Wersja X pliki - Sterbox

STERBOX
Przejdź do treści

Wersja X pliki

Archiwalia
Instrukcja dla wersji WXTC, WXTD - plik PDF.

Program Sterbox PC w wersji 2.1.3 - w pliku 7z.

Instrukcja programu Sterbox PC plik PDF.
Program Sterbox-mail - plik 7z. Ten program służy do odczytu komunikatów wysyłanych ze Sterboxa. Sterbox  wysyła je mailem do skrzynki, a program odbiera ze skrzynki pocztowej i  zapisuje do pliku. Stąd pobierzesz instrukcję do programu.

Instrukcja dla wersji WXTA, WXTB plik ZIP.

Instrukcja RaT8 NO OC i Wg w wersji 1, rozbudowy portów - plik PDF.

Wróć do spisu treści