Pobierz - Sterbox

STERBOX
Przejdź do treści

Pobierz

Zasoby
Do pobrania i wyświetlenia. Programy i instrukcje.

Dla Sterbox NT w wersji firmwaru od 6.0.0.
Opis Sterboxa NT - OTWÓRZ
Opis rozbudowy RaTNT - OTWÓRZ
Do ustawiania Sterboxa służy "Konfigurator" -  OTWÓRZ
Pomoc ustawień Sterboxa NT - "Makrocele" - OTWÓRZ


Inne oprogramowanie i instrukcje, niezależne od wersji
Płytka do prac uruchomieniowych Sterbox NT - OTWÓRZ
Czujnik temperatury RaECzTa2  (płytka w kolorze czerwonym) plik w postaci dokumentu PDF - OTWÓRZ  
Czujnik temperatury RaECzTa plik w postaci dokumentu PDF - OTWÓRZ        
Instrukcja RaEZN - płytka połączeniowa plik w postaci dokumentu PDF - OTWÓRZ
Instrukcja RaEZN2 - płytka połączeniowa -OTWÓRZ link do dokumentu      
Dzielnik  impulsów RaDIV -OTWÓRZ.       

MODBUS w Sterboxie NT, przykłady uruchomienia - OTWÓRZ.
Liczniki energii elektrycznej, przykłady ustawień - OTWÓRZ.
Wiatrowskaz i anemometr sposób podłączenia ( PR3000-, ZTS-3000-) - OTWÓRZ.
DMX w Sterboxie - OTWÓRZ               
PWM w Sterboxie - OTWÓRZ

Program do pobierania poczty ze sterboxa do plików CSV v2 plik w postaci archiwum 7z - POBIERZ
Instrukcja do powyższego programu plik w postaci dokumentu PDF - OTWÓRZ

                     
Dla WZTx wersji firmwaru od 4.1.0c. (Sterboxy WZTC i WZTD-aktualny firmware to 4.1.4e)
Spis treści
Co nowego w tej wersji firmwaru? Link do dokumentu HTML - OTWÓRZ
Pomoc ustawień Sterboxa WZTD i WZTC, link do dokumentu HTML- OTWÓRZ
Instrukcja Sterboxa WZTC, WZTD, link do dokumentu HTML - OTWÓRZ
Program Sterbox PC v4.1.4f  archiwum 7z pobierz wersję pod Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) POBIERZ

Instrukcja programu PC Sterbox link do dokumentu HTML - OTWÓRZ
Instrukcja modułów RaT17 link do dokumentu HTML- OTWÓRZ
Instrukcja modułów RaT16 link do dokumentu HTML - OTWÓRZ
Instrukcja modułów RaT8Wg-v3 i  RaT8OC-v3  - link o dokumentu HTML - OTWÓRZ
Instrukcja modułów RaT8 (Wg, OC i NO) plik w postaci dokumentu PDF - OTWÓRZ
Instrukcja łącznika CRR,  link do dokumentu HTML - OTWÓRZ
Instrukcja modułu włącznika RaME5ar, link do dokumentu HTML - OTWÓRZ           

Instrukcja włącznika dotykowego RaTacz - OTWÓRZ link do dokumentu
Instrukcja modułu transmisji dwuprzewodowej RaKlaw - OTWÓRZ link do dokumentu

Gdzie jest mój Sterbox? Znajdź go w sieci. Uwaga:
gdy zapora sieciowa spyta o pozwolenie na działanie Sterbox_Scan.exe - pozwól! -POBIERZ dla Windowsa
POBIERZ dla  Androida

Aplikacja Sterbox Control:


                      
Dla wersji firmwaru do 4.0.x. (Sterboxy WPTC i WPTD)
STERBOX PC v4.0.1d     plik w postaci archiwum 7z - POBIERZ    
Instrukcja do powyższego programu link do dokumentu HTML - OTWÓRZ
Instrukcja sprzętowa Sterboxów WP plik w postaci dokumentu PDF - OTWÓRZ
Instrukcja ustawień Sterboxa WP link do dokumentu HTML - OTWÓRZ   
Instrukcja RaT8 NO, Wg i OC plik w postaci dokumentu PDF - OTWÓRZ                                      
                                    
SterboxApp v1 (działa z WPTC, WPTD, WZTC i WZTD)
Program dla Windows  plik w postaci exe do zainstalowania
Aplikacja dla Android   plik w postaci apk do zainstalowania
Instrukcja ustawień programu SterboxApp - OTWÓRZ link do dokumentu
Pliki ustawień Sterboxów WZTD - zainstaluj i uzywaj SterboxApp - POBIERZ
Instrukcja powyższych plików ustawień - POBIERZ dokument PDF

          

Karta katalogowa systemu Sterbox plik w postaci dokumentu PDF - OTWÓRZ   
Biblioteka elementów makrocel do programu KICAD (rysowanie schematów) plik w postaci arciwum ZIP - POBIERZ
    
       
Wróć do spisu treści