Włącznik RaME5ar

Czerwony tekst użyto w celu zwrócenia szczególnej uwagi, kursywy do wyróżnienia nazw użytych na stronach Sterboxa. Linie poziome oddzielają poszczególne tematy.

Aby po kliknięciu w odnośnik powrócić do poprzednio czytanego tematu, użyj klawisza "wstecz" przeglądarki. Możesz również otwierać nowe tematy w zakładkach przeglądarki klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać "otwórz w nowej zakładce".

Uwaga ta instrukcja / help przeznaczona jest do RaME5ar podłączonego ze Sterboxem z firmware wersji co najmniej 4.1.0

Spis treści:

 1. O module, mechanika, wymiary.
 2. Zasilanie.
 3. Podłączenie do Sterboxa.
 4. Ustawienia we współpracującym Sterboxie.
 5. Dołączanie klawiszy i LED.
 6. Ustawianie modułu.
 7. Objaśnienia.

O module, mechanika, wymiary.

wymiary Moduł przeznaczony jest do pośredniczenia pomiędzy pięcioma klawiszami ze zestykiem metalicznym a Sterboxem. Dodatkowo umożliwia sygnalizację stanu 5 obwodów przy pomocy diod LED. Podłączenie do sterboxa magistralą 2 przewodową RS485. Współpracujący Sterbox musi mieć firmware co najmniej 4.1.0.

Moduł jest oferowany jako nieobudowana płytka z elektroniką. Jest całkowicie bezpieczny dla użytkownika z racji zasilania niskim, bezpiecznym napięciem.
Wymiary to 32x43x25mm. Wymiar 25 mm uwzględnia włożone wtyczki lecz bez dołączonych przewodów.
 


Zasilanie.

Uwaga: zasilanie w czasie manipulacji urządzeniami musi być wyłączone! Dlaczego?
Podłączenie podłącz masę
12VDC pobór prądu 0,02A.
Kliknij w obrazek aby zobaczyć szczegóły podłączeń
Moduł musi mieć połączoną masę do masy Sterboxa!    Do zasilania obu urządzeń można użyć oczywiście jednego zasilacza lub dwóch osobnych, zależnie od tego które rozwiązanie jest korzystniejsze.

Podłączenie do Sterboxa.

Uwaga: zasilanie w czasie manipulacji urządzeniami musi być wyłączone! Dlaczego?
Podłączenie do Sterboxa pojedynczego modułu włącznika. Przewody magistrali RS-485 powinny być parą skręconą (kable UTP, STP, FTP, YTKSY). Na niewielkich odległościach można spróbować (nie dajemy gwarancji poprawnego działania) na kablach DY czy też YDY lub podobnych. Jak budować instalację.
Styki interfejsu oznaczone są literami A i B. Przewód A ze Sterboxa łączymy z A modułu, a przewód B z B. Pamiętajmy że masy urządzeń muszą być połączone! W obu urządzeniach zakładamy zwory terminujące magistralę RS485.
Sposób założenia zwory w Sterboxie.
podłączenie RS
Do Sterboxa możemy dołączyć 31 urządzeń z magistralą RS-485. Urządzenia muszą być połączone w magistralę (jak stacje kolejowe na linii - urządzenia to stacje połączone torami) a nie w "gwiazdę". Jak pokazano na rysunku obok, Sterbox jest na środku magistrali, lecz kolejność urządzeń jest dowolna. Terminatory włączamy tylko w dwóch urządzeniach, na końcach magistrali. Pamiętajmy że styk A łączymy ze stykami A innych urządzeń, a B z B.
Na rysunku pokazano zasilanie wszystkich urządzeń z jednego zasilacza. Zasilacz musi mieć wydajność prądową która jest sumą pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do niego.
trzy urządzenia na RS

Ustawienia we współpracującym Sterboxie.

We wszystkich urządzeniach pracujących na RS485 musi być ustawiona ta sama szybkość transmisji. Ustawienie w module patrz niżej, ustawienie w Sterboxie w Ustawieniach generalnych.
Moduł komunikuje się w Sterboxie z Makrocelą Terminal porty cyfrowe. W Sterboxie do wyboru są terminale  od 1 do 8. Moduł wyłącznika RaME5ar współpracuje z makrocelami   terminal 1, terminal 2.

Współpraca z górną częścią terminala.

Pokazano współpracę z makrocelą przy ustawieniu wyłącznika RaME5ar z górną częścią terminala. Ustawienie tego trybu pracy.
górna część terminala

Współpraca z dolną częścią terminala.

Pokazano współpracę z makrocelą przy ustawieniu wyłącznika RaME5ar z dolną częścią terminala. Ustawienie tego trybu pracy.
Aktywowanie wejścia (A1 do A5) modułu RaME5ar powoduje zmianę stanu wyjścia makroceli na przeciwny.
Wyjścia modułu (B1 do B5) są powiązane z wejściami makroceli i wpisują ich stan wprost.

Uwaga: Sterbox bez ustawienia które opisano poniżej rozsyła informację okresowo (około co 30s), i stan wyjść B może być aktualny w szczególnie niekorzystnym wypadku dopiero po tym czasie. Z tego samego powodu nie można używać w obwodach które sterują lampkami (lewa strona makroceli) w module RaME5ar innych elementów wejściowych makroceli niż bufor i negacja.  W Sterboxach WZTC i WZTD zaznaczenie pola Preferuj terminale w Ustawienia generalne, Ustawienia portu szeregowego spowoduje że zmiany nastąpią o wiele szybciej.

Ponieważ w Sterboxie możemy wykorzystać 2 makrocele to mamy do dyspozycji 16 obwodów wejściowych i wyjściowych. Jeśli podłączymy 4 moduły ustawione w ten sposób:
1 moduł terminal 1, góra współpracuje z obwodami makroceli terminala 1 od 1 do 5
2 moduł terminal 1,dół współpracuje z obwodami makroceli terminala 1 od 4 do 8
3 moduł terminal 2 , góra współpracuje z obwodami makroceli terminala 2 od 1 do 5
4 moduł terminal 2, dół współpracuje z obwodami makroceli terminala 2 od 4 do 8
Jak widać obwody częściowo "zachodzą" na siebie.
Można używać modułów które są ustawione do pracy z tymi samymi makrocelami i tymi samymi częściami makroceli. Będą one pracowały "równolegle". Nie można tylko przekroczyć ilości wszystkich urządzeń podłączonych do magistrali RS485 - może być ich razem 32 (razem ze Sterboxem).
Przykład zastosowania:
Wyjście Sterboxa sterowane z ekranu przeglądarki, wejścia Sterboxa i wejścia modułu RaME5ar. Wskaźnik LED modułu RaME5ar pokazuje stan wyjścia Sterboxa.
Moduł włącznika RaME5ar jest skojarzony z makrocelą Terminal 1 porty cyfrowe, do wejścia modułu podłączony jest przycisk niestabilny. Każde naciśnięcie przycisku zmienia stan wyjścia makroceli na przeciwny do istniejącego. Dlatego na wyjściu makroceli Terminal użyto przerzutnika:

którego wejście reaguje na każdą zmianę sygnału (z 1 na 0 i odwrotnie). Wysyłany jest pojedynczy impuls powodujący zmianę stanu Przerzutnika T.
przykład 1


Dołączanie klawiszy i LED.

Po prawej stronie dwa złącza:
do złącza A dołączamy przyciski ,
do złącza B dołączmy lampki LED.

Kliknij w obrazek aby go powiększyć.
złącza modułu
Do podłączania przewodów używaj wtyku L6. Wszystkie przewody włóż w otwory na górze i dopchnij nakładkę. Najłatwiej użyć do tego niewielkiego imadła. Przewodów nie należy odizolowywać, noże złącza przecinają izolację i łączą się z żyłami przewodów. Użyj przewodów przykładowo linki 0,14mm, drutu 0,5mm, maksymalnie takich które z izolacją mieszczą się w otworze złącza. wtyk
Każdy przycisk monostabilny (po zwolnieniu nacisku wracają do spoczynku - rozwierają się - tak działa np: przycisk dzwonkowy) podłączamy jedną końcówką do styku M a drugą do jednego ze styków od A1 do A5. (Który styk A ? Patrz poprzedni rozdział).
Możemy podłączyć zamiast przycisku mechanicznego ze stykiem metalicznym również wyjście typu OC (otwarty kolektor) przy czym masę podłączamy do styku M a wyjście do wybranego A1 do A5.
podłączenie klawiszy
Każdą lampkę LED podłączamy jedną końcówką do styku +led a drugą do wybranej z pomiędzy B1 do B5. (Który styk B ? Patrz poprzedni rozdział).
LED mają końcówki które wskazują na biegunowość:
led
Powyżej pokazano jak odnaleźć biegunowość LED - elektroda dodatnia (anoda) jest dłuższa, elektroda ujemna (katoda) jest krótsza, a tworzywo soczewki  jest przy niej ścięte. Odwrotne podłączenie LED nie powoduje najczęściej jej uszkodzenia, natomiast nie będzie ona w takim przypadku świecić.
Do modułu RaME5ar powinny być dołączane LED bez wbudowanych rezystorów o wysokiej sprawności, spowoduje to zmniejszenie zużywanej mocy.
Uwaga: wyjścia są typu Push-pull output i podłączanie w inny sposób lub innych urządzeń niż wskazane w tej instrukcji może spowodować uszkodzenie modułu!
podłączenie LED

Ustawianie modułu.

Moduł ustawiamy komendami wysyłanymi  Testów Komunikacji  Sterboxa z linii Dane do wysłania ASCII. Jego odpowiedzi pokazywane są w okienku Odebrane ASCII. Uważajmy aby nie odświeżać ekranu poleceniem przeglądarki "odśwież" odświerz ponieważ powoduje to ponowne wysłanie komendy. Jeśli odpowiedź modułu nie wyświetli się cała, najlepiej wyjść z Testów komunikacji na inny ekran i ponownie wejść na Testy komunikacji.
Szybkość interfejsu w trakcie ustawiania zawsze 9600bps.
Innym sposobem jest użycie przejściówki USB/RS485 i bezpośrednie ustawianie modułu. W każdym wypadku możliwy jest zakup już ustawionych modułów, proszę zaznaczyć przy zamówieniu.

Wejście w tryb ustawiania:
 1. Wyłącz zasilanie modułu.
 2. Podłącz do Sterboxa lub przejściówki USB/RS485.
 3. Załóż zworę "pgm". Patrz rysunek.
 4. Włącz zasilanie modułu.
 5. Moduł odpowie komunikatem "Enter PGM".

Komendy ustawień:
+WW+ odpowiada podając wszystkie ustawienia      Podany jest także typ modułu i jego numer.
+S1+
+S9+
ustawia szybkość portu szeregowego modułu na 19200bps
ustawia szybkość portu szeregowego modułu na 9600bps
+MH+
+ML+
ustawia współpracę z górną częścią makoceli.
ustawia współpracę z dolną częścią makoceli.
+T1+
+T2+
ustawia współpracę z Terminal 1
ustawia współpracę z Terminal 2
+B1+
+B0+
włącza bip
wyłącza bip
inne jakiekolwiek inne znaki nie powodują zmian i są kwitowane odpowiedzią "Input error"
Po wysłaniu komendy moduł odpowiada "Programming in progress..." i jest gotowy do przyjęcia nowej komendy (lub wyłączenia) dopiero po komunikacie "completed".

Objaśnienia.

Dlaczego przy jakichkolwiek manipulacjach, podłączaniu urządzeń i przewodów Sterbox powinien być wyłączony z prądu?
Najlepiej również gdyby były wyjęte z niego wszytkie wtyczki.
 1. Przypadkowe dotknięcie innego styku niż ten do którego chcemy dołączyć przewód. Może spowodować kłopot związany z tym że dotkniemy przewodem pod napięciem - styku. Jeśli np. na przewodzie będziemy mieli potencjał +12V bez ograniczenia prądowego i dotkniemy jakiegokolwiek elementu w module - doprowadzimy do jego zniszczenia.
 2. Gdy pomylimy się i niedokładnie włożymy wtyczkę do gniazda - może dojść do sytuacji gdzie np przewód masy nie będzie połączony z obwodami wewnętrznymi urządzenia i prąd z zasilacza uszkodzi wewnętrzne obwody na wskutek płynięcia poprzez zbyt cienkie przewody nie przewidziane dla dużych prądów!
 3. Gdy pomylimy się w podłączeniu, to przed włączeniem zasilania mamy szanse przejrzeć połączenia jeszcze raz. Unikniemy wtedy uszkodzenia!
 4. Jeśli naładujemy się elektrycznością statyczną a urządzenie jest odłączone od przewodów, dotykając go nie uszkodzimy go. Przeczytaj artykuł w WP. Dobrym zwyczajem przed dotknięciem urządzeń czy też łączących je przewodów jest "rozładowanie się" poprzez dotknięcie metalowego elementu który jest uziemiony., lub dotknięcie przewodu masy - wyrównamy w ten sposób potencjał.
Pamiętajmy że uszkodzenia tego typu wyłączone są z odpowiedzialności producenta lub dystrybutora. Pozostawiają one trwałe ślady w obwodach urządzenia. Bardzo często uszkodzenia ograniczają się do części zabezpieczających i w ten sposób minimalizują zniszczenia.

CE.
Wyrób jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej i spełnia wymagania poniższych norm:
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, EN 61000-4-9:1993 + A1:2001, EN 61000-4-8:1993 +
A1:2001, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005,
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2004, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-
11:2004, EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003
I dlatego został oznaczony symbolem CE.