wykonanie operacji dodawania 2 plus 5.
Przykład 2: 2 5 + 100 * powoduje  2 dodać 5 a następnie pomnożenie wyniku przez 100.  
Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 2sp5sp+sp100sp* .
Przykład 3: z0 2 + powoduje dodanie do zawartości rejestru z0 liczby 2.
Przykład 4: z0 ? z1 2 5 * =z0 jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 -> rezultat jest prawdą -> ustawienie wyjścia na 1 logiczną, następnie  mnożone jest 2 razy pięć i wpisywane do rejestru z0.
Dozwolone operacje i ich zapis:
+ dodawanie
- odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie
& iloczyn logiczny
| suma logiczna
^ suma modulo 2

Dozwolony format zapisu liczb:
0 liczba dziesiętna
12 liczba dziesiętna
0xFA liczba szesnastkowa (heksadecymalna)
x11 liczba szesnastkowa (heksadecymalna)
0b1000 liczba dwójkowa (binarna)
b1000 liczba dwójkowa (binarna)

Rozszerzenia względem notacji polskiej:
Zapis do zmiennej
1 2 + =z1 =z2
do 1 zostanie dodane 2, a wynik zostanie zapisany do zmiennej z1 oraz z2
1 2 + =z1 3 * =z2
do 1 zostanie dodane 2, wynik zostanie zapisany do zmiennej z1, następnie całość zostanie przemnożona przez 3, a ostateczny wynik zostanie zapisany do z2
z1 =z2
skopiuj zawartość zmiennej z1 do zmiennej z2
Rezultat funkcji: prawda, ustawia wyjście na 1 logiczną
1 ?= 1
jeżeli lewa strona będzie równa prawej to rezultat funkcji będzie prawdą. 1=1 Więc wyjście zostanie ustawione na 1 logiczną.
z0 ?!= 1
jeżeli lewa strona będzie różna od prawej to rezultat funkcji będzie prawdą. Gdy zawartość zmiennej z0 nie jest równa 1 wyjście zostanie ustawione na 1 logiczną.
z0 ? z1 2 5 * =z0
jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 to rezultat funkcji będzie prawdą następnie 2 zostanie przemnożone z 5, a wynik zapisany w zmiennej z0

Dozwolone warunki i ich zapis:
? równe
?= równe
?== równe
?!= różne
?<> różne
?> większe
?>= większe lub równe
?< mniejsze
?<= mniejsze lub równe

Ograniczenia dla powyższych warunków: prawa strona może być tylko wartością liczbową lub zmienną, lewa strona wynikiem obliczeń. Umiejscowienie warunku w dowolnym miejscu formuły, jeżeli jest więcej, ważny jest ostatni po prawej stronie.

Wykonanie warunkowe:
z0 #= z1 { 5 = z5}
jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 to zostanie wykonana operacja w nawiasach klamrowych
z5 #> 5 { 1 2 + = z2 } 8 = z8
jeżeli zmienna z5 jest większa od pięciu to zostanie wykonana operacja w nawiasach klamrowych

Dozwolone warunki i ich zapis:
# równe
#= równe
#== równe
#! różne
#<> różne
#> większe
#>= większe lub równe
#< mniejsze
#<+ mniejsze lub równe
Ograniczenia dla wykonań warunkowych: prawa strona może być tylko wartością liczbową lub zmienną, lewa strona wynikiem obliczeń. Nie ma możliwości zagnieżdżania warunków. Wyrażenie musi być umieszczone zaraz za deklaracją warunku i ograniczone nawiasami {}. Może być w dowolnym miejscu formuły i dowolną ilość razy.

Zakres obliczeń może przyjmować wartości od -402650000 do +402649999 . Sposób przedstawiania wartości (napięcia, temperatury, czasu itd).
Pamięć stanu.
Stan wyjść przerzutników T jest pamiętany przez okres wyłączenia prądu. Uwaga: okres podtrzymania wewnętrznej pamięci wynosi około 24 godzin i może się znacznie wahać.
Przykład wykorzystania przerzutników do zapamiętania użycia klawisza przez okres braku zasilania. Pamięć stanu
Nadzór przerzutników z Pamięci stanu.
Wejście w makroceli Alerty służy do zerowania całej ósemki przerzutników. Przyporządkowanie wejść jest następujące: pierwsze wejście od góry kasuje pierwsze występowanie makroceli Przerzutników z podtrzymaniem , drugie wejście drugie występowanie itd.

Na przykładzie makrocela 6 jest pierwszym występowaniem Przerzutników  T z podtrzymaniem. Za jej kasowanie odpowiedzialne jest pierwsze (licząc od góry) wejście makroceli (w pierwszym jej występowaniu) Alerty. Następna makrocela Przerzutników  T z podtrzymaniem znajduje się na 15 miejscu i jest powiązana z drugim wejściem makroceli Alerty. 
kasowanie pamięci stanu
Alerty i Nadzór .
UWAGA: Makrocela  spełnia dwie zupełnie oddzielne funkcje:

 1. prawa strona (wyjścia) umożliwia ustawienie sygnałów alertów lub informacji systemowych Sterboxa,
 2. lewa strona (wejścia) jest przeznaczona do nadzoru Pamięci stanu.
W generalnych ustawieniach makroceli można wybrać przyporządkowanie Obwodu wyjściowego  do zdarzenia:
 1. Reset - "1" pojawia się po włączeniu zasilania.
 2. Watch dog - błąd spowodowany wysokim poziomem zakłóceń radioelektrycznych, migotaniem sieci zasilającej, atakiem DDOS.
 3. Inne Błędy - zgodnie z opisami w linii wyboru.
 4. Informacje o dołączeniach przeglądarki i programu Konfigurator.
Przetwornik zmiennych.
Służy do wymiany informacji pomiędzy zmiennym numerycznymi a elementami logicznymi i funkcjonalnymi. UWAGA: wejście i wyjście przetwornika (Ix i Ox) są od siebie całkowicie niezależne!
Sygnały binarne z Wejść są zamieniane na liczbę szesnastkową zgodnie z tabelką:
Wartość binarna
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0
 Wartość szesnastkowa
(heksadecymalna)
Wartość dziesiętna
0 0 0 0 0 0 0 0 \00 0
0 0 0 0 0 0 0 1 \01 1
0 0 0 0 0 0 1 0 \02 2
... ... ...
0 0 0 0 1 0 0 1 \09 9
0 0 0 0 1 0 1 0 \0A 10
... ... ...
1 1 1 1 1 1 1 0 \FE 254
1 1 1 1 1 1 1 1 \FF 255

Wyjścia: Zawartość zmiennej zamieniana jest na sygnały binarne na Wyjściach.
Pamięć ROM.

Silniki.

W Sterboxie można ustawić cztery takie makrocele. Każde wyjście 1 do 4 może być przyłączone poprzez obwód tylko z wejściami makroceli porty - ustawionym jako wyjście.

Jeśli silniki wymagają prądu przekraczającego wydajność wyjść Sterboxa należy użyć dodatkowych driverów.

Right - obrót silnika w lewo, Left  w lewo, oba sygnały aktywne - hamowanie silnika. Enable aktywuje obroty lub hamowanie.
Set parametr - umożliwia zadanie określonej ilości obrotów, wykonanie przy nieaktywnych sygnałach Left  i Right.

W ustawieniach głównych makroceli:
 • wybór sterowania pełno lub półkrokowe.
 • Częstotliwość ustawia szybkość kątową silnika.
 • Ustawienie ilości kroków dla wejść Set param, poprzedzone "-" obroty w drugą stronę.
 • Dla każdego wejścia Set param  można ustawić Częstotliwość czyli szybkość kątową silnika.

Zdalne Moduły.

W opracowaniu.

Łączenie elementów - obwody.

Łączenie elementów  w Sterboxie dokonuje się wpisując tą sama nazwę w pola: wejście (kolumna Obwody wejściowe) i wyjście (kolumna Obwody wyjściowe) makroceli . Nazwa powinna mieć do 8 znaków. Nie używajmy w nazwie spacji. Litery wielkie i małe są rozróżniane. Uwaga: łączyć ze sobą można wejścia i wyjścia jednego rodzaju: analogowe z analogowymi, cyfrowe (logiczne) z cyfrowymi. Pamiętajmy o tym że elementy analogowe mogą posiadać wejścia i wyjścia  cyfrowe. 
Uwaga: wpis zaczynające się od znaku równości "="  jest zarezerwowany do ustawiania stałego poziomu na wejściach.

Uwaga: Łączyć ze sobą można tylko jeden rodzaj obwodów! Cyfrowe z cyfrowymi, a analogowe z analogowymi!
Obwody cyfrowe.
W wyjście wpisano nazwę "w1", na wejściu innego elementu wpisano tą samą nazwę. Stworzono połączenie pomiędzy tymi elementami. Będzie ono widoczne w zakładce obwody cyfrowe. Pamiętajmy aby nazwy nie zawierały na końcu spacji! Nie zauważymy ich a połączenie nie będzie działać!
Dla wejść cyfrowych gdy chcemy podać na wejście stały poziom logiczny 1 lub 0 wpisujemy zamiast nazwy obwodu"=1" lub "=0". Na zaciskach Sterboxa 1 logiczna odpowiada dołączeniu do masy G, logiczne 0 - napięciu bliskiemu 12V.
Po prawej widać najprostsze połączenie jednego wejścia i jednego wyjścia.
Obwody analogowe.
W wyjście wpisano nazwę "a1", na wejściu innego elementu wpisano tą samą nazwę. Stworzono połączenie pomiędzy tymi elementami. Będzie ono widoczne w zakładce obwody analogowe. Pamiętajmy aby nazwy nie zawierały na końcu spacji! Nie zauważymy ich a połączenie nie będzie działać!
Dla wejść analogowych możemy podać stałą wartość liczbową, wpisujemy ją po znaku równości, zamiast nazwy obwodu np: "=2,345".
Ponieważ wartość z Obwodu analogowego można przenosić do rejestrów (odwrotnie też), proszę zapoznać się z reprezentacją liczb analogowych w Sterboxie.
Po prawej widać najprostsze połączenie jednego wejścia i jednego wyjścia.
Sposoby łączenia wyjść.
Można łączyć jedno wyjście z dowolną ilością wejść. Dla obwodów cyfrowych i analogowych.
Dla obwodów cyfrowych: Logika łączenia na drucie AND. Wyjścia o tej samej nazwie dają funkcję AND na drucie. Jakiekolwiek 0 na wyjściach elementów  wymusza 0 na wyjściu wirtualnej bramki AND. Rodzaj logiki dla konkretnego "wirtualnego przewodu" ustawiamy w logice obwodu w zakładce Obwody cyfrowe.
Dla obwodów cyfrowych: Logika łączenia na drucie OR. Wyjścia o tej samej nazwie dają funkcję OR na drucie. Jakakolwiek 1 na wyjściach elementów wymusza 1 na wyjściu wirtualnej bramki OR. Rodzaj logiki dla konkretnego "wirtualnego przewodu" ustawiamy w logice obwodu w zakładce Obwody cyfrowe.
Dla obwodów analogowych: Można łączyć wyjścia obwodów analogowych uzyskując:
 1. DEF przy tym ustawieniu nie należy wykorzystywać równolegle połączonych wyjść.
 2. MIN zostanie użyte wyjście o najniższej wartości.
 3. MAX zostanie użyte wyjście o najwyższej wartości.
 4. AVE wartości ze wszystkich połączonych wyjść dadzą średnią arytmetyczną.
 5. SUM wartości ze wszystkich połączonych wyjść dadzą sumę.
 6. PRO wartości ze wszystkich połączonych wyjść dadzą iloczyn.
Łączenie obwodów pomiędzy Sterboxami.
Sterboxy mogą ze sobą współpracować. Fizycznie mogą być połączone poprzez sieć LAN, lub poprzez port szeregowy . 
Ważne: zapamiętajmy że odmiennie niż w obrębie pojedynczego Sterboxa gdzie sygnał "wyjścia" np. bramki stale i bez przerwy wpływa na stan dołączonego "wejścia", w wypadku dwóch odrębnych Sterboxów, przesyłany jest fakt każdorazowej zmiany stanu. Istnieje możliwość że ten fakt na wskutek braku połączenia (np. awarii sieci) zostanie nie dostarczony.
Ustawiamy:
 1. W Ustawieniach generalnych, Podstawowych, Aliasach: rodzaj połączenia (RS, email, IP) dla 7 aliasów. Uwaga: Stary protokół  służy do połączeń z WPTx. Dla email należy ustawić parametry  Poczty.
 2. W Obwodach cyfrowych lub analogowych  dla danego Obwodu czy ma zostać użyty alias od 1 do 7.

Działanie funkcji (bramek i przerzutników) logicznych - cyfrowych.

Na rysunkach w Makrocelach wejścia są po lewej stronie, wyjścia po prawej.W Sterboxie użyto dwójkowy system liczbowy, zero - jedynkowych cyfr. oznacza to że każde wejście lub wyjście cyfrowe może przyjąć jeden z dwóch stanów: "0" lub "1".
Poniższe elementy można ustawiać na pojedynczych wejściach i wyjściach makrocel oraz w ich głównej części.
Na fizycznych portach cyfrowych Sterboxa   są one reprezentowane przez:
 • "0" - zero przez napięcie bliskie 12V. Uwaga.
 • "1" - jedynka przez napięcie bliskie 0V. Uwaga.
Bramki 
Bufor cyfrowy  nie powoduje żadnych zmian w sygnale. Na wejściu "0" to na wyjściu też zero. Istotą jest jednokierunkowy przepływ informacji: od wejścia do wyjścia.
W makrocelach każde wyjście jest buforowane.
wejście wyjście
0 0
1 1
bufor
Negacja (NOT) powoduje zmianę stanu logicznego na przeciwny. Czyli jeśli na wejściu jest "0" to na wyjściu jest "1". Jeśli natomiast na wejściu jest "1" to na wyjściu "0".
Graficznie negacja jest pokazywana za pomocą małego okręgu, może być po lewej lub prawej stronie innego elementu.
negacja na wyjściu
negacja po prawej stronie - czyli na wyjściu.
negacja na wejściu
negacja po lewej stronie - na wejściu.
wejście wyjście
0 1
1 0
negacja
Suma logiczna OR ma co najmniej dwa wejścia, wyjście tylko jedno. Podanie na jakiekolwiek wejście "1" powoduje na wyjściu "1". Aby na wyjściu było "0" na wszystkich wejściach musi być "0".
Wejście góra Wejście dół Wyjście
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0
OR
Iloczyn logiczny AND ma co najmniej dwa wejścia, wyjście tylko jedno. "0" Na jakimkolwiek wejściu powoduje że drugie wejście już nie ma wpływu na stan wyjścia który przyjmuje stan 1. Taka bramka może służyć do blokowania sygnału.
Wejście góra Wejście dół Wyjście
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0
AND
Suma modulo 2 EXOR ma dwa wejścia, wyjście jedno. Ta bramka ustawia 0 na wyjściu gdy stany wejściowe się różnią, gdy są takie same to na wyjściu jest 0.
Wejście góra Wejście dół Wyjście
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0
XOR
Logika łączonych wyjść daje nam w Sterboxie dodatkowe bramki logiczne. Wystarczy nadać wyjściom te same nazwy obwodu aby uzyskać sumę,  iloczyn lub sumę modulo.
W ustawieniach za nazwą obwodu wyjściowego wyświetlana jest ustawiona funkcja. Zmiany dokonuje się w zakładce Obwody cyfrowe. Zobacz.
  
Przerzutniki
Przerzutnik monostabilny. Poniżej pokazano działanie takiego przerzutnika. Jeśli Państwo poznaliście przerzutniki z układów scalonych, te w Sterboxie posiadają dodatkową cechę: można wpisać do nich dwa czasy:
 1. najpierw generowanego stanu "0". Jeśli go nie chcemy to w ustawienia czasu t0 wpisujemy zero.
 2. Następnie generowanej "1"
Sposób działania wejścia - wejście asynchroniczne.  Przerzutnik monostabilny.  Czas jest odliczany tylko gdy na wejściu "1".  Rysunki:
 • górny: sygnał "1" na wejściu jest dłuższy niż czas odliczany przez przerzutnik monostabilny.
 • Dolny: sygnał na wejściu skraca czas odliczany przez  przerzutnik monostabilny.
wejście wyjście
0 0
1 0 przez czas t1 i 1 przez czas t2 
0 zeruje t1 i t2 i ustawia 0 na wyjściu
mono wejście dłużej niż wyjście
mono wejście skraca impuls wyjścia
Sposób działania wejścia - wejście synchroniczne. Przerzutnik monostabilny. Takie wejście na symbolu graficznym wskazywane jest przez trójkąt przy wejściu.  Zmiana na wejściu z "0" na "1" (inaczej: zbocze narastające) rozpoczyna odliczanie czasu. Później stan wejścia jest:
 1.  obojętny dla odliczanego czasu, mówimy wtedy o przerzutniku monostabilnym nie retrygerowalnym.
 2. Każda zmiana na wejściu z "0" na "1" powoduje rozpoczęcie odliczania czasu od nowa. Mówimy wtedy o przerzutniku monostabilnym retrygerowalnym.
Ustawienia retrygerowalności w Sterboxie albo za pomocą dodatkowego wejścia lub w ustawieniach makroceli .
wejście wyjście
0 0
0-> 1 wyzwala odliczanie t1 i t2,
przez t1 na wyjściu 0, przez t2 na wyjściu 1
1-> 0 nie powoduje zmian 
mono wyzwalany zboczem
Przerzutnik typu T ma pojedyncze wejście synchroniczne. Takie wejście na symbolu graficznym wskazywane jest przez trójkąt przy wejściu. Zmiana na wejściu z "0" na "1" zmienia stan wyjścia na przeciwny. Zmiana z "1" na zero (inaczej: zbocze opadające) nie powoduje żadnych zmian.
wejście wyjście
0 -> 1 stan przeciwny
1 -> 0 brak zmian
przerzutnik T
Wejścia asynchroniczne R i S w przerzutnikach.  R: kasuj, S: ustaw. Są to wejścia asynchroniczne, np: dopóki trwa "1" na wejściu R na wyjściu jest 0 niezależnie od stanu wejść T, D, J-K, lub CK.
Przerzutnik typu RS może istnieć samodzielnie bez innych wejść.
wejście T ustawianie kasowanie wyjście
1 stan nieistotny 0 1 0
2 stan nieistotny 1 0 1
3 0 -> 1 0 0 stan przeciwny
4 1 ->0 0 0 brak zmian
5 stan nieistotny 1 1 stan nie do ustalenia
wejścia R S w przerzutnikach
Przerzutnik typu D ma najmniej dwa wejścia:
 1. synchronizujące CK: jest wejściem synchronicznym. Takie wejście na symbolu graficznym wskazywane jest przez trójkąt przy wejściu. Zmiana na wejściu z "0" na "1" powoduje przepisanie stany z wejścia D na wyjście. Zmiana z "1" na zero (inaczej: zbocze opadające) nie powoduje żadnych zmian.
 2. Asynchroniczne wejście D którego stan jest przepisywany zboczem narastającym wejścia CK.
Połączenie zanegowanego wyjścia przerzutnika z wejściem D daje przerzutnik typu T.
wejście D wejście CK ustawianie kasowanie wyjście
1 stan dowolny stan dowolny 0 1 0
2 stan dowolny stan dowolny 1 0 1
3 1 0 -> 1 0 0 1
4 stan dowolny 1 ->0 0 0 brak zmian
5 0 0 -> 1 0 0 0
6 stan dowolny stan dowolny 1 1 stan nie do ustalenia
przerzutnik D
Przerzutnik typu J-K ma najmniej 3 wejścia J, K i CK. W czasie zbocza narastającego sygnału CK (zmiany "0" -> "1")  następuje przepisanie sygnału z wejść J lub K na wyjście. Gdy J i K = "1" stan wyjścia zmienia się na przeciwny.
wejście J wejście K wejście CK ustawianie kasowanie wyjście Q
1 1 0 0 -> 1 0 0 1
2 0 1 0 -> 1 0 0 0
3 1 1 0 -> 1 0 0 stan przeciwny do poprzedniego
4 stan dowolny stan dowolny 1 ->0 0 0 brak zmian
5 stan dowolny stan dowolny stan dowolny 0 1 0
6 stan dowolny stan dowolny stan dowolny 1 0 1
7 stan dowolny stan dowolny stan dowolny 1 1 stan nie do ustalenia

*
Dyskryminator PM dyskryminuje czas trwania sygnału na wejściu. Dla górnego wejścia krótkie trwanie "1" powoduje zmianę stanu wyjścia Q1 na przeciwny, długa "1" powoduje zmianę stanu Q2 na przeciwny. Dla dolnego wejścia krótkie trwanie "1" powoduje zmianę stanu wyjścia Q2 na przeciwny, długa "1" powoduje zmianę stanu Q1 na przeciwny.
Zmiany na wyjściach następują po zakończeniu trwania "1".
Czasy ustawiamy w opcjach makroceli.
wejście górne wejście dolne wyjście Q1 wyjście Q2
1 krótki impuls - stan przeciwny do poprzedniego brak zmian
2 długi impuls - brak zmian stan przeciwny do poprzedniego
3 - krótki impuls brak zmian stan przeciwny do poprzedniego
4 - długi impuls stan przeciwny do poprzedniego brak zmian

Wyświetlanie w przeglądarce internetowej.

Sterbox generuje dla przeglądarki internetowej predefiniowane (można je zastąpić własnymi) strony sterowania - zawierające przyciski do włączania, wskaźniki cyfrowe i analogowe, teksty. W makrocelach możemy określić ich położenie.

Przydział miejsca na ekranie.

Każda makrocela umożliwiająca wyświetlanie w przeglądarce internetowej posiada zakładkę Ekran,  pomiędzy okienkami do wpisu pozycji znajduje się przycisk ?.
Kliknięcie w ten klawisz powoduje wyświetlenie Edytora rozmieszczenia:
Edytor rozmieszczenia
Zajęta pozycja sygnalizowana jest kolorem, wskazanie jej myszą podaje numer makroceli i numer wiersza który zajmuje tą pozycję.
Ekran przeglądarki, Strona główna, podzielony jest na 8 wierszy i 8 kolumn. W każdej pozycji można umieścić:
 • tekst, link, obraz (Nadajnik tekstu) zaznaczenie okienka WWW powoduje wyświetlanie na stronie. Zaznaczenie okienka HTML powoduje wysłanie np.: tekstu opakowanego w sposób zrozumiały dla przeglądarki, w przeciwnym wypadku będzie wysyłany "surowy" tekst.  Nazwa klasy zmienia wygląd.
 • klawisz (klawisze ekranowe) zaznaczenie okienka, WWW powoduje wyświetlanie na stronie, Styl zmienia wygląd klawisza.
 • obrazek z funkcją klawisza (wskaźnik ekranowy), WWW powoduje wyświetlanie na stronie.
 • wskaźniki analogowe i cyfrowe.
Nazwa klasy (styl) umożliwia zmianę grafiki klawisza, koloru i wielkości tekstu. Korzystamy z arkusza CSS który można wyświetlić http://adres_sterboxa/00.css. Można tworzyć własne arkusze styli CSS i wczytać je do Sterboxa.
Dodatkowo użytkownik może zamienić fabryczne strony opisane jako Strony 1 do 6. Zmiany dokonuje się wgrywając (Konfigurator, Pliki.) własne strony www, własne obrazy JPG lub GIF, własne arkusze CSS.
W zakładce Opisy i Linki  można zmienić zawartość Menu wyświetlanego po lewej stronie ekranu wywoływanego ikoną  .

Arkusz styli CSS.
Każdy klawisz, obrazek i tekst wyświetlany na ekranie może posiadać wpis Styl. Sterbox posiada załadowany arkusz styli który można zamienić na własny. Poniżej krótko, nie wyczerpując wszystkich predefiniowanych styli, pokazano działanie.
Klawisz włączony jest opisany klasą
bt_on
, a klawisz wyłączony
bt_off
.
Przy czym wpisujemy tylko człon do podkładki a "_off" i "_on" dopisywany jest przez Sterbox.
 Gdy chcemy ten wygląd zmienić na inny musimy wpisać klasę, w arkuszu który jest dołączony fabrycznie są to np:
Fabryczny styl "bt", nie potrzeba wpisywać C=bt C=kwadrat C=st-up C=st-down C=kolko C=kwad

Wygląd wskaźnika.
Zmiana obrazka.
Wskaźniki ekranowe wyświetlają obrazki które są pobierane ze Sterboxa. Nic nie stoi na przeszkodzie aby stworzyć własne rysunki dla przykładu wyl.gif i wla.gif) i je załadować do Sterboxa lub na dowolny serwer.
Alternatywne źródło obrazka dla jedynki "H=" i dla zera "L=" np: L=http://adres_sterboxa/wyl.gif; H=
http://adres_sterboxa/wla.gif.
Zmiana klasy.
Dla wskaźnika ekranowego  który posiada klasę domyślną im (im_on i im_off) można użyć klas tych samych co dla klawiszy. Poniżej przykład:
Fabryczny styl "im", nie potrzeba wpisywać C=im C=kwad C=ob-czys


Wyświetlenie statycznego obrazka.

Wykorzystujemy wskaźnik ekranowy dla którego deklarujemy np: L=
http://adres_sterboxa/obrazek_zrodlo.gif i na wejście podajemy stały poziom =0. Obrazek może być też pobrany z dowolnego miejsca w internecie: L=http://adres_/obrazek_zrodlo.gif

Wskaźnik cyfrowy, wskaźnik analogowy.
 Wskaźnik cyfrowy i wskaźnik analogowy wyświetlają szereg obrazków zależnie od stanu wejścia. Pamiętajmy że dla każdego wejścia lub poziomu można zadeklarować inną klasę. 

brak deklaracji klasy C=kwadrat_on C=kwad_off C=ob-czys_off
Pewną niedogodnością jest brak deklaracji dla poziomu 0  (wsk. anal.) lub braku pobudzenia jakiegokolwiek wejścia (wsk. cyfr.). Można nie używać tych stanów lub we własnej stronie wstawić odpowiednią klasę do HTML.

Tekst.
 Wysyłany tekst na ekran przez makrocelę Nadajnik tekstu można zmienić nadając mu odpowiednią klasę. Poniżej podano przykłady:
 

brak deklaracji klasy C=prost_off C=kol-czer C=kl-czer C=kl-24 C=tek-czys
Niektóre klasy są użyte z przyrostkami (np: _off) bo w przypadku tekstów Sterbox ich nie dodaje!Powyżej podano przykłady użycia klas, które zostały zdefiniowane w fabrycznym arkuszu. Nie wszystkie tam zdefiniowane klasy zostały użyte w przykładach. Aby obejrzeć arkusz należy w przeglądarce (na stronie sterowania) uruchomić "pokaż źródło strony", następnie odszukać link do arkusza (np: 00.css) i wyświetlić go. Gdy zadeklarowane tam klasy nie wystarczą, można stworzyć własne umieszczając je w tekście strony użytkownika lub umieszczając link do serwera na którym umieściliście Państwo swój arkusz.  Zachęcam do obejrzenia tego dokumentu.

Sterboxy WZTx.

W Sterboxach WZTx następujące makrocele są inne:

Porty wejściowo - wyjściowe. 

Makrocele porty Sterboxów WZTx opisane są w instrukcji dla tychże Sterboxów.

Przykład zaprogramowania.

Poniżej pokazano realizację prostego zastosowania: każde naciśnięcie przycisku niestabilnego powoduje zmianę stanu przekaźnika. Do realizacji potrzebujemy:
 • Sterownika Sterbox z zasilaniem,
 • przycisku niestabilnego,
 • przekaźnika elektromagnetycznego na 12V napięcia stałego,
 • przewodów połączeniowych.
Fizyczne połączenia sterownika, zasilacza, przycisku i przekaźnika. Przycisk podłączony jest do portu P5, przekaźnik do portu P7. Oba są podłączone zgodnie z zasadami opisanymi w Podłączanie przykładowych urządzeń do Sterboxa NT do portów cyfrowych.

Oprócz fizycznego połączenia konieczne jest skonfigurowanie sterownika. Użyjemy dwóch makroceli.
W programie Konfigurator wybieramy zakładkę Makrocele,
Na wybranej 1 makroceli:  Numer makroceli klikamy na Typ makroceli
Wybieramy Porty 1 do 8 Porty 1 do 8.
Otrzymujemy następujący widok:
pierwsza makrocela
Na rysunku w łatwy sposób odnajdziemy analogię do rysunku na którym przedstawiono fizyczne połączenia. Proszę zwrócić uwagę że powyżej widzimy "wnętrze Sterboxa". Wszystkie wirtualne przewody podłączone do portów biegną od lewej strony. Konwencja przyjęta w Sterboxie zakłada "przepływ" sygnałów od lewej do prawej. Na powyższym rysunku wszystkie porty są określone jako wyjście, musimy jeden z nich przygotować do przycisku. Zmienimy jego pracę na wejście.
Zmiana portu P5 na wejście:zmiana portu na wejściowy
Zmiana zmienia natychmiast rysunek. Widać że w tej chwili od portu P5 sygnał biegnie do "wnętrza" sterownika:
ustawiona makrocela portów
Należy jeszcze nazwać sygnały. Nazwy te później posłużą do połączenia określającego działanie.
dodane nazwy obwodów
Czas na skonfigurowanie drugiej Makroceli:
Klikamy na wybór kolejnej makroceli  i wchodzimy do ustawień 2 Makroceli: ustawianie 2 makroceli
Tu znaną metodą, klikając na Typ makroceli wybieramy:
wybór przerzutnik T przerzutnik typu T.
Uzyskamy wtedy widok Makroceli przedstawiony poniżej. Dla przyspieszenia wpisałem już nazwy obwodów.
makrocela z przerzutnikiem T
Końcowy efekt przedstawię na poniższym rysunku:
działanie ustawień:
Działanie:
 1. Naciśnięcie przycisku powoduje podanie logicznej "1" na port P5,
 2. Obwód o nazwie "przycisk" wewnątrz Sterboxa zostaje ustawiony na logiczną "1",
 3. Zmiana z "0" na "1" na wejściu przerzutnika T powoduje zmianę na wyjściu "Q" na stan przeciwny, na "1",
 4. Obwód o nazwie "przekaźnik" jest dołączony do portu P7 i powoduje na nim wysłanie "1" i  w rezultacie uruchomienie przekaźnika.
 5. Puszczenie przycisku powoduje zmianę na obwodzie  "przycisk" na zero logiczne, na tą zmianę przerzutnik T nie reaguje. 
 6. Następne przyciśnięcie przycisku, spowoduję zmianę stanu przerzutnika T: na jego wyjściu stan zmieni się na przeciwny, tym razem na "0" - przekaźnik przejdzie do spoczynku.
Poniżej animacja działania:
animacja

Dlaczego?

Poziomy sygnałów logicznych są umowne. Przyjęliśmy następujące:
 • "0" - zero przez napięcie bliskie 12V. 
 • "1" - jedynka przez napięcie bliskie 0V. 
Reprezentacja analogowa w Sterboxie:
 • akceptowane napięcia na porcie analogowym wejściowym: 0V do 3,3V.
 • Port wyjściowy PWM: wypełnienie od 0% do 100%. 
 • Wewnętrznie rozdzielczość wynosi 32bity ze znakiem.
 • Napięcie jest przetwarzane 1V na 10000.
 • Temperatura jest przetwarzana 1C na 10000.
 • Wilgotność jest przetwarzana 1%RH na 10000.
 • Wartość analogowa RGB: każdy składnik na zakres od 0 do 256 (8bitów).
 • Dlaczego 3,3V a nie 10, 4 do 20mA itd. Bo istnieje wiele TANICH czujników z tym zakresem napięcia oraz łatwo uzyskać ten zakres z 10V (wystarczy dzielnik) jak również z zakresu prądowego 4-20mA - przykład.
PWM (Pulse-Width Modulation: regulacja za pomocą szerokości impulsu *) może być użyta do regulacji jasności, szybkości obrotu silników, zamiany na napięcie przy użyciu prostego filtru dolnoprzepustowego * (układu całkującego). 
Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: 2 5 + powoduje wykonanie operacji dodawania 2 plus 5.
Przykład 2: 2 5 + 100 * powoduje  2 dodać 5 a następnie pomnożenie wyniku przez 100.  
Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 2sp5sp+sp100sp* .
Przykład 3: z0 2 + powoduje dodanie do zawartości rejestru z0 liczby 2.
Przykład 4: z0 ? z1 2 5 * =z0 jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 -> rezultat jest prawdą -> ustawienie wyjścia na 1 logiczną, następnie  mnożone jest 2 razy pięć i wpisywane do rejestru z0.
D
W instrukcji użyto linków i obrazów z Wikipedii na zasadzie CC BY-SA 3.0 i 4.0 © Źródło: wikipedia, licencja: [CC BY-SA 3.0 Deed] (link do: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/